חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני
  The Spirit of Avant-Garde in Modern Theatre                                                          
0811-1233-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400200מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הררי דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נדמה, לכאורה, כי תיאטרון האוונגרד ותיאטרון הבידור העממי הם שני גילויים קוטביים זה לזה. האחד עניינו נַסְיָנות  אמנותית וביקורת חברתית, בעוד שהאחר קליל, בידורי, משתף פעולה ונטול עוקץ. הפתעה. לא מעט מהרטוריקה והאסתטיקה של מופע האוונגרד במאה ה-20 שואבים דווקא מהסגנון ודרכי הביטוי של מופעים פופולאריים, דוגמת הוודביל, הבורלסקה והקברט. בקורס נסקור את מאפייניו של המופע הבידורי המודרני הצומח במאה ה-19 ואת השפעתו על תיאטרון האוונגרד.

Course description

It is commonly assumed that avant-garde theatre and popular performance are incongruent. The former is engaged in artistic experimentation and social criticism, while the later is more lightheaded, entertaining and harmless. In fact, much of the rhetoric and aesthetics of 20th century avant-garde performance draw quite specifically from the styles and modes of expression of popular performance, such as the music hall and the cabaret. This course will shed light on the affinities between popular and avant-garde performance and analyze their significance.  

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1233-01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני
The Spirit of Avant-Garde in Modern Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר הררי דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע

רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני: בין העממי לקיצוני

The Spirit of Avant-Garde in Modern Theatre

סימסטר א, תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר דרור הררי

דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.

 

תאור הקורס

נדמה, לכאורה, כי תיאטרון האוונגרד ותיאטרון הבידור העממי הם שני גילויים קוטביים זה לזה. האחד עניינו נַסְיָנות  אמנותית וביקורת חברתית, בעוד שהאחר קליל, בידורי, משתף פעולה ונטול עוקץ. הפתעה. לא מעט מהרטוריקה והאסתטיקה של מופע האוונגרד במאה ה-20 שואבים דווקא מהסגנון ודרכי הביטוי של מופעים פופולאריים, דוגמת הוודביל, הבורלסקה והקברט. בקורס נסקור את מאפייניו של המופע הבידורי המודרני הצומח במאה ה-19 ואת השפעתו על תיאטרון האוונגרד.

 

תאור הקורס באנגלית 

It is commonly assumed that avant-garde theatre and popular performance are incongruent. The former is engaged in artistic experimentation and social criticism, while the later is more lightheaded, entertaining and harmless. In fact, much of the rhetoric and aesthetics of 20th century avant-garde performance draw quite specifically from the styles and modes of expression of popular performance, such as the music hall and the cabaret. This course will shed light on the affinities between popular and avant-garde performance and analyze their significance.  

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, קריאה, צפייה,  עבודת בית.

 

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודת בית

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. מבוא: בין חדשנות צורנית ופוליטיקה למופע בידור עממי.
 2. הדים רחוקים קרובים: א) הקרנבל הימי ביניימי  - הפונקציה והרטוריקה של החגיגה העממית.ב) השמאן: בדרן או מרפא?
 3. צמיחתו של תיאטרון הבידור העממי במאה ה-19 בקונטקסט פוליטי-חברתי-תרבותי.
 4. וודביל/וורייטי שואו/מיוזיק-הול/בורלסקה: קצת היסטוריה, צורה ותוכן.
 5. מופע הבידור העממי, המוסר הכפול הויקטוריאני ופרודיה.
 6. צמיחתם של הקברטים הספרותיים בפאריז והרוח של Montmartre.
 7. הקברטים בגרמניה.
 8. המלך אובו בתיאטרון הסימבוליסטי.
 9. פוטוריזם  ורוחו של מופע הבידור.
 10. דאדא: רעש בקברט וולטייר.
 11. מאירהולד והשחקן הגרוטסקי.
 12. ברכט ורוח הקברט.
 13. פרפורמנס ארט במועדונים.
 14. פורנוגראפיה נשכנית: המקרה של אנני ספרינקל.
 15. דראג קווינס, קאמפ ופוליטיקה קווירית.

 

רשימת ספרות (חלקית):

Appignanesi, Lisa, The Cabaret (London: Studio Vista, 1975).

Bakhtin, Mikhail, Rabelais and His World (Cambridge, Mass: MIT P., 1968).

Braun Edward, Meyerhold on Theatre (London: Methuen, 1969).

Carr, Cynthia, On Edge (Hanover: Wesleyan U. P., 1993).

Deak Frantisek, Symbolist Theatre: The Formation of Avant-Garde (Baltimore and London: The Johns Hopkins Univ. Press, 1993).

Glenn, Susan, Female Spectacle: The Theatrical Roots of Modern Feminism (Cambridge, Mass: Harvard U. P., 2000).

Goldberg, RoseLee, Performance Art (Thames and Hudson, 1988).

Gordon Mel (ed.), Dada Performance (NY: PAJ Publications, 1987).

Harris, Max, Carnival and Other Christian Festivals: Folk Theology and Folk Performance (Austin: U. of Texas P., 2003).

Innes, Christopher, Avnt-Garde Theatre (London and N.Y.: Routledge, 1993).

Kirby Michael and Victoria, Futurist Performance (NY:PAJ Publications, 1986)

Lott, Eric, Love and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class (N.Y.: Oxford U. P., 1995).

Meyer, Moe (ed The Politics and Poetics of Camp, ed. Moe Meyer (London and N.Y.: Routledge, 1994).

Orloff, Alexander, Carnival: Myth and Cult (Worgl: Perlinger, 1981).

Richter Hans, Dada: Art and Anti-Art (London: Thames and Hudson, 1965).

Senelick, Laurence, Cabaret Performance (Baltimore: Johns Hopkins U. P., 1993).

Sontag, Susan, “Notes on Camp”, in A Susan Sontag Reader (N.Y.: Vintage Books, 1983); pp. 105-119.

Sprinkle, Annie, “Some of My Performances in Retrospect”, Art Journal, Vol. 56, No. 4 (Winter 1997); pp. 68-70.

Weightman, Gavin, Bright Lights, Big City: London Entertained 1830-1950 (London: Collins and Brown, 1992).

 

פילמוגראפיה:

The Blue Angel, Josef von Sternberg (1930)

Cabaret, Bob Fosse (ABC, 1972)

Mrs. Henderson Presents, Stephan Frears (Weinstein Co., 2005)

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Stephan Elliott (MGM, 1994)

 

הערות או שונות 

תהיה הקפדה על נוכחות. מעל שלושה חיסורים לא תתאפשר הגשת עבודת בית.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת