חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט
  Basic Acting Techniques  
0811-1401-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1300315 מאירהוף ב.א'עבודה מע גב' קרק טלי
סמ'  ב'1400-1700121 מכסיקועבודה מע
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

השיעורים  מלווים בהכרות ואימון  מעמיקים עם טכניקת עבודה שעוסקת בקשר בין גוף, קול וטקסט.

עבודה על שחרור הגוף,  הקשבה לנתונים אישיים, לפרטנר, לקבוצה.

חקירת טכניקות שונות לעיצוב דמות. 

. מילה, משפט, גוף - דיבור וקצב, דיבור ופעולות דיבור

Course description

The lessons are accompanied by training and in-depth acquaintance with technique work that deals with the relation between body , voice and text .

Work on  release of the body , listening to personal materials, to the partner , to the group .

learning different ways and  techniques to design a character .

Word, sentence , Body - speech and rhythm , speech and speech acts

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1401-01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט
Basic Acting Techniques
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' קרק טלי

סילבוס מפורט/דף מידע

 

טופס סילבוס

 

 

                            שם הקורס – עבודת השחקן : גוף - קול - טקסט

שם הקורס באנגלית body - voice – text . the actor's work:

 

סמסטר __א+ב__ תשע"ח

_6_ ש"ס

 

סוג המסגרת: שיעור מעשי - מעבדה

שם המרצה:

טלפון:    0544671170

דואר אלקטרוני:    tali.kark@gmail.com

שעות קבלה:   

יום:             

בניין:  מקסיכו             

חדר:        

(ניתן להוסיף או למחוק:) לפי תאום טלפוני מראש  

(במידה ויש): שם מתרגל

טלפון:

דואר אלקטרוני:

שעות קבלה:

יום:

בניין:

חדר:

                                             (ניתן להוסיף:) לפי  תאום טלפוני מראש

תאור הקורס  

השיעורים  מלווים בהכרות ואימון  מעמיקים עם טכניקת עבודה שעוסקת בקשר בין גוף, קול וטקסט.

עבודה על שחרור הגוף,  הקשבה לנתונים אישיים, לפרטנר, לקבוצה.

חקירת טכניקות שונות לעיצוב דמות. 

. מילה, משפט, גוף - דיבור וקצב, דיבור ופעולות דיבור

 

The lessons are accompanied by training and in-depth acquaintance with technique work that deals with the relation between body , voice and text .

Work on  release of the body , listening to personal materials, to the partner , to the group .

learning different ways and  techniques to design a character .

Word, sentence , Body - speech and rhythm , speech and speech acts

 

דרישות הקורס

דרישות הקורס 

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה בכיתה, עבודה אישית ועבודה קבוצתית, הגשת עבודות משחק.

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור (במידה ויש)

מרכיבי הציון הסופי

נכונות ופתיחות לעבודה, להתנסויות השונות, רצינות והשקעה, הגשת תרגילים במהלך השנה. 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

הערה: להגיש כרשימה שבועית (רצוי) או כרשימת/טבלת נושאים. ניתן להכניס בסעיף זה חובות קריאה משיעור לשיעור או הקרנות שבועיות וכו' (למחוק הערה זו לאחר המילוי)

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

הערה: במידה וקיימת אבחנה בין קריאת חובה לרשות (מומלץ) יש לציין זאת (למחוק הערה זו לאחר המילוי)

(במידה ויש) חומר עזר נוסף 

הערה: סרטים, שקופיות, וכו'. לציין חובה או רשות במידה וקיימת אבחנה כזו (למחוק הערה זו לאחר המילוי)

חומר מחייב למבחן/עבודה  (במידה ויש)

הערות או שונות  (במידה ויש)

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת