חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימיי הביניים והרנסאנס
  The History of Medieval and Renaissance Theatre - Exercise                                           
0811-1324-03
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200210מכסיקו - אומנויותתרגיל גב' גור חמוטל
סילבוס מקוצר
התרגיל מלווה את הקורס "מבוא לתיאטרון ימי הביניים והרנסאנס". מטרת התרגיל היא הקניית מיומנויות למידה, בקיאות במחזות, ניתוח סוגיות העולות במחזות בהקשרם הסוציו-פוליטי והתרבותי ומפרספקטיבה תיאטרונית של הפקה וביצוע. כמו כן יתקיים דיון במאמרים שעוסקים בדרמה ובתיאטרון של התקופה תוך תרגול מיומנויות קריאה של מחקר וכתיבה אקדמית.
Course description
This course is attached to the introduction course "The History of Medieval and Renaissance Theatre". Its main aim is to provide students with learning skills to read and analyze plays in their socio-political and cultural contexts as well as through their performative and theatrical perspective. We will also read and discuss articles that were written on the drama and the theatre of the period, while practicing reading skills of academic research and writing. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1324-03 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימיי הביניים והרנסאנס
The History of Medieval and Renaissance Theatre - Exercise
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | גב' גור חמוטל

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תרגיל בתולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסאנס
The History of Medieval and Renaissance Theatre - Exercise
סמסטר ב', תשע"ד
2 ש"ס
תרגיל חובה לשנה א
 
שם המתרגלות ודואר אלקטרוני:
עדי חבין       adichawi@post.tau.ac.il
חמוטל גור      hamutal2@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה, קריאה והכנה שוטפת לפי תוכנית הלימודים, עבודת אמצע להגשה ועבודה מסכמת.
 
מרכיבי הציון
60% עבודה מסכמת
30% עבודת אמצע
10% השתתפות פעילה בשיעור
 
המחזות שיידונו בכיתה (רשימה חלקית ונתונה לשינויים)
* רשימת הקריאה הסופית תפורסם באתר הקורס, כמו גם המחזות עצמם.
 
כלאדם, בתרגום עמרי סמית
פייר פטלן, בתרגום איתמר בילו
צחות בדיחותא דקידושין, מאת יהודה סומו 
אותלו, מאת וויליאם שקספיר, בתרגום ט.כרמי
הלילה ה-12, מאת וויליאם שקספיר, בתרגום אבי עוז
המלך ליר, מאת וויליאם שקספיר, בתרגום אברהם שלונסקי
  
הביבליוגרפיה לתרגיל חופפת לרשימת הספרות המפורסמת בסילבוס של הקורס.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת