חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  פרויקט משחק בכיתה
  Acting Workshop                                                                                      
0811-1357-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1500-1800207אמכסיקו - אומנויותמעבדה פרופ אוארבך נולה
סמ'  ב'1500-1800207אמכסיקו - אומנויותמעבדה
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס לאפשר לשחקנים להתנסות במשחק באופן אישי וקבוצתי, תוך הקניית מיומנות לביצוע טקסטים ממקורות שונים. במגמה ליצור שחקן רגיש המתבונן סביבו, מכיר את החברה בה הוא חי ויודע לעבוד על חומרים מתוך מציאות חייו. תשומת לב מרבית תוקדש לעבודה על דמות – פעולה, מניעים ותכונות.
Course description
This course builds on the student's personal and group acting experience and provides the methodology for the analysis and performance of texts from various sources: theatrical, documentary, personal, with special emphasis on characterization: action patterns, physical traits and psychological  motivations.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1357-01 פרויקט משחק בכיתה
Acting Workshop
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ אוארבך נולה

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
פרוייקט משחק בכיתה   
Acting Workshop
שנתי, תשע"ד
6 ש"ש
מעבדה
שם המרצה: פרופ' נולה צ'לטון-אורבך
שעות קבלה: לפי תיאום מראש בכיתה
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים משבוע לשבוע 
 
דרישות קדם
סדנאות משחק בשנים א' וב'
 
מרכיבי הציון הסופי
% 70 הגשת תרגילים, % 30 השתתפות פעילה בכיתה  
 
נושאי הקורס
ייקבעו לאחר הפגישה הראשונה עם הסטודנטים בעקבות ניסיונם הקודם
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת