חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי
  From Actor to Performer, From Character to Self  
0811-1243-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב' סמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

החוקר ובמאי התיאטרון ריצ'רד שכנר מבחין במעבר בין שלוש צורות טיפוסיות של משחק במאה ה-20: "מן הנטורליזם לאפקט הניכור לאוטו-פרפורמנס". הנטורליזם מזוהה עם סטניסלבסקי ואפקט הניכור עם ברכט, אך מהו האוטו-פרפורמנס? בקורס נסקור את צמיחתה של אמנות המשחק בתיאטרון המערבי (החל מגישות מוקדמות במאה ה-18) מבעד לפריזמת היחסים המורכבת שבין עצמי לדמות. בין השאר נעמוד על שינויים שחלים בתפיסת המשחק בתיאטרון המערבי במחצית השניה של המאה ה-20, וצמיחתן של פרקטיקות המדגישות את נוכחותו של המבצע על חשבון ייצוגה של דמות.

 

Course description

Richard Schechner diagnoses three significant shifts in the modern practice of acting: “from naturalism to alienation effect to auto-performance.”  This course will look into the development of the art of acting in western theatre, focusing on the intricate relations between self and character. It will also consider the major shift taking place in performance practice in the second half of the twentieth century, that is the emphasis given to the performer’s self.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1243-01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי
From Actor to Performer, From Character to Self
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע

 

משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי

From Actor to Performer, From Character to Self

סמסטר ב תש"פ

4 ש"ס

 

סמינר

 

שם המרצה: ד"ר דרור הררי

דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.

 

 

תאור הקורס

 

החוקר ובמאי התיאטרון ריצ'רד שכנר מבחין במעבר בין שלוש צורות טיפוסיות של משחק במאה ה-20: "מן הנטורליזם לאפקט הניכור לאוטו-פרפורמנס". הנטורליזם מזוהה עם סטניסלבסקי ואפקט הניכור עם ברכט, אך מהו האוטו-פרפורמנס? בקורס נסקור את צמיחתה של אמנות המשחק בתיאטרון המערבי (החל מגישות מוקדמות במאה ה-18) מבעד לפריזמת היחסים המורכבת שבין עצמי לדמות. בין השאר נעמוד על שינויים שחלים בתפיסת המשחק בתיאטרון המערבי במחצית השניה של המאה ה-20, וצמיחתן של פרקטיקות המדגישות את נוכחותו של המבצע על חשבון ייצוגה של דמות.

 

Richard Schechner diagnoses three significant shifts in the modern practice of acting: “from naturalism to alienation effect to auto-performance.”  This course will look into the development of the art of acting in western theatre, focusing on the intricate relations between self and character. It will also consider the major shift taking place in performance practice in the second half of the twentieth century, that is the emphasis given to the performer’s self.

 

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, הצגת רפרט בכיתה, כתיבת עבודת רפרט/סמינר.

 

מרכיבי הציון הסופי

100% רפרט/סמינר

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1) צמיחתן של תיאוריות משחקיות בתיאטרון המערבי בראי המחשבה המודרנית;

2) משחק כפעילות לגיטימית בחברה קפיטליסטית ובתרבות הפנאי הבורגנית;

3) כשמשחק הופך לשיטה;

4) משחק מימטי/משחק אפקטיבי;

5) מהשחקן לפרפורמר;

6) on acting and not acting;

7) פרפורמר-פרפורמנס-פרפורמטיב;

8) משחק ולוגוצנטריזם;

9) מדמות לעצמי;

10) אוטו-פרפורמנס: לשחק את "עצמי";

11) משחק ותפיסות מודרניסטיות של ה"עצמי";

12) פרפורמנס ותפיסות פוסטמודרניות של ה"עצמי".

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

ספרות וחומרים סרוקים לקריאה משיעור לשיעור ינתנו באתר הקורס בוירטואל

 

הערות או שונות 

מעל 3 חיסורים לא תתאפשר הגשת עבודה מסכמת ולא ירשם ציון.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת