חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תולדות הדרמה והתאטרון: יוון ורומא
  History of Theatre: Greece and Rome                                                                  
0811-1200-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור פרופ יערי נורית
סילבוס מקוצר
חלקו הראשון של השיעור "תולדות הדרמה והתיאטרון", שיעור המרכזי במסגרת שעורי החובה של שנה א'. בשיעור זה נלמד את יסודות אמנות הכתיבה הדרמטית והביצוע התיאטרוני כפי שהוגדרו לראשונה באתונה במאה החמישית לפנה"ס. נלמד טרגדיות נבחרות משל איסכילוס, סופוקלס ואוריפידס וקומדיות נבחרות משל אריסטופנס ומננדר. נגדיר את מאפייני האירוע התיאטרוני, טיבו של הקהל והרגלי הצפייה שלו ונתחקה אחר התפתחות מבנה התיאטרון ותנאי ההפקה של ההצגות. עם המעבר לרומא נעקוב אחר האופן בו עיצבו הרומאים את התיאטרון שלהם תוך חיקוי של התיאטרון היווני והתאמתו לתרבות הרומית. נקרא קומדיות משל פלאוטוס וטרנטיוס וטרגדיה משל סנקה, נבחן את השינויים שחלו במבנה התיאטרון ובמקומו בחברה ובתרבות של רומא בתקופת הרפובליקה והאימפריה.
Course description

This is the first part of the compulsory course "The History of the Theatre" for 1st and 2nd year students. In this course we focus on two ancient cultures: Greece and Rome. In the chapter on Ancient Greece we will study the characteristic components of the theatrical event. We will read tragedies written by Aeschylus, Sophocles and Euripides and comedies written by Aristophanes and Menander and analyze their dramatic techniques, their performative language and their poetic and aesthetic conventions. We will, then, follow the development of the architecture of the Ancient Greek theatre as well as its performative conditions. In the chapter on Rome we will follow the emergence of the Roman theatre through its dialogue with the Greek example. WE will read and analyze comedies by Plautus and Terentius and tragedies by Seneca and define the changes that took place in the architecture of the theatre during the Roman Republic and the Roman Empire.   

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1200-01 תולדות הדרמה והתאטרון: יוון ורומא
History of Theatre: Greece and Rome
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | פרופ יערי נורית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון וברומא
The History of the Theatre: Greece & Rome
סמסטר א', תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: פרופ' נורית יערי
טלפון: 6408612
דואר אלקטרוני: yaari@post.tau.ac.il
שעות הקבלה: יום ג' 12:00 – 14:00 על פי קביעה מראש. חדר .205
 
שמות המתרגלים:
חמוטל גור
עדי חבין
 
דרישת הקורס וחובות התלמידים
נוכחות בשיעור וקריאת מחזות ומאמרים לכל שעור.
 
מרכיבי הציון הסופי
ציון הבחינה המסכמת.
 
מבנה הבחינה המסכמת
  50%בקיאות במחזות ובמושגי יסוד  ו 50% שאלת חתך
 
 
נושאי הקורס:
 
מבוא: מאפייני הדרמה והתיאטרון בעת העתיקה - מחזה, הצגה, אירוע
מופע ותיאטרון באתונה של המאה החמישית לפנה"ס
מיתוס, אפוס, דרמה והיסטוריה: טקסט בקונטקסט
איסכילוס והתגבשות אמנות התיאטרון
סופוקלס - הגיבור והעיר
אוריפידס: מסיפור משפחתי להצגת ה"אחר"
אריסטופנס: הקומדיה העתיקה
הקומדיה החדשה: מננדר ותיאופרסטוס, פלאוטוס וטרנטיוס
אריסטו: הפואטיקה
סוגיות בדרמה הרומית: פלאוטוס, טרנטיוס, סנקה
התיאטרון ביוון העתיקה: מבנה התיאטרון ואופני ההצגה
התיאטרון ההלניסטי
התיאטרון ברומא: מבנה התיאטרון וצורות הצגה      
סיכום: התקבלות התיאטרון העתיק בתיאטרון המודרני
           
 
ביבליוגרפיה:     
 
מחזות
 
איסכילוס, האורסטיאה: אגממנון, נושאות הנסכים, נוטות החסד, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן 1990.
איסכילוס, שבעה נגד תבי א. שבתאי, תל-אביב: שוקן .2011
סופוקלס, אדיפוס המלך, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן 1994. 
סופוקלס, אנטיגונה, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 2002.
סופוקלס, איאס, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 2003
אוריפידס, מדאה תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1983.
אוריפידס, הבקכות תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1994
אוריפידס, איפגניה באוליס תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1989.
אריסטופנס, האכרניים, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1994.
אריסטופנס, צפרדעים תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1997
אריסטופנס, ליזסטרטה תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1997.
מננדר, הנרגן תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 2004.
פלאוטוס, התאומים מנייכמוס (תרגום דקלה תדמור, פרוזה)
פלאוטוס, החייל הרברבן תרגום ד. גילולה, מאגנס, 1989.
טרנטיוס, האשה מאנדרוס תרגום ד. גילולה, מאגנס, 1994.
סנקה, מדאה  (תרגום ר. אליעז, המילא"ה)
 
מאמרים לקריאה (חובה)
שבתאי, אהרון, המיתולוגיה היוונית, תל-אביב: ספרי תל-אביב, 2000. (החומרים נמצאים באתר)
א"ר דודס "על אי הבנות של אדיפוס המלך", מתוך אדיפוס המלך וסופוקלס (המאמר מצוי באתר)
דבורה גילולה, "התיאטרון ביוון העתיקה" מתוך גם סוקראטס בעננים (המאמר מצוי באתר)
Erich Segal, "O Tempora, O Mos Maiorum" (המאמר מצוי באתר)
 
לקריאה נוספת:
אריסטו, פואטיקה, תרגם יואב רינון ירושלים: הוצאת מאגנס, 2003.
הומרוס, איליאדה, אודיסיאה, תרגום: שאול טשרניחובסקי, תל אביב: עם עובד 1989.
הורטיוס, אמנות הפיוט, תרגום דבורה גילולה, ירושלים: הוצאת מאגנס 2004.
ויטרוביוס, על אמנות האדריכלות, תרגום: רוני רייך, דביר 1997 (ספר חמישי עמ' 130-112)
תיאופרסטוס, טיפוסים, תרגום ח. כהנא, ירושלים: כרמל, 2007.
 
 
ספרי עיון
עמית, משה, תולדות יוון הקלאסית, ירושלים: הוצאת מאגנס, 1984.
פוקס, אלכסנדר, אתונה בימי גדולתה, ירושלים: מוסד ביאליק, 1984.
שבתאי, אהרון, המיתולוגיה היוונית, תל-אביב: ספרי תל-אביב, 2000.
שימרון, בינימין, התרבות הקלאסית, תל אביב: פפירוס, 1993.
גילולה, דבורה, (עורכת) אדיפוס המלך וסופוקלס, מבחר מאמרים ירושלים: הוצאת מאגנס, 1985.
גילולה, דבורה, גם סוקרטס בעננים, ירושלים: הוצאת מאגנס, 1996.
 
 
Brown, J. R. (ed.) The Oxford Illustrated History of Theatre, Oxford: Oxford University Press, 1995.
Molinari, C.  Theatre through the Ages, trans. Colin Hamer, New York, 1975.
Nagler, A. M. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת