חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאטרון, חברה, קהילה
  Theatre, Society, Community  
0811-1215-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1600212 מכסיקושיעור ד"ר אלון חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג את התיאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תיאטרון חברתי-יישומי, אקטיביסטי טיפולי, אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בבירור מאפייניו של אירוע התיאטרון החברתי-יישומי, כתיאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.

Course description

The course presents community-based theatre as a distinctive social applied theatre, activist-therapeutic, with its own ideology and practice. The course investigates the characteristics of community-based theatre and applied theatre event/s as a socio-political, local theatre that articulates excluded life experiences of the marginalized groups in a given society.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1215-01 תיאטרון, חברה, קהילה
Theatre, Society, Community
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר אלון חן

סילבוס מפורט/דף מידע

סילבוס:

תיאטרון, חברה, קהילה

Theatre, Society, Community

תשע"ט, סמסטר ב'

2 ש"ס

סוג המסגרת: שיעור עיוני חובה

שם המרצה: ד"ר חן אלון

דואר אלקטרוני: chenya.chenya@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש באימייל

 

תיאור הקורס:

הקורס מציג את התיאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תיאטרון חברתי-יישומי, אקטיביסטי טיפולי, אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בבירור מאפייניו של אירוע התיאטרון החברתי-יישומי, כתיאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.

 

תיאור הקורס באנגלית:

The course presents community-based theatre as a distinctive social applied theatre, activist-therapeutic, with its own ideology and practice. The course investigates the characteristics of community-based theatre and applied theatre event/s as a socio-political, local theatre that articulates excluded life experiences of the marginalized groups in a given society.

 

דרישות הקורס:

נוכחות, קריאה, צפייה, השתתפות בדיון, מבחן גמר.

מרכיבי הציון הסופי:  

100% בחינת בית

          

נושאי הקורס (נתון לשינויים):

מחשבה והגות פוליטיות העומדות בבסיס התאטרון החברתי-פוליטי במאה ה-20 (3 שבועות).

הופעתו של התאטרון הקהילתי (2 שבועות), סוגים שונים של תאטרון קהילתי ברחבי העולם (2 שבועות), המודל הבסיסי ומאפייניו בישראל (3-4 שבועות), ניתוח שלושה מופעים ואירועים קהילתיים חברתיים כמקרי מבחן (3-4 שבועות).

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים):

* אלון, חן. תאטרון מדוכאים מקוטב; המקרה הישראלי פלסטיני, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, 2012.

 

* אלפי, יוסי. התאטרון הקהילתי, ירושלים: הוצאת דומינו, 1983.

 

* --- תאטרון וקהילה, ירושלים: הוצאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 1986.

 

ביון, וילפרד. התנסויות בקבוצות, תל-אביב: דביר, 1992.

 

* ברסלר, שלומית. תאטרון נשים קהילתי בישראל; מחקר אתנוגרפי בקבוצות תאטרון שוליים, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, 2003.

 

גרמשי, אנטוניו. על ההגמוניה: מבחר מתוך 'מחברות הכלא', (תרגום: אלון אלטרס), תל-אביב: הוצאת רסלינג, 2004.

 

הריס, פיטר. "מגע בין-קבוצתי במרחב האסתטי": מפגש בזירת התיאטרון בין שתי קבוצות מקוטבות-חברתית בתור תהליך ייחודי לשינוי עמדות, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, 2012.

 

*לב-אלג'ם, שולמית. ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי, חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2010.

 

 - - - "של מי המחזה הזה? תיאטרון קהילתי בין הכותבים, במכתיבים והמכותבים", תיאטרון, 9, 2002, עמ' 30-26.

 

* סדן אלישבע (1997). העצמה ותכנון קהילתי, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, עמ' 86-1.

 

 

Boal, Augusto. Theatre of the Oppressed, Charles A. & Maria Odilia Leal McBride (Trans.), New York: Theatre Communications Group, 1979.

 

--- The Rainbow of Desire, A. Jackson (Trans.), London: Routledge, 1995.

 

--- Legislative Theatre, A. Jackson (Trans.), London: Routledge, 1998.

 

Brandt, George (1998). Modern Theories of Drama. Oxford: Clarendon Press, Part IV "Political Theatre", pp. 217-269.

*Kuftinec, Sonja . "A Cornerstone for Rethinking Community Theatre", Theatre Topics, 6, 1, 1996, pp. 91-104.

*Kuppers, Petra and Gwen Robertson (2007). The Community Performance Reader. London and New York: Routledge, pp. 11-34.

 

Lev-Aladgem, Shulamith. "Ethnicity, Class and Gender", Theatre Research International, 28, 2, 2003, pp. 181-192.

 

*Prentki, Tim and Jan Selman (2000). Popular Theatre in Political Culture. Bristol: Intellect, pp. 1-63, 101-208.

 

Schechner, Richard. "Believed-in Theatre"", Performance Research, 2, 2, 1997, pp. 76-91.

 

*Van Erven, Eugene (2001). Community Theatre. London and New York: Routledge, pp. 1-13, 243-260.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת