חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עבודת מעצב במאי
  Director Designer Cooperation  
0811-1334-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1500-1800209 מכסיקועבודה מע מר צ'ך לוקאס
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.

Course description

The course provides basic tools and skills for scenography, visual thinking and expression based on the work with dramaturgy, visuals and design. The first part of the course is devoted to realistic theatre whereas the second part focuses on the development of a personal aesthetic language.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1334-01 עבודת מעצב במאי
Director Designer Cooperation
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר צ'ך לוקאס

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

טופס סילבוס

 

עבודת מעצב במאי

Director designer cooperation

שנתי, תש"ף

6 ש"ס

שיעור מעשי

שם המרצה: מר לוקאס צ'ך, פרופ' מרים גורצקי

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il , lukasc@mail.tau.ac.il

שעות קבלה: קבלה לפי תיאום מראש

 

 

 

 

 

 

תיאור הקורס

הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.

 

דרישות הקורס:

הגשת עבודה מעשית לאורך הסמסטר, וכן עבודה מסכמת עבור פרויקט בכל סמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי:

60% הגשות שבועיות

40% הגשות סופיות

 

נושאי הקורס:

חלק ראשון

 1. הקדמה: תהליכי עבודה של מעצבים ובמאי על סצנוגרפיה.
 2. ריאליזם בתיאטרון
 3. ניתוח המחזה ופענוח אישי.
 4. דרמטורגיה.
 5. דוקומנטציה – דיאלוג באמצעות דוקומנטציה, איקונוגרפיה ודימויים חזותיים.
 6. סקיצות ראשונות.
 7. מיזנסצנה, קומפוזיציה, כניסות ויציאות.
 8. מאקט עבודה- מאקט 1:50
 9. פיתוח מרכיבי העיצוב השונים מתוך הדרמטורגיה.
 10. פרזנטציה של עיצוב ותפיסת בימוי.

 

 

 

Course description:

The course provides basic tools and skills for scenography, visual thinking and expression based on the work with dramaturgy, visuals and design. The first part of the course is devoted to realistic theatre whereas the second part focuses on the development of a personal aesthetic language.

 

 

Course requirements:

Weekly presentation in class, final presentation for each semester.

 

Grading:

Weekly presentations – 60%

Final presentations – 40%

 

 

Content:

First part

 

 1. Introduction: cooperation of designer and director, approaches to scenographic work

 

2. Theatre and Realism

 

3. Analysis and personal interpretation of a play

 

4. Dramaturgy

 

5. Documentation – discourse and cognition through documentation, iconography and visuals components of stage design

 

6. First ideas and drafts

 

7. Mise en Scène, composition, entrances and exits

 

8. Scale model 1:50

 

9. Developing design out of dramaturgy

 

10. Presentation of design and stage concept

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת