חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מפתח מושגי לחקר המופע
  Key Notions for Performance Research  
0811-1234-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1600211 מכסיקושיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס הוא זירה והזדמנות לבדיקה מתקדמת של השאלה כיצד חוקרים מופע וכיצד המופע עצמו הוא פרקטיקה מחקרית. לשם כך נדון במושגי מפתח בכמה הקשרי שיח: תיחום מופע, המיזנסצנה והאלטרנטיבות להבנתה הסמיוטית, אפשרויות להבנת המופע כאירוע, חקר ארכיוני וארכיון כמופע, הערך הביצועי והמחקרי של שיבושים פרפורמטיביים ובדיקת הממד הקריטי הנוכח באופנים שונים בתיאטרון ופרפורמנס ארט. הפורום כולל קריאה משותפת של מאמרים בחקר המופע ודיון ביקורתי בדוגמאות, הכולל מופעים עכשוויים והתנסויות חיות.
Course description
The course is an arena and an opportunity for a progressive inquiry of performance research - how can we explore a performance, and how a performance functions as research? For that purpose we shall discuss key notions through several discursive perspectives: the frame of performance, its mise-en-scène and the alternatives for its semiotic understanding, possibilities for commenting and experiencing a performance as an event, research in the archive as well as archive as research, the practical and theoretical value of mis-performance and the critical dimension in theatre and performance art. The forum includes joint reading of articles about performance research and critical observation of case studies, including contemporary examples and live experiences.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1234-01 מפתח מושגי לחקר המופע
Key Notions for Performance Research
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר בן-שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
מפתח מושגי לחקר המופע
Key Notions for Performance Research
סמסטר א', תשע"ה
2 ש"ס , שיעור חובה לשנה ג'
 
מרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
שעות קבלה: יום א' ו-ד' בתיאום במייל
 
דרישות וקביעת ציון:
  • נוכחות מלאה במפגשים, קריאה של החומר המשמש לדיונים, נוכחות ומעורבות במופעים והתנסויות.
  • עבודת גמר קצרה הבנויה כמאמר קצר שעושה שימוש במושגים, בהתאם לרלוונטיות, תוך התבוננות ביקורתית עצמאית וביצירה או תופעה תיאטרונית או מופעית.
 
 נושאים עיקריים, על פי מושגי המפתח:
1. תיחום: בין גרעין המופע ללימודי מופע (Performance Studies)
2. מיזנסצנה: ניתוח מופע (Performance Analysis) סמיוטי ומגבלותיו
3. אירוע: המפנה הפרפורמטיבי (Performative turn) והצפייה המשתתפת
4. תיק: חקר בארכיון וארכיון כמופע
5. Misperformance: שיבושים
6. הקריטי: חציית גבולות, תגבור חושי וסיכון
 
לקראת ישום עצמאי:
הנחיות ושלבים לתהליך המחקר:
א.      לבחור ולהגדיר מושא מחקר מופעי ולזהות את זיקתו להמשגה דרך הסבת המושגים לשאלות.
ב.       למצוא ולקרוא מקורות הקשורים באופן ממוקד בנושא.
ג.        לכתוב  טקסט שכולל: הצגת המופע תחילה דרך תיאור ומסגור בסיסי, העלאת שאלת מחקר מהותית הקשורה בו וניתוחו דרך חלקת משנה (2-3 סעיפים) – מושגית או קשורה בהיבטי המופע עצמו.כ-6-7 עמודים ברווח 1.5 או כפול.
 
 
ביבליוגרפיה
אוסטין, ג'. ל'., איך עושים דברים עם מילים, תל אביב: רסלינג, 2006 (הרצאה 3, "תקלות: החטאות" והרצאה 4, "תקלות: ניצולים לרעה", עמ' 49-72).
 
פראל, ז'וזט, "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית", תרגום: הילה קרס, מכאן כרך ז' (2006), עמ' 205-218.
 
ציטרון, עתי, "החזירות והמלים, מאבקו של התיאטרון החזותי ברודנות המלה", מותר 6 (1998), עמ' 219-228.
 
Aston, Elaine and Savona, George, Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance, London and New York: Routledge, 1991; ch. 6 "The Semiotics of Performance", pp. 99-122.
 
Ben-Shaul, Daphna, Ruth Kanner, Janelle Reinelt, Freddie Rokem, "Capturing Moments of Misperformance: Local Tales", Performance Research 15.2 (June 2010), pp. 66-73.
 
Harari, Dror, "Risk in Performance: Facing the Future", TRI 34:2 (2009), pp. 173-179.
 
Fischer-Lichte, Erika, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. Trans. Saskya Iris Jane, London and New York: Routledge, 2008; ch. 1: "The Transformative Power of Performance", ch.2: "Explaining Concepts: Performativity and Performance", pp. 11-37.
 
Freshwater, Helen, "The Allure of the Archive", Poetics Today 24, no. 4 (2003), pp. 729-758.
 
Morgan, Robert C., "Thoughts on Re-Performance, Experience and Archivism", PAJ 96, vol. 32, No. 3 (September 2010), pp. 1-15.
 
Jacques Rancière, "The Emancipated Spectator", The Emancipated Spectator, translated by Gregory Elliott, London: Verso, 2009; ch. 2: "The Misadventures of Critical Thought", pp. 1-23.
 
Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, London & New York: Routledge, 2002; ch. 2: "What is Performance?", pp. 22-44.
 
States,Bert O.  "The Dog and the Stage: Theatre as Phenomenon", New Literary History, 14:2 (1983), pp. 373-388.
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת