חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תאטרון, חברה, קהילה
  Theatre, Society, Community  
0811-1215-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200211 מכסיקושיעור ד"ר הריס פיטר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג את התאטרון הקהילתי כפרקטיקת תאטרון מובחנת המקיימת יחסי גומלין אסתטיים חברתיים ופוליטיים עם החברה.

הקורס יבדוק מקרי מבחן בארץ ובעולם וידון במאפייניו של תאטרון בקהילה ומשמעויותיו ברמת היחיד המשתתף, הקבוצה ,קהילות מובחנות והחברה הסובבת.
Course description

The course presents “community-based theatre”, as a specific theatre practice which maintains a bilateral aesthetic, social and political discourse with society.

The course will investigate models of community theatre in Israel and around the world and their implications for the individual participant,  the group, specified communities and society at large.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1215-01 תאטרון, חברה, קהילה
Theatre, Society, Community
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר הריס פיטר

סילבוס מפורט/דף מידע
תאטרון, חברה, קהילה
Theatre, Society, Community
סמסטר ב', תשע"ה
2 ש"ס
שם המרצה: ד"ר פיטר הריס
דואר אלקטרוני: pharris@post.tau.ac.il 
שעות קבלה לפי תיאום מראש במייל/ נייד: 0544729137
 
דרישות הקורס
נוכחות פעילה, קריאה, צפייה, הגשת תרגילים, מבחן.
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
שיעור 1-2: תאטרון בקהילה – אסתטיקה, ריגוש, פרגמאטיקה.
קריאה:
Nicholson, H. (2005). Applied Drama. Basingstoke: Palgrave Macmillan,
 pp. 19-33, 83-98. [The Practice of citizenship, Community narratives].
Kershaw, B. (2000). Performance, Community, Culture. In: Goodman L., & De, G.J. (Eds.), The Routledge Reader in Politics and Performance. London, N.Y: Routledge, pp. 136-142.
Thompson, J. (2006). Applied Theatre, Bewilderment and Beyond. Oxford: Peter Lang, pp. 13-24, 25-50. [Applied a preface to Theatre, Introduction].
Thompson, J. (2011). performance affects: applied theatre and the end of effect. London: Palgrave Macmillan
Schechner, R., & Thompson, J. (2004). Why social theatre? The Drama Review, 48, 3 (T183), pp. 11-16. 
שיעור 3-4: ההיסטוריה של התאטרון הקהילתי בישראל
קריאה:
אלפי, י. (1986). התאטרון הקהילתי. ירושלים: דומינו, עמ' 41-3. [מבוא, הגורמים המשתתפים המשחק].
לב אלג'ם, ש'. (2010) ניצבים בקדמת הבמה, חיפה, פרדס הוצאה לאור, עמ' 17-52. [פרק ראשון: תאוריה אידיאולוגיה ופרקטיקה]
 
קריאה:
Van Erven, E. (2001) Community Theatre, Global perspectives. London & New York, Routlege.
 
שיעור 7-8: היבטים טיפוליים, חינוכיים ושיקומיים
 
קריאה:
סדן, א. (1997). העצמה ותכנון קהילתי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 89-21.
[חלק א' – פיתוח תאוריה של העצמה].
 
שיעור 11-12: התאטרון הקהילתי כסוכן לשינוי


רשימת ספרות (נתון לשינויים)
 
אלפי, י. (1986). התאטרון הקהילתי. ירושלים: דומינו, עמ' 41-3. [מבוא, הגורמים המשתתפים המשחק].
לב אלג'ם, ש. (2010) ניצבים בקדמת הבמה, חיפה, פרדס הוצאה לאור, עמ' 17-52. [פרק ראשון: תאוריה אידיאולוגיה ופרקטיקה]
סדן, א. (1997). העצמה ותכנון קהילתי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 89-21.
[חלק א' – פיתוח תאוריה של העצמה].
 
Boal, A. (1985). Theatre of the Oppressed. N.Y: Theatre communications group,
pp. 119- 156. [Poetics of the oppressed].
Lev-Aladgem, S. (2003). Ethnicity, Class and Gender in the Israeli Community Theatre. Theatre Research International, 28, 2, pp. 181-192.
Lev-Aladgem, S. (2004). Whose Play is it? The Issue of Authorship/Ownership in Israeli Community Theatre. The Drama Review, 48, 3 (T. 183), pp. 117-134.
Lev-Aladgem, S. (2005). The Israeli National Community Theatre Festival: the Real and the Imagined. Theatre Research International, 30, 3, pp. 284-295.
Nicholson, H. (2005). Applied Drama. Basingstoke: Palgrave Macmillan,
 pp. 19-33, 83-98. [The Practice of citizenship, Community narratives].
Van Erven, E. (2001 ) Community Theatre, Global perspectives. London & New York, Routlege.
Kershaw, B. (2000). Performance, Community, Culture. In: Goodman L., & De, G.J. (Eds.), The Routledge Reader in Politics and Performance. London, N.Y: Routledge, pp. 136-142.
Thompson, J. (2006). Applied Theatre, Bewilderment and Beyond. Oxford: Peter Lang, pp. 13-24, 25-50. [Applied a preface to Theatre, Introduction].
Thompson, J. (2011). performance affects: applied theatre and the end of effect. London: Palgrave Macmillan
Schechner, R., & Thompson, J. (2004). Why social theatre? The Drama Review, 48, 3 (T183), pp. 11-16. 
Kershaw, B. (1992). The Politics of Performance. London, N.Y: Routledge,
pp. 13-57. [Theory and issues: alternative and community theatre as radical cultural intervention].

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת