חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תיאטרון, חברה, קהילה
  Theatre, Society, Community  
0811-1215-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200001 קיקואיןשיעור ד"ר אלון חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג את התאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תאטרון אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בברור מאפייניו של התאטרון הקהילתי כתאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.

Course description

The course presents community-based theatre as a distinctive theatre with its own ideology and practice.  The course investigated the characteristics of community-based theatre as a socio-political, local theatre that articulates excluded life experiences of the marginalized groups in a given society.        

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1215-01 תיאטרון, חברה, קהילה
Theatre, Society, Community
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר אלון חן

סילבוס מפורט/דף מידע

 

שם הקורס: תאטרון, חברה, קהילה

שם הקורס באנגלית:  Theatre, Society, Community

סמסטר ב' תשע"ז

-2-- ש"ס

יום ד' 10-12

סוג המסגרת: שיעור חובה

שם המרצה: ד"ר חן אלון

דואר אלקטרוני: chenya.chenya@gmail.com 

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

תאור הקורס:

הקורס מציג את התאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תאטרון אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בברור מאפייניו של התאטרון הקהילתי כתאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.

 

 

תאור הקורס באנגלית:

The course presents community-based theatre as a distinctive theatre with its own ideology and practice.  The course investigated the characteristics of community-based theatre as a socio-political, local theatre that articulates excluded life experiences of the marginalized groups in a given society.        

 

דרישות הקורס:

נוכחות, קריאה, צפייה, מבחן.

מרכיבי הציון הסופי:  

100% בחינה מסכמת

           

נושאי הקורס (נתון לשינויים):

תאטרון חברתי-פוליטי במאה ה-20 (3 שבועות).  הופעתו של התאטרון הקהילתי (שבוע), סוגים שונים של תאטרון קהילתי ברחבי העולם (3 שבועות), המודל הבסיסי ומאפייניו בישראל (3 שבועות), ניתוח שלושה מופעים קהילתיים כמקרי מבחן (3-4 שבועות).

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים):

* אלון, חן. תאטרון מדוכאים מקוטב; המקרה הישראלי פלסטיני, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, 2012.

 

*אלפי, יוסי. התאטרון הקהילתי, ירושלים: הוצאת דומינו, 1983.

 

*--- תאטרון וקהילה, ירושלים: הוצאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 1986.

 

*ביון, וילפרד. התנסויות בקבוצות, תל-אביב: דביר, 1992.

 

*ברסלר, שלומית. תאטרון נשים קהילתי בישראל; מחקר אתנוגרפי בקבוצות תאטרון שוליים, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, 2003.

 

*גרמשי, אנטוניו. על ההגמוניה: מבחר מתוך 'מחברות הכלא', (תרגום: אלון אלטרס), תל-אביב: הוצאת רסלינג, 2004.

 

*דווירי, מרוואן. "פסיכולוגיה של מדכא, פסיכולוגיה של מדוכא", זמן אמת, אינתיפאדת אל-אקצה והשמאל הישראלי, עדי אופיר (עורך), ירושלים: הוצאת כתר, 2001. 287-275

 

* הריס, פיטר. "מגע בין-קבוצתי במרחב האסתטי": מפגש בזירת התיאטרון בין שתי קבוצות מקוטבות-חברתית בתור תהליך ייחודי לשינוי עמדות, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, 2012.

 

*לב-אלג'ם, שולמית. ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי, חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2010.
 

*- - - "דרמה במרכז שיקומי גריאטרי", גרונטולוגיה, 76,  1996-7, עמ' 56-48.

* - - - "של מי המחזה הזה? תיאטרון קהילתי בין הכותבים, במכתיבים והמכותבים", תיאטרון, 9, 2002, עמ' 30-26.

*סדן אלישבע (1997). העצמה ותכנון קהילתי, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, עמ' 86-1.

* Boal, Augusto. Theatre of the Oppressed, Charles A. & Maria Odilia Leal McBride (Trans.), New York: Theatre Communications Group, 1979.

 

--- The Rainbow of Desire, A. Jackson (Trans.), London: Routledge, 1995.

 

--- Legislative Theatre, A. Jackson (Trans.), London: Routledge, 1998.

 

*Brandt, George (1998). Modern Theories of Drama. Oxford: Clarendon Press, Part IV "Political Theatre", pp. 217-269.

*Kuftinec, Sonja "A Cornerstone for Rethinking Community Theatre", Theatre Topics, 6, 1, 1996, pp. 91-104.

*Kuppers, Petra and Gwen Robertson (2007). The Community Performance Reader. London and New York: Routledge, pp. 11-34.

Lev-Aladgem, Shulamith "Ethnicity, Class and Gender", Theatre Research International, 28, 2, 2003, pp. 181-192.

* ______________ "The Israeli National Community Theatre Festival: The Real and the Imagined", Theatre Research International, 30, 3, 2005, pp. 282-295.

* Prentki, Tim and Jan Selman (2000). Popular Theatre in Political culture. Bristol: Intellect, pp. 1-63, 101-208.

Schechner, Richard  "Believed-in Theatre", Performance Research, 2, 2, 1997, pp. 76-91.

*van Erven, Eugene (2001). Community Theatre. London and New York: Routledge, pp. 1-13, 243-260.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת