חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות התיאטרון:ימי הביניים והרנסנס
  The History of Medieval and Renaissance Theatre                                                      
0811-1195-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבוא זה מתמקד במאפייני-היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי-הביניים וברנסנס האיטלקי והאנגלי. העולם הנוצרי אשר 'כבש' את אירופה מראשית ימי-הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי, שמהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה, ונבחן את מגוון צורות ההבעה הבימתיות שנוצרו בעקבותיו. השילוב בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה, המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין-תרבותית.

Course description

This introductory course focuses on the guiding principles of the theatrical creation within the medieval and Renaissance cultures. Christianity, which dominated the western world right from the beginning of the Middle Ages, influenced the shaping of distinctive dramatic and theatrical forms, which are still perceived as 'alternative theatre’ to this day. We shall explore the cultural view that led to the formation of this theatrical model, along with the various stage manifestations that was created in its wake. The course is constructed chronologically, in order to focus on the distinct practice of each culture, yet the purpose is also to apprehending the inter-cultural dynamics.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1195-01 תולדות התיאטרון:ימי הביניים והרנסנס
The History of Medieval and Renaissance Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

666סילבוס מפורט/דף מידע

תולדות התיאטרון: ימי-הביניים והרנסנס

The History of Medieval and Renaissance Theatre

סמסטר ב' – תשע"ט

2 ש"ס

מבוא - חובה שנה א'

מרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין

שעות קבלה: יום ג' 12:00 בתיאום מראש.

תאור הקורס:

קורס מבוא זה מתמקד במאפייני-היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי-הביניים וברנסנס האיטלקי והאנגלי. העולם הנוצרי אשר 'כבש' את אירופה מראשית ימי-הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי, שמהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה, ונבחן את מגוון צורות ההבעה הבימתיות שנוצרו בעקבותיו. השילוב בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה, המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין-תרבותית.

This introductory course focuses on the guiding principles of the theatrical creation within the medieval and Renaissance cultures. Christianity, which dominated the western world right from the beginning of the Middle Ages, influenced the shaping of distinctive dramatic and theatrical forms, which are still perceived as 'alternative theatre’ to this day. We shall explore the cultural view that led to the formation of this theatrical model, along with the various stage manifestations that was created in its wake. The course is constructed chronologically, in order to focus on the distinct practice of each culture, yet the purpose is also to apprehending the inter-cultural dynamics.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה, קריאה והכנה שוטפת לפי דרישות הקורס, מבחן

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

ימי-הביניים

תרבות ימי-הביניים – מאפיינים מרכזיים

ערכי הנצרות והתיאטרון הדתי – המחזה של אדם

חגיגות עירוניות והפקות תיאטרון – כל אדם, מחזה הפיות

רנסנס איטלקי

תרבות הרנסנס – מאפיינים מרכזיים

הדראמה הלמדנית באיטליה - המנדרגולה

הקומדיה דל'ארטה והאינטרמצי

רנסנס אנגלי

הרנסנס ומאפייני יסוד של התיאטרון האנגלי

אותלו – שילוב מסורות תיאטרון

קומדיה שייקספירית – חלום ליל קיץ

הטרגדיה הנוצרית: דוקטור פאוסטוס לכריסטופר מארלו

מקבת כטרגדיה של תודעה

המלט – טרגדיית נקם?

המלט ומסורת ימי-הביניים

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

מחזות - קריאת חובה

ימי הביניים

אדם דה לה האל.  מחזה הפיות (חנה ושמואל שקולניקוב, כרמל)

אנונימוס.            כל אדם (עמרי סמית, הקיבוץ המאוחד)

Anon., Le Jeu d'Adam (Translation and introduction by Lynette R. Muir Leeds Philosophical and Literary society, 1970).

רנסנס

מאקיאוולי.                     מנדרגולה  (מנחם דורמן, מחברות לספרות, תשכ"ג)

כריסטופר מארלו             דוקטור פאוסטוס (מאיר ויזלטיר, ההוצאה לאור אוניברסיטת ת"א)

שייקספיר.                      המלט (ט. כרמי, דביר)

שייקספיר.                      המלך ליר  (א. שלונסקי, ספרית הפועלים)

שייקספיר.                      חלום ליל קיץ  (ט. כרמי, ספרית הפועלים)

שייקספיר.                      אותלו (ט. כרמי, דביר)

שייקספיר.                      מקבת (מ. ויזלטיר, עם עובד)

שייקספיר.                      כטוב בעיניכם (א. עוז, דביר)

 

לקריאה נוספת - רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס

 

ספרי היסטוריה של התיאטרון (הפרקים על תיאטרון ימה"ב והרנסנס)

Brockett, O. G. History of the Theatre. Boston: Allyn & Bacon, 1968.

Brown, J. R. (ed.) The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Molinari, C.  Theatre Through the Ages. trans. Colin Hamer, New York, 1975.

Nagler, A. M. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959.

Pickering, J. V. Theatre: A History of the Art. St. Paul: West  Pub. Co., 1978

Nagler, A. M. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959. pp. 39-41; 45-47;47-48.

ימי-הביניים

שקולניקוב, חנה. "ערכים תיאטרוניים וערכים דרמטיים במחזה  אדם וחווה". במה מס' 97,  1984, ע"מ 21-5.

Konigson, Elie. “Religious Drama and Urban Society in France at the End of the Middle Ages.” Themes in Drama, vol. 1, 1979, pp. 23-35.

* להשלמת ידע על התקופה/תרבות:

בסרמן, לורנס (עורך). אנתולוגיה של ספרות ימי-הביניים. תל אביב: דביר, 1991.

לה-גוף, ז'ק. ימי הביניים בשיאם: 1054 - 1330. תרגום אהרון אמיר. תל אביב:   דביר,     1993.

רנסנס

בורקהארט, י. תרבות הרנסנס באיטליה. ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ו.  עמ' 135-103; 161-147.

גולדברג, לאה. מדור ומעבר: בחינות וטעמים בספרות כללית. תל אביב: ספרית הפועלים, 1977, ע"מ 199-82.

הרסגור, מיכאל. מבוא לתקופת הרנסנס. האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון,             1986.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת