חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עבודת מעצב במאי
  Director Designer Cooperation  
0811-1334-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1700209 מכסיקועבודה מע מר צ'ך לוקאס
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.

Course description

The course provides basic tools and skills for scenography, visual thinking and expression based on the work with dramaturgy, visuals and design. The first part of the course is devoted to realistic theater whereas the second part focuses on the development of a personal aesthetic language.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1334-01 עבודת מעצב במאי
Director Designer Cooperation
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר צ'ך לוקאס

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

טופס סילבוס

 

עבודת מעצב במאי

Director designer cooperation

שנתי, תשע"ח

6 ש"ס

שיעור מעשי

 

שם המרצה: מר לוקאס צ'ך, פרופ' מרים גורצקי

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il

lucasczech@mail.tau.ac.il

שעות קבלה: קבלה לפי תיאום מראש

 

תיאור הקורס

הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.

 

דרישות הקורס:

הגשת עבודה מעשית בכל שבוע, בסוף כל סמסטר הגשת פרויקט מסכם.

 

מרכיבי הציון הסופי:

50% ציוני הגשות שבועיות

50% ציוני הגשות סופיות

 

נושאי הקורס:

חלק ראשון –

 1. הקדמה: גישות שונות לתהליכי עבודה על סצנוגרפיה.
 2. דרמטורגיה וחלל.
 3. דוקומנטציה – דיאלוג באמצעות דוקומנטציה, איקונוגרפיה ודימויים חזותיים.
 4. סקיצות ראשונות.
 5. מרכיבי עיצוב הבימה.
 6. מיזנסצנה, קומפוזיציה, כניסות ויציאות.
 7. מאקט עבודה- מאקט 1:50
 8. חומר וצבע.
 9. פרופורציות וגדלים.
 10. פרזנטציות.
 11. פרזנטציות.
 12. הגשות.

 חלק שני –

 1. תקופה , סגנון ושפה אישית בתיאטרון בן – זמננו.
 2. דרמטורגיה
 3. החלל מרגע לרגע - התפתחות בזמן, דינמיות, חילופי תפאורה ואור.
 4. דוקומנטציה.
 5. רעיון לתפיסת חלל אישית בסגנון שאינו ריאליסטי.
 6. יחסי שחקן – קהל.
 7. תכנית רצפה .
 8. צבע, חומר+ מאקט עבודה- מאקט 1:50
 9. ספר בימוי.
 10. פרזנטציות.
 11. פרזנטציות.
 12. הגשות.

רשימת ספרות   

הבקכות- מאת אוריפידס

רוחות- מאת הנריק איבסן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course description:

The course provides basic tools and skills for scenography, visual thinking and expression based on the work with dramaturgy, visuals and design. The first part of the course is devoted to realistic theater whereas the second part focuses on the development of a personal aesthetic language.

 

 

Course requirements:

Weekly presentation in class, final presentation by the end of each semester.

 

Grading:

Grades of weekly presentations – 50%

Grades of final presentations –50%

 

 

Content:

First part

 

1. Introduction: different approaches to scenographic work

 

2. Dramaturgy and space

 

3. Documentation – discourse and cognition through documentation, iconography and visuals

 

4. First ideas and drafts

 

5. Components of stage design

 

6. Mise en Scène, composition, entrances and exits

 

7. Scale model 1:50

 

7. Color and material

 

8. Proportion and dimension

 

9. Presentation

 

10. Presentation

 

12. Final presentation

 

 

 

Second part

 

1. Time and location, personal style and language in contemporary theatre

 

2. Dramaturgy

 

3. The space from moment to moment – progress and development, time, dynamics and changes of space and light

 

4. Documentation

 

5. Ideas for a personal and non-realistic approach to style and space

 

6. Actor-spectator relationship

 

7. Floor plan

 

8. Color and material+ maket

 

9. Prompt Book

 

10. Presentation

 

11. Presentation

 

12. Final presentation

 

 

Bibliography

The Bacchae, Euripides

Ghosts, H. Ibsen

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת