חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תרבות כמופע: משחק, טקס ותאטרון
  Culture As Performance: Play, Ritual and Theatre                                                     
0811-1328-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200210מכסיקו - אומנויותשיעור פרופ לב-אלגם שולמית
סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהיבטים הפרפורמטיביים השזורים בתרבות ובחברה תוך התמקדות בשלושה סוגים של פעולה סמלית: משחק, ריטואל ותאטרון. הקורס יתמקד בכל אחד משלושת הגילויים הפרפומטיביים תוך דיון במאפיינים המייחדים כל אחד מהם ובמכנה המשותף שמקשר ביניהם.
Course description
The course presents the performative features of culture and society. It focuses on each symbolic activity by discussing the singularity of play, ritual and theatre as well their interconnection and similarities.  
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1328-01 תרבות כמופע: משחק, טקס ותאטרון
Culture As Performance: Play, Ritual and Theatre
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | פרופ לב-אלגם שולמית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תרבות כמופע: משחק, טקס ותאטרון
Culture as Performance: Play, Ritual and Theatre
סמסטר א' תשע"ג
2 ש"ס
שיעור בחירה
 
שם המרצה: פרופ' שולי לב-אלג'ם
דואר אלקטרוני: levaladg@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס:
נוכחות, השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.
 
מרכיבי הציון הסופי:  
נוכחות והשתתפות פעילה: 50%
עבודת סיכום בכתב: 50%
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים):
הגדרות שונות למושג תרבות (3 שבועות), מאפייני המשחק (2שבועות), תפקודי המשחק 2שבועות), הקשר בין משחק לריטואל (2 שבועות), הקשר בין משחק, ריטואל ותאטרון (3 שבועות), האני המשחק בחיי היומיום והתאטרון (2שבועות).
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים):
* הויזינגה, יוהן (1966). האדם המשחק. ירושלים: ביאליק, עמ' 60-37.
* ברגר, פיטר (1985) הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה. תל-אביב, עמ' 155-99.
* גופמן, ארווינג (1989) הצגת האני בחיי היומיום. תל-אביב: רשפים, עמ' 73-1.
* גורביץ, דוד (1997). פוסטמודניזם. תל-אביב: דביר, עמ' 130-103.
* ויניקוט, דונלד (1995). משחק ומציאות. תל-אביב: עם עובד, עמ' 106-66.
* לב-אלג'ם, שולמית (1997). "דרמה במרכז שיקומי גריאטרי", גרונטולוגיה, 76: 56-48.
____________ (2000). "הממשי והאפשרי- משחק כדפוס פעולה קיומי", התקבל לספר לזכרו של אורי רפ, בערכית גד קינר.
רפ, אורי (1980). עולמו של המשחק. תל-אביב: משרד הביטחון, עמ' 38-9
 
*Brook, Peter (1998). "The Holy Theatre: Happenings", in George, W. Brandt (ed) Modern Theories of Drama. Oxford and New York: Oxford University Press, pp.205-207.
* Burns, Elizabeth (1972) Theatricality. London: Reading and Fakenham.
*Caillois, Roger (1961).Man, Play and Games. New York: The Free Press, pp. 1-67.
Courtney, Richard (1974). Play, Drama and Thought. New York: Drama Book Specialists, pp. 22-41.
* Cooly, Charles Horton (1902). "The Looking-Glass Self", in Charles Lemert (ed) Social Theory, San Francisco: Westview Press, 1993, pp. 204-205.
*Mead, George Herbert (1929). "The Self, the I, and the Me", in Charles Lemert (ed) Social Theory, San Francisco: Westview Press, 1993, pp. 243-249.
*Sapora, Allen and Elmer, D. Mitchel (eds) (1961). The Theory of Play and Recreation. New York: The Ronald Press, pp. 27-128.
*Schechner, Richard (2002). Performance Studies. London and New York: Routledge, pp. 91-96, 105-108
*___________ (1994). "From Ritual to Theatre and Back: the Efficacy-entertainment Braid", in Performance Theory. New York and London: Routledge, pp. 106-152.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת