חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלוני ולוין בין מיתוס להיסטוריה
  Aloni and Levin between Myth and History  
0811-1230-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1400213 מכסיקוסמינר פרופ יערי נורית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נסים אלוני וחנוך לוין, מחזאים-במאים, פתחו את התבניות הדרמטיות במחזותיהם ואת שפת התיאטרון בהצגותיהם, תוך לימוד והתנסות, תוך חזרה, גלגול וחידוש בתוככי מסורת התיאטרון המערבי. שניהם מנהלים במחזותיהם ובהצגותיהם דיאלוגים מורכבים משני סוגים – האחד עם המיתולוגיה המערבית והשני עם ההיסטוריה האירופית, היהודית והישראלית. בסמינר נקרא את המחזות הבאים: הנסיכה האמריקאית ודודה ליזה מאת אלוני, ושיץ, כולם רוצים לחיות, ורצח מאת לוין. נחקור נושאים הקשורים למחזה בהקשריו ההיסטוריים - החברתיים, פוליטיים ותרבותיים – ובהקשריו הדרמטיים והתיאטרליים - להפיכת המיתוס לדרמה, ולעיצוב הקונפליקט הטרגי במסגרת מוסכמות הכתיבה הדרמטית, ותוך מעקב אחר היווצרות האפקט הטרגי והקומי במחזות ועל הבמה.
Course description
Israeli playwrights-directors Nissim Aloni and Hanoch Levin developed their dramatic patterns and performative conventions through a complex process of repetition and innovation within the Western theatre cultures. In their plays and performances they conducted two dialogues at the same time – one with western Mythology and the other with European, Jewish and Israeli History. In the seminar we will read Aloni's plays The American Princess and Aunt Lisa, and Levin's plays Shitz, Everybody Wants to Live, and Murder. We will discuss the plays in their historical context - social, political and cultural - as well as their dramaturgical and theatrical frameworks - the transformation of myth into drama and the design of the tragic conflict in the dramatic and theatrical conventions, while following the composition of comic and tragic effect in the plays and on the stage.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1230-01 אלוני ולוין בין מיתוס להיסטוריה
Aloni and Levin between Myth and History
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ יערי נורית

סילבוס מפורט/דף מידע
 
אלוני ולוין בין מיתוס והיסטוריה
Aloni and Levin between Myth and History
סמסטר ב' תשע"ה
4 ש"ס
סמינר
שם המרצה פרופסור נורית יערי
דואר אלקטרוני yaari@post.tau.ac.il
שעות קבלה לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, צפייה, הגשת הצעת סמינר וכתיבת סמינר.
 
מרכיבי הציון הסופי
40% עבודה בכיתה והגשת הצעה לסמינר
% 60 עבודת הסמינר
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
מיתוס ודרמה
פולחן וטרגדיה
קרנבל וקומדיה
טרגדיה והיסטוריה
טרגדיה וזיכרון
אלימות והיפעמות
 
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
מחזות
נסים אלוני:
אכזר מכל המלך
הנסיכה האמריקאית
הדודה ליזה
הצוענים של יפו
אדי קינג
 
חנוך לוין:
מלכת האמבטיה
שיץ
הוצאה להורג
הנשים האבודות מטרויה
כולם רוצים לחיות
הילד חולם
רצח
 
 
ספרי עיון
אלוני, נסים, רשימות של חתול רחוב, תל אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד,1996
ארטו, אנטונין, התיאטרון וכפילו, תל-אביב: בבל, 1996
אריסטופואטיקהתרגום יואב רינוןירושלים: הוצאת מאגנס,  2003
בן מרדכי, יצחק, ליידיס אנד ג'נטלמן אנד ליידיס, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת באר שבע,
2004
הנדלזלץ, מיכאל, חנוך לוין על פי דרכו, תל אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2001.
יערי, נורית ושמעון לוי (עורכים), חנוך לוין: האיש עם מיתוס באמצע, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004
יערי, נורית (עורכת) על מלכים, צוענים ושחקנים, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון פורטר, 2005
כספי, היושבים בחושך, ירושלים: כתר הוצאה לאור ומרכז הקשרים, 2005
לאור, יצחק (עורך), ספר חנוך לוין הצעיר, מטעם 19, ספטמבר 2009.
לאור, יצחק, חנוך לוין, מונוגרפיה, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010
לוי שמעון, מקטרים בבמות, תל אביב אור-עם, 1992.
נגיד, חיים, צחוק וצמרמורת, תל אביב: הוצאת אור-עם, 1998
נתן, משה, כישוף נגד מוות, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1996
פוקס שרית, נמר בוער, תל אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד,2008
קאמי, אלבר, המיתוס של סיזיפוס, תל-אביב: עם עובד, 1990
 
 
Bakhtin, Mikail, Rablais and his world, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1968
Goldhill, S., Who Needs Greek, Cambridge University Press, 2002
Eagelton, T., Sweet Violence, Oxford: Blackwell Publishing, 2003
Easterling, P.E., (ed.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University Press, 1997
Segal C., Tragedy and Civilization, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1981
-------, Dionysiac Poetics and Euripides' Bacchae, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997 (3rd edition)
Silk, M.S., Tragedy and the Tragic, Oxford: Clarendon Press, 1996.
 
 
חומר עזר נוסף  
צפייה בסרטי תיעוד של ההצגות
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת