חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  שייקספיר בשר ודם
  Shakespeare in the Flesh                                                                             
0811-1332-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר גיליס רבקה
סילבוס מקוצר
חקר הביצוע הוא כלי חיוני בהבנה של הדרמה השייקספירית – לקרוא ביצועים כטקסטים חדשים התלויים בהקשר התרבותי וההיסטורי בו הם מוצגים. אנחנו נבחן ביצועים בתיאטרון ובסרטים מהיבטים שונים: עיצוב, התקבלות, עבודת השחקנים בתקופת החזרות ובהפקה המוצגת, תפקיד הבמאי ויחסי הגומלין בין טקסט הביצוע וטקסט המחזה הכתוב.
לאחר סקירת רקע של שפת המחזות ותנאי ההפקה בזמנו של שייקספיר (בהשוואה לשפע האפשריות המולטי-מדיה של זמננו) נלמד כל מחזה לחוד וגם בהתבוננות השוואתית. הדגש יהיה על הדרכים בהן מוצג גוף האדם בטקסטים ובביצועים שנעמיק בהם. נשתמש בכלי ביקורת שונים כולל גישות שונות לביקורת ספרותית, ולימודי תיאטרון וקולנוע, כדי לקרוא את טקסט הביצוע כישות תלוית הקשרים, אבל בו בעת חיונית ועשירה. מחזות שנלמד: ריצ'רד השלישי, הלילה השנים עשר, המלך ליר, המלט
Course description
The study of performances is an essential tool in understanding Shakespeare’s drama; reading Shakespeare performances as new texts in themselves, subject to their historical and cultural moment. The proposed course will look at specific performances in the theatre or in film which will be studied in detail in terms of staging, performance, audience response, the work of the actor in rehearsal, the director and the reciprocal relationship between performance text and playtext.
 Following the presentation of introductory material about the conditions of playing in Shakespeare’s theatre as opposed to the multi-media possibilities open to today’s practitioners in both film and the theatre, we will study each play in turn but also in comparison with each other with particular emphasis laid on the treatment of the body in the texts and performances studied. The course will use the critical tools at the students’ disposal (derived both from literary theory, film and performance studies) to read performance texts as contingent, unstable but richly embodied entities. Plays to be studied: Richard III, Twelfth Night, Hamlet, King Lear.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1332-01 שייקספיר בשר ודם
Shakespeare in the Flesh
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר גיליס רבקה

666סילבוס מפורט/דף מידע
שייקספיר בשר ודם
Shakespeare in the Flesh
סמסטר א', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר רבקה גיליס
דואר אלקטרוני: Rebecca.gillis100@gmail.com 
שעות קבלה (לפי תיאום מראש במייל/ טלפון): ימי ראשון 10.30-12.00
 
דרישות הקורס
נוכחות והשתתפות בשיעור.
קריאה בכל שפה של המחזאות, קריאה נוספת (בעברית ואנגלית) לפי הסילבוס.
צפייה בסרטים של ביצועים מסויימים של כל מחזה.
הכנת תמונה להצגה בכיתה (בזוגות או קבוצות של עד 5 סטודנטים)
תרגילים קצרים (4-5).
כתיבת עבודה סמסטריאלית.
 
מרכיבי הציון הסופי
20% הגשת תרגילים קצרים  
% 20 הצגת תמונה
% 30 עבודה סמסטריאלית
% 30 השתתפות בכיתה   
 
 
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
(רשימה שבועית או טבלת נושאים, חובות קריאה וכו')
21.10.12 שייקספיר בתיאטרון שלו: המחזאי, השחקן, מבנה התיאטרון, הקהל.
               שחקנים נערים, ה"דפים"
               וידאו פיאונה שו על "הגלוב"
                         "פרולוג" להנרי V (במוי קנת ברנה, עם דרק ג'קובי)
                          שייקספיר מאוהב
                קריאות: מקטעים מתוך
Russ McDonald, The Bedford Companion to Shakespeare.
Andrew Gurr, Playgoing in Shakespeare’s London, 3rd edn.
James Shapiro, 1599.
Weiman, Robert (2000) Author’s Pen and Actor’s Voice: Playing and Writing in Shakespeare’s Theatre.
Worthen, W.B. (1997) Shakespeare and the Authority of Performance.
 
 28.10.12 ביצועים של שייקספיר בזמננו: השחקן, במאי, תיאטרון/קולנוע/טלויזיה/אינטרנט, הקהל העכשווי
וידיאו:
John Barton, Playing Shakespeare
Peter Brook, An Interview
Baz Luhrmann, An Interview
 
קריאה: קטעים מתוך-
Austin, J.L. (1978) How To Do Things With Words
Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction 
Lehmann, Courtney (2002) Shakespeare Remains: Theater to Film, Early Modern to Postmodern.
Sarris, Andrew (1999) “Notes on the Auteur Theory in 1962.” In Leo Braudy and Marshall Cohen (eds.) Film Theory and Criticism: Introductory Readings.
Metz, Christian (1976 [1972]) “On the Notion of Cinematographic Language.” In Movies and Methods.
Barbara Hodgdon and William B. Worthen, “Introduction,” The Cambridge Companion to Shakespeare and Performance.
Simon Callow, On Being an Actor
Antony Sher, The Year of the King.
Patsy Rodenburg, Speaking Shakespeare
4.11.12 “Half made up” ריצרד III
               וידיאו:
Richard III, Dir. Lawrence Olivier, 1955, with Lawrence Olivier.
Richard III, Dir. Richard Loncraine, 1995, with Ian McKellan, Kristin Scott-Thomas.
Looking for Richard, 1996, Dir. Al Pacino, with Al Pacino, Wynona Ryder.
 
קריאה: קטעים מתוך-
Antony Sher, The Year of the King.
Programme notes, Richard III, Henry Goodman as Richard, RSC 2003.
Jim Casey, “ ‘Richard’s himself again’: The Body of Richard III on Stage and Screen.”
Sean Redman, ed., The War Body on Screen.
David Troughton, “Richard III,” in Players of Shakespeare.
 
 
 
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
חובה
Selected readings from
 רות נבו, הטראגדיות של שקספיר. תרגם ארי אבנר, 1981 
 _____, הקומדיה השקספירית. תרגמה תמר עמית, 1984
_____, שפתו האחרת של שקספיר. תרגמו דן מירון ושאול ברוידא, 2002.
אברהם עוז, היצירה השקספירית /אברהם עוז ; עריכה: דלית רביד, 2006.
מישל פוקו, תולדות השגעון בעידן התבונה, תרגם אהרן אמיר, עריכה מדעית: עדי אופיר, 1986
 
Russ McDonald, The Bedford Companion to Shakespeare.
Andrew Gurr, Playgoing in Shakespeare’s London, 3rd edn.
Marvin Carlson, (1996) Performance: A Critical Introduction.
Lehmann, Courtney (2002) Shakespeare Remains: Theater to Film, Early Modern to Postmodern.
Barbara Hodgdon and William B. Worthen, “Introduction,” The Cambridge Companion to Shakespeare and Performance.
Patsy Rodenburg, Speaking Shakespeare.
Judith Butler (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
––––––––––– (1993) Bodies That Matter.
Dusinberre, Juliet (1996) Shakespeare and the Nature of Women.
Smith, Bruce R. (2005) “Ragging Twelfth Night: 1602, 1996, 2002—3.” In  Barbara Hodgdon and W. B. Worthen (eds.) A Companion to Shakespeare and     Performance.
Robert Burton, The Anatomy of Melancholy.
Carol Thomas Neely, Distracted Subjects: Madness and Gender in Shakespeare and Early Modern Culture.
James C. Bulman, (2008) Shakespeare Re-Dressed: Cross Gender Casting in  Contemporary Performance.
Jim Casey, “‘Richard’s himself again’: The Body of Richard III on Stage and Screen.”
David Troughton, “Richard III,” in Players of Shakespeare.
 
            רשות
Austin, J.L. (1978) How To Do Things With Words.
James Shapiro, 1599.
Weiman, Robert (2000) Author’s Pen and Actor’s Voice: Playing and Writing in  Shakespeare’s Theatre.
Worthen, W.B. (1997) Shakespeare and the Authority of Performance.
Sarris, Andrew (1999) “Notes on the Auteur Theory in 1962.” In Leo Braudy and  Marshall Cohen (eds.) Film Theory and Criticism: Introductory Readings.
Metz, Christian (1976 [1972]) “On the Notion of Cinematographic Language.” In  Movies and Methods.
Simon Callow, On Being an Actor
Antony Sher, The Year of the King.Newman, Karen (1991) Fashioning Femininity and English Renaissance Drama.
Rutter, Carol (1989) Clamorous Voices: Shakespeare’s Women Today.
Shapiro, Michael (1996) Gender in Play on the Shakespearean Stage: Boy Heroines  & Female Pages.
Wylmer, Rowland (1986) Suicide and Despair in the Jacobean Drama
Sean Redman, ed., The War Body on Screen.
 
וידיאו
Fiona Shaw on Shakespeare’s Globe
Prologue, Henry V (dir., Kenneth Branagh, with Derek Jacobi)
      Shakespeare in Love
John Barton, Playing Shakespeare
Peter Brook, An Interview
Baz Luhrmann, An Interview
 
Twelfth Night, dir. Trevor Nunn, 1997, with Imogen Stubbs, Helena Bonham Carter, Ben Kingsley.
Twelfth Night, dir. Paul Kafno 2005, [Kenneth Branagh, 1995], with Frances Barber, Caroline Langrishe, Anton Lesser.
 
King Lear, Dir. Trevor Nunn, 2008 (TV film of RSC prodn), with Ian McKellan, Frances Barber, Romola Garai.
King Lear, Dir. Richard Eyre, 1998, (TV film of RNT prodn) with Ian Holm,  Barbara Flynn, Amanda Redman.
King Lear, Dir. Peter Brook, 1953, with Paul Scofield.
 
The Dresser, Dir. Peter Yates, 1983, with Albert Finney, Tom Courtney.
Interview with Peter Brook on Lear.
 
Richard III, Dir. Lawrence Olivier, 1955, with Lawrence Olivier.
Richard III, Dir. Richard Loncraine, 1995, with Ian McKellan, Kristin Scott-    Thomas.
 
Looking for Richard, 1996, Dir. Al Pacino, with Al Pacino, Wynona Ryder.
 
 Hamlet. Dir. Laurence Olivier. With Laurence Olivier, Jean Simmons, Eileen Herlie. Two Cities Films, 1948.
     Gamlet. Dir. Grigori Kozintsev. With Innokenti Smoktunovsky, Anastasia Verinskaya. LenFilm, 1964.
 Hamlet. Dir Rodney Bennett. With Derek Jacobi, Claire Bloom, Patrick Stewart. BBC Time-Life’s The Shakespeare Plays, 1980.
 Hamlet. Dir Franco Zeffirelli. With Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Helena  Bonham Carter. Carolco, 1990.
 Hamlet. Dir. Kenneth Branagh. With Kenneth Branagh, Derek Jacobi, Julie Christie, Kate Winslet. Castle Rock Entertainment 1996.
 Hamlet. Dir. Michael Almereyda. With Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Julia Stiles. Miramax, 2000.
 Hamlet. Dir. Gregory Doran. With David Tennant, Patrick Stewart, Penny Downie. RSC; BBC Wales, 2010.
 Hamlet. Dir. Omri Nitzan. With Itay Tiran. Cameri Theater, 2007.
 
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead. Dir. and screenplay Tom Stoppard, with Gary Oldman, Tim Roth. Brandenberg Intl. Cinecom Entertainment, 1991.
The Lion King. Dir Roger Allers and Rob Minkoff. With (voices) James Earl Jones, Nathan Lane, Whoopi Goldberg. Walt Disney Productions, 1994.
In The Bleak Midwinter (USA: A Midwinter’s Tale). Dir Kenneth Branagh. With Michael Maloney, Richard Briers, Julia Sawalha. Rank and Midwinter Films, 1995.
Shakespeare Wallah. Dir. James Ivory. With Felicity Kendall, Madhur Jaffrey. India, Merchant Ivory, 1965.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת