חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תאטרון האוונגרד בראשית המאה ה20 -
  Theatre and the Avant-Garde                                                                          
0811-1330-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שכטר מדלן
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא חקירה ביקורתית של צורות התיאטרון המקושרות לאוונגרד. המונח אוונגרד מתייחס לאמנים ולפרקטיקות שהן חדשות או ניסיוניות בהקשר לאמנות, לתרבות ולפוליטיקה. האוונגרד נחשב לסימן ההיכר של המודרניזם והוא מאופיין על ידי הרחבת הגבולות ביחס לנורמות הקיימות, בעיקר בתחום התרבות. הניתוח של תיאטרון האוונגרד ייערך במסגרת התרבותית של המודרניות תוך הדגשת יחסי הגומלין בין תיאטרון לבין אמנויות אחרות. 
Course description
The course will undertake a critical exploration of those forms of theatre that are associated with the avant garde. The term "avant garde" refers to people and practices that are experimental or novel particularly with respect to art, culture, and politics. 
The notion of the avant-garde is considered to be the hallmark of modernism and is characterized by an extension of the boundaries  beyond that which is accepted as the norm primarily in the cultural realm. Analysis of the avant-garde theatre will be carried out from within the cultural framework of modernity, while emphasizing the relationships between theatre and the other arts.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1330-01 תאטרון האוונגרד בראשית המאה ה20 -
Theatre and the Avant-Garde
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר שכטר מדלן

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
תיאטרון ואוונגרד בראשית המאה ה-20
Theatre and the Avant-Garde
סמסטר ב', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר מדלן שכטר
טלפון: 077-5006712
דואר אלקטרוני: schechtm@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום טלפוני מראש, בספריה המרכזית חדר 6
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, כתיבת עבודה. 
 
מרכיבי הציון הסופי
100% עבודה מסכמת- באורך חמישה עמודים המבוססת על ארבעה פריטים ביבליוגרפיים.
 
נושאי הקורס
 
 1. המודרניזם: מבוא כללי.
 2. תיאוריות של האוונגרד (שני שיעורים).
 3. האוונגרד באמנויות (שני שיעורים).
 4. אוונגרד מול קיטש.
 5. אוונגרד מול תרבות ההמונים.
 6. תקופות של האוונגרד (האוונגרד הראשון והאוונגרד השני).
 7. אלפרד ז'רי: תחילתו של אוונגרד.
 8. אוונגרד בתיאטרון (חמישה שיעורים).
 
רשימת ספרות
 1. Aronson, A. American avant garde theatre (Routledge, 2000)
 2. Artaud, Antonin. The Theatre and its Double ( New York, 1958) 
 3.  Baer Nancy van Norman. Theatre in Revolution: Russian Avant garde Aesthetics (Macmillan,1993).
 4. Barrault, Jean-Louis. Memories for Tomorrow ( New York, 1974).
 5. Benedikt M.. and G.E.Wellwarth.(eds.) Modern French Theatre : the avant-  garde, dada, and surrealism an -anthology of plays (New York, 1966)
 6. Brook, Peter. The Empty Space ( Harmondswoth, 1968).
 7. Deak, Frantisek. Symbolist Theater: The Formation of an Avant-Garde (The John Hopkins University Press, 1993)
 8. Glover, Garret. The Cubist Theatre (U MI, 1983).
 9. Grotowski, Jerzy Towards a Poor Theatre ( New York, 1968).
 10. Jarry , Alfred. Selected Works by Alfred Jarry. Shattuck,R. and Taylor Watson S. (ed.) (London, 1969).
 11. Innes, C. Avant-garde Theatre: 1892-1992 (London, 1993).
 12. -----Holy Theatre:Ritual and the Avant Garde (Cambridge, 1981).
 13. Kleberg, Lars. Theatre as Action (Macmillan,1993).
 14. Matthews, J.H. Theatre in Dada and surrealism (Syracuse Univ. Press, 1974).
 15. Melzer, Annabelle. Latest Rage The Big Drum: Dada and Surrealist Performance ( UMI, Research Press,1980).
 16. Zinder, David. The Surrealist Connection: An Approach to a Surrealist Aesthetic of Theatre ( UMI, Press Research).
    
General
 
1.      Burger P. Theory of the Avant garde ( University of Minnesota Press, 1984)
2.      Beekman, K.(ed.) Institution & Innovation (Rodopi, 1994)
3.      Calinescu, M.Five Faces of Modernity: modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism ( Duke University Press, 1993)
4.      Chip, Herschel. Theories of Modern Art University of California Press, 1968)
5.      Dickhoff, W. After Nihilism: essays on contemporary art ( Cambridge University Press, 2000)
6.      Foster, Hall. The return of the real: the avant garde and the end of the century ( MIT Press, 1996).
7.      Freeman, Phyllis (selected by). New Art ( New York: H. N. Abrams, 1990)
8.      Hewitt, Andrew. Fascist modernism: aesthetics, politics, and the avant-garde Stanford University Press, 1993
9.      Kostelanetz, Richard. The Avangardes (New York, 2001)
10. Krauss, Rosalind. The Originality of the avant garde and other modernist myths.( MIT , 1995)
11. Kuspit, D.B.The cult of the avant-garde artist ( Cambridge University Press. 1993) 
12. Murphy, Richard:Theorizing the avant garde: modernism, expressionism, and the problem of postmodernity   (Cambridge Univ. Press, 1998)
13. Poggioli, Renato. The Theory of the avant-garde (N.Y. Harper &Row, 1971/)
14. Timms and Collier, P.(eds.) Visions and Blueprints : avant-garde culture and radical politics in early twentieth century ( Manchester University Press, 1988)
15. Stangos, N. Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism Thames and Hudson, 1994)
16. Ziarek, K. The Force of Art (Standford University Press, 2004)
 
חומר עזר נוסף 
סרטים, שקופיות.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת