חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מעבדת משחק לדו חוגי
  From Self-Text to Self As Text                                                                       
0811-1351-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1700207אמכסיקו - אומנויותמעבדה פרופ לב-אלגם שולמית
סמ'  ב'1400-1700207אמכסיקו - אומנויותמעבדה
סילבוס מקוצר
שיעור המעבדה יתמקד בתחקיר עיוני/יישומי של נושא הגוף כסובייקט ואובייקט של המשחק האמנותי. התהליך המחקרי ישתמש בטקסטים מתחומי הסוציולוגיה, לימודי התרבות ולימודי המופע כחומרי גלם לתרגילים אישיים וקבוצתיים. עבודת סדנה זו תהווה בסיס לכל סטודנט ליצור מונו-מופע שמבטא את פרשנותו האישית ל'עצמי כטקסט'.
Course description
This laboratory course will focus on a theoretical and practical research of the body as the subject and object of the creative process. The research will employ various academic texts from sociology, cultural studies and performance studies as materials for personal and group exercises. This workshop process will be the basis for each student to create his mono-performance articulating his own interpretation to 'the self as text'.  
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1351-01 מעבדת משחק לדו חוגי
From Self-Text to Self As Text
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ לב-אלגם שולמית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מטקסט עצמי לעצמי כטקסט
From Self-Text to Self as Text
שנתי, תשע"ד
6 ש"ס
מעבדת משחק לדו-חוגי
שם המרצה: פרופ' שולי לב-אלג'ם
דואר אלקטרוני: levaladg@post.tau.ac.il 
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל)
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה, הכנת תרגיל מסכם.
 
מרכיבי הציון הסופי  
נוכחות והשתתפות פעילה: 50%
הכנת תרגיל סופי וביצועו: 50%    
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
מעמדו של הגוף בחברה בת זמנינו (3 שבועות)
תיאוריות של משחק/ייצוג (3 שבועות)
כוחו של הדימוי בתרבות הפוסטמודרנית (2 שבועות)
אמנות המופע (3 שבועות)
הגוף המשחק כאמצעי לביטוי הטקסט העצמי (2-3 שבועות).  
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים):
Auslander, Philip (1997). "The Surgical Self: Body alternation and Identity", in From Acting to Performance. London and New York: Rutledge, pp. 126-140.
 
Boyne, Roy (1991). "The Art of the Body in the Discourse of Postmodernity", in Featherstone, Mike, Mike Hepworth and Bryan S. Turner (eds) The Body: Social Process and Cultural Theory, London: Sage, pp. 280-296.
 
Carlson, Marvin (1996). "Performance Art", in Performance. London and New York: Routledge, pp. 101-120.
 
Featherstone, Mike (1991). "The Body in Consumer Culture", in The Body: Social Process and Cultural Theory, pp. 171-195.
 
Kuhn, Annette (1996). "The Power of the Image", in Paul Marris and Sue Thornham (eds) Media Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 62-67.
 
Hall, Stuart (1997). Representation. London: Sage, pp. 1-52.
 
Phelan, Peggy (1993). Unmarked. London and New York: Routledge, pp. 146-66.
 
Shank, Theodore (2002). "Outrageous Performance", in Beyond the Boundaries. Ann Arbor: the University of Michigan Press, pp. 199-124. 
 
Turner, Bryan S. (1991). "Recent developments in the Theory of the Body", in The Body: Social Process and Cultural Theory, pp. 1-35.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת