חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא
  Exercise in History of the Theatre: Greek and Rome  
0811-1323-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200119אמכסיקותרגיל גב' חבין עדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרגיל מלווה את הקורס "מבוא לתיאטרון יוון ורומא". מטרת התרגיל היא הקניית מיומנויות למידה ובקיאות בטרגדיות ובקומדיות של יוון ורומא, ניתוח סוגיות העולות מקריאת המחזה בהקשריו הסוציו-פוליטיים והתרבותיים ומתוך הפרספקטיבה התיאטרונית של הפקה וביצוע. כמו כן יתקיים דיון במאמרים שנכתבו על סוגיות אלה ויוקדש זמן לתרגול כתיבת עבודות.
Course description
The exercise accompanies the introduction course "History of the Theatre: Greece and Rome". The aim of the exercise is to lead the students towards acquiring learning skills and individual acquaintance with the Greek and Roman tragedies and comedies, to analyze the plays in their socio-political and cultural context as well as through their performative and theatrical perspective. We will also read and discuss articles that were written on these issues and practice academic research and writing. 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1323-01 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא
Exercise in History of the Theatre: Greek and Rome
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | גב' חבין עדי

סילבוס מפורט/דף מידע
תרגיל בתולדות התיאטרון: יוון ורומא
Exercise in History of the Theatre: Greek and Rome
סמסטר א', תשע"ה
2 ש"ס
תרגיל
שם המתרגלות ודואר אלקטרוני:
עדי חבין       adichawi@post.tau.ac.il
חמוטל גור      hamutal2@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה, קריאה והכנה שוטפת לפי דרישות התרגיל.
הגשת מטלות במהלך הסמסטר ועבודה מסכמת.
 
מרכיבי הציון
50% עבודת סיום
40% הגשת מטלות
10% השתתפות פעילה בשיעור
 
 
רשימת המחזות לקריאה
אייסכילוס, אגממנון
אייסכילוס, נושאות הנסכים
אייסכילוס, נוטות החסד
סופוקלס, אנטיגונה
אוריפידס, נשות טרויה
אוריפידס, בקכות
אריסטופנס, אכרניים
פלאוטוס, התאומים מנייכמוס
 
ביבליוגרפיה
רשימת הספרות מפורסמת בקורס המבוא
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת