חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תאטרון, חברה, קהילה
  Theatre, Society, Community                                                                          
0811-1215-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400213מכסיקו - אומנויותשיעור פרופ לב-אלגם שולמית
סילבוס מקוצר
הקורס מציג את התאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תאטרון אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בברור מאפייניו של התאטרון הקהילתי כתאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.
Course description
The course presents community-based theatre as a distinctive theatre with its own ideology and practice. The course investigated the characteristics of community-based theatre as a socio-political, local theatre that articulates excluded life experiences of the marginalized groups in a given society.     
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1215-01 תאטרון, חברה, קהילה
Theatre, Society, Community
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ לב-אלגם שולמית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
שם הקורס: תאטרון, חברה, קהילה
שם הקורס באנגלית:  Theatre, Society, Community
סמסטר ב' תשע"ד
2 ש"ס
שיעור חובה
שם המרצה: פרופ' שולי לב-אלג'ם
דואר אלקטרוני: levaladg@post.tau.ac.il 
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס:
נוכחות, קריאה, צפייה, מבחן.
 
מרכיבי הציון הסופי:  
100% בחינה מסכמת
           
נושאי הקורס (נתון לשינויים):
תאטרון חברתי-פוליטי במאה ה-20 (3 שבועות)
הופעתו של התאטרון הקהילתי (שבוע)
סוגים שונים של תאטרון קהילתי ברחבי העולם (3 שבועות)
המודל הבסיסי ומאפייניו בישראל (3 שבועות)
ניתוח שלושה מופעים קהילתיים כמקרי מבחן (3-4 שבועות)
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים):
*אלפי, יוסי (1986). תיאטרון וקהילה. ירושלים, הסוכנות היהודית, עמ' 101-76.
*לב-אלג'ם שולמית, "דרמה במרכז שיקומי גריאטרי", גרונטולוגיה, 76, 1996-7, עמ' 56-48.
*__________ "של מי המחזה הזה? תיאטרון קהילתי בין הכותבים, במכתיבים והמכותבים", תיאטרון, 9, 2002, עמ' 30-26.
*סדן אלישבע (1997). העצמה ותכנון קהילתי, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, עמ' 86-1.
 
*Brandt, George (1998). Modern Theories of Drama. Oxford: Clarendon Press, Part IV "Political Theatre", pp. 217-269.
*Kuftinec, Sonja "A Cornerstone for Rethinking Community Theatre", Theatre Topics, 6, 1, 1996, pp. 91-104.
*Kuppers, Petra and Gwen Robertson (2007). The Community Performance Reader. London and New York: Routledge, pp. 11-34.
Lev-Aladgem, Shulamith "Ethnicity, Class and Gender", Theatre Research International, 28, 2, 2003, pp. 181-192.
* ______________ "The Israeli National Community Theatre Festival: The Real and the Imagined", Theatre Research International, 30, 3, 2005, pp. 282-295.
* Prentki, Tim and Jan Selman (2000). Popular Theatre in Political culture. Bristol: Intellect, pp. 1-63, 101-208.
Schechner, Richard "Believed-in Theatre", Performance Research, 2, 2, 1997, pp. 76-91.
*van Erven, Eugene (2001). Community Theatre. London and New York: Routledge, pp. 1-13, 243-260.
חומר עזר נוסף שני סרטים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת