חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קדם בימוי
  The Foundations of Theatre Directing  
0811-1508-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1700121 מכסיקומעבדה גב' בראון דדי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס מבקש להציע כלים ומיומנויות לעבודת הבימוי תוך עיסוק בחומרים מן המחזאות הקלאסית. במסגרת הקורס המשתתפים יתנסו בגיבוש ובמימוש האינטרפרטציה שלהם כבמאים תוך קריאה וניתוח הטקסט הדרמטי, בניית ספר בימוי והגשת סצנות בכיתה.

Course description
This course will offer its participants practical tools and skills to perform directing work, by processing materials from the classical theatrical canon. Throughout the course, participants will experience hands-on the tasks of consolidating and realizing their personal theatrical interpretations, as directors, while reading and analyzing relevant dramaturgy, writing a director's journal and presenting selected scenes in class.   
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1508-01 קדם בימוי
The Foundations of Theatre Directing
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | גב' בראון דדי

סילבוס מפורט/דף מידע

 

קדם בימוי

The Foundations of Theatre Directing

סמסטר א', תשע"ה

3 ש"ס  

מעבדה

 

שם המרצה: גב' דדי ברון

דואר אלקטרוני: dedibaron@yahoo.com   

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה, השתתפות פעילה, הגשת שני תרגילי בימוי מעשיים.

-          מיועד לתלמידי שנה ג' תואר ראשון והשלמות לתואר שני (מיועדים לבימוי לתואר שני או לשאר המסלולים המעשיים בתואר השני).

-          מספר מקומות מוגבל (עד 12 משתתפים).

-           

מרכיבי הציון הסופי

50% הגשת תרגילים

50% השתתפות פעילה בכיתה       

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

-          מי הוא הבמאי ומה תפקידו כיום? מהי "נאמנות לטקסט" בקונטקסט של בימוי עכשווי? האם תפקיד הבמאי לספר סיפור או להביע עמדה?

-          קריאת טקסט ופענוחו לבמה תוך יצירת אינטרפרטציה אישית: בניית ספרי בימוי תוך איסוף חומרים, גירויים והשראות, קריאת פילוסופיה וחומרי עיון.

-          נדון ונבחן את מושג הפעולה, פעולה טקסטואלית ופעולה בימתית, כתשתית העקרונית לעבודת הבימוי ולהדרכת השחקנים. 

-          הוראות הבימוי במחזה הכתוב: כיצד הללו מתפקדות כמפתחות לעבודת השחקן ולאינטרפרטציה עכשווית ואישית של הבמאי.

-          הגשה מעשית של סצנות בכיתה תוך למידת ורכישת מיומנויות בסיסיות בעבודת הבימוי ובהדרכת שחקנים, נוסף על ביסוס כלים לתהליכי חזרות.

 

חלוקה לשיעורים (נתון לשינויים)

-          שיעור 1: הקדמה.

-          שיעור 2,3,4: הצגת חומרי העבודה שנבחרו והגשת ספרי בימוי (4 תלמידים בכל שיעור).

-          שיעור 5,6,7,8: סצנות- פרזנטציות ראשונות ועבודה מעשית בכיתה (3 תלמידים בכל שיעור).

-          שיעור 9,10: דיוק והעמקת ספרי הבימוי, כתשתית להמשך העבודה על הסצנה הנבחרת לקראת פרזנטציה נוספת.

-          שיעור 11,12,13: פרזנטציות שניות ועבודה מעשית בכיתה (4 תלמידים בכל שיעור).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת