חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תרגיל בקריאת מחזות
  Exercise in Play Analysis                                                                            
0811-1194-02
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200200מכסיקו - אומנויותקריאה מו מר שאולוף ניר
סמ'  ב'1400-1600208מכסיקו - אומנויותקריאה מו
סילבוס מקוצר
קורס זה נועד להקנות כלים בסיסיים להתבוננות ביקורתית במחזות. לשם כך נבחן במהלך השנה היבטים שאותם אפשר לזהות (ברוב המקרים) בכל טקסט; נבהיר מושגים מרכזיים ונמחיש את ביטוייהם הדרמטיים הקונקרטיים. ההיבטים שבהם נעסוק הם בראש וראשונה פואטיים. כלומר, אלו הם יסודות שמהם מורכב הטקסט הדרמטי ובאמצעותם נבנה עולם בדיוני. בנוסף לכך, נתייחס גם לערכם הרטורי של היבטים אלו. כלומר, ליכולתם לעצב מובן ולאופני השפעתם האפשריים על הצופה. בתוך כך תודגש כל העת העובדה, כי הטקסט מיועד למימוש בימתי. הגישה המתוארת כאן אינה היסטורית או כרונולוגית, אף כי תודגש זיקת הטקסט להקשרים היסטוריים ותרבותיים-אמנותיים.
Course description
This course acquaints students with critical approaches to plays. To this end, we will examine aspects that can (usually) be identified in every text. Central notions will be clarified and exemplified in concrete dramatic manifestations - first and foremost poetic aspects, i.e. as the components of which a dramatic text is composed and by which a fictional world is described. Furthermore, we will consider their rhetoric value, i.e. their capacity to modulate meaning and their potential effect upon the spectator. At the same time, the text's purpose to be fulfilled on stage will be stressed. The course's approach is neither historical nor chronological, yet it emphasizes the texts' affinity to historical, cultural, and artistic contexts.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1194-02 תרגיל בקריאת מחזות
Exercise in Play Analysis
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | מר שאולוף ניר

666סילבוס מפורט/דף מידע
קריאת מחזות
Play Analysis
שנתי, תשע"ד
מבוא - 2 ש"ס, תרגיל - 2 ש"ס
(המבוא והתרגיל מתקיימים לסירוגין, אחת לשבועיים)
שיעור חובה לשנה א'
 
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
שעות קבלה: יום ד', 12:00-14:00 (מקסיקו חדר 106), בתיאום במייל.
תרגילים:
ניר שאולוף - nirshauloff@gmail.com
שעת קבלה: יום ד', 12:00-13:00, בתיאום במייל.
 
הקשר בין המבוא לתרגיל
התכנית מבוססת על תיאום בין המבוא לתרגילים: מושג יוצג במבוא ויודגם באופן כללי ותמציתי. בתרגיל יושם הדגש על יישום העיקרון במחזה באמצעות קריאה משותפת, דיון וכתיבת עבודות. על-מנת להרחיב את טווח ההיכרות עם הדרמה העולמית (ובמקרה זה המערבית), נעבוד בתרגילים על מחזות שונים מאלו הנכללים במבוא.
שימו לב למתכונת שבה אנחנו עובדים: המבוא והתרגיל - 2 ש"ס כל אחד. הם מתקיימים לסירוגין על פני שנת הלימודים: שבוע מבוא (החל בשבוע הראשון) ושבוע תרגיל. צורת ארגון זו מאפשרת העמקה וחשיפה למחזות רבים יותר ומעניקה לכם זמן רב יותר לקריאה ולכתיבת תרגילים.
 
דרישות
-       יש לנכוח באופן רציף במבוא ובתרגיל. אנא הדפיסו את הסילבוס וטבלת התאריכים.
-       קריאה: יש לעקוב באופן שוטף אחר התוכנית ולקרוא לפני השיעורים את המחזות הרלוונטיים. מחזות אלו הם בגדר ביבליוגרפיה עיקרית ומחייבת (כלומר, כל המחזות של המבוא + מחזות קבוצת התרגיל הם ביבליוגרפית החובה של הקורס). בתרגיל יש להביא את הטקסט הנלמד לכיתה. שימו לב שבסוף תוכנית זו מרוכזת רשימה של מחזות המבוא והתרגילים לשנת תשע"ג הכוללת את התרגומים המומלצים (לעתים יותר מתרגום אחד). רשימה זו היא גם אפשרות זמינה לרישום מדויק כשמפנים לפרטי המקור לאחר ציטוטים. מצגת עם כללי רישום מצויה באתר.
-       כתיבת עבודות במסגרת התרגיל על-פי הנחיה ועבודה במתכונת בחינת בית במבוא.
-       הביבליוגרפיה העיונית כוללת פריטים כלליים מומלצים לשם ביסוס והרחבה. הפניות קריאה ספציפיות נוספות יינתנו במהלך הלימוד.
 
ציון
למבוא ולתרגיל ציונים נפרדים. במבוא – בסוף הקורס (ולא לאחר סמסטר ראשון) מתקיימת עבודה הבנויה כמבחן בית, המותנית בנוכחות סדירה, ועל-פיה ייקבע הציון. מבחן הבית יכלול הסבר עיוני של מושגים ויישום על המחזות שנלמדו במבוא. יש להכיר היטב את המחזות לשם יישום עצמאי נרחב יותר מן ההדגמה המתאפשרת במבוא.
בתרגיל - הציון ייקבע על-ידי העבודות שהגשתן מותנית בנוכחות והשתתפות סדירה. יינתנו תרגילי כתיבה קצרים ובכל סמסטר תינתן עבודת סיכום (הנחיות יינתנו בתרגילים) המהווה את עיקר הציון.
 
 
תאריכי המפגשים - המבוא והתרגיל מתקיימים לסירוגין, שבוע-שבוע, החל במבוא
בטבלה מצוינים תאריכי יום רביעי. קבוצות שלומדות תרגיל בימי ראשון ושלישי: התייחסו לתאריך כציון לשבוע שבו מתקיים תרגיל. הטבלה מותאמת לחופשות - הדפיסו ועקבו!
 
סמסטר א'
מבוא: 16.10.13
תרגיל: 23.10.13
מבוא: 30.10.13
תרגיל: 6.11.13
מבוא: 13.11.13
תרגיל: 20.11.13
מבוא: 27.11.13
תרגיל: 4.12.13 [בשבוע זה חופשת חנוכה ביום א', 1.12]
מבוא: 11.12.13
תרגיל: 18.12.13
מבוא: 25.12.13
תרגיל: 1.1.14
מבוא: 8.1.14
תרגיל: 15.1.14
[חופשת סמסטר מיום ראשון, 19.1.14, עד 14.2.14]
ראשון, 19.1.14, עד יום ראשון, 16.2.14]
 
סמסטר ב'
מבוא: 19.2.14 
תרגיל: 26.2.14
מבוא: 5.3.14
תרגיל: 12.3.14
[חופשת פורים – יום ראשון, 16.3.14]
מבוא: 19.3.14
תרגיל: 26.3.14
מבוא: 2.4.14
תרגיל: 6.4.14 [לפני חופשת פסח תלמד בתרגיל הקבוצה הלומדת בסמסטר ב' ביום ראשון]
[חופשת פסח מיום רביעי, 9.4.14, עד יום שלישי, 22.4.14]
תרגיל: 23.4.14 [אחרי חופשת פסח תלמד בתרגיל הקבוצה הלומדת ביום רביעי]
מבוא: 30.4.14
תרגיל: 7.5.14
מבוא: 14.5.14
תרגיל: 21.5.14
מבוא: 28.5.14 [סיום]
[חופשת שבועות, 3-4.6.14 - לא יתקיימו תרגילים בשתי הקבוצות. כלומר, גם לא בזו של יום א']
תרגיל: 11.6.14 [סיום]
 
 
נושאים עיקריים על-פי סדר הלימוד (כל נושא נלמד ומיושם במקביל במבוא ובתרגיל)
 
1. פתיחה ומושגי יסוד: העולם הבדיוני וייחוד צורת הניסוח הדרמטית. (1)*
2. גורם הזמן: בנייה דרמטורגית של זמן; צורות שונות לארגון זמן. (1)
3. גורם המרחב: בניית חלל; במה וחוץ-במה; ערך רטורי של חלל. (2)
4. עלילה ופעולה: תבנית עלילה שלמה ופתיחתה לשאלות פרשניות. (2)
5. אפיון הדמות: סוגיות בהגדרת אפיון; סיווגים ואמצעים עיקריים לאפיון. (1)
6. מוסכמות דרמה ותיאטרון: היבטי המוסכמה וביטוייה; תכליות המוסכמה.(1)
7. אירוניה דרמטית: היבטי האירוניה; אופני הכוונה לפער בין צופה לדמות. (1)
8. מוטיב דרמטי: מאפייני המוטיב וביטוייו המילוליים והלא-מילוליים. (1)
9. מטפורה ואלגוריה דרמטית: היבטי המטפורה; הקשר בין מטפורה לאלגוריה; סממנים המאפשרים קריאת מחזה כאלגוריה. (2)
10. מאפייני הקומדיה: בחינת האפשרות לייחד את מאפייני הקומדיה. (1 + סיכום)
* בסוגריים מצוינים מספר השיעורים שיוקדשו לנושא, בתיאום בין המבוא לתרגיל, שבעה מפגשים במבוא ושבעה מפגשים בתרגיל בכל סמסטר.
 
מחזות המבוא(ערוך על-פי סדר ההדגמה העיקרית)
 
מושגי יסוד וזמן
1. סופוקלס, אנטיגונה (441 לפנה"ס, יוון)
 
מרחב
2. סטרינדברג, העלמה יוליה (1888, שוודיה)
3. סוזן גלספל, זוטות (1916, ארה"ב)
 
עלילה
4. שקספיר, המלט (1603, אנגליה)
5. היינר מילר, מכונת המלט (1971, גרמניה)
 
אפיון
6. הארווד, המלביש (1980, אנגליה)
 
מוסכמות
7. הנדקה, העלבת הקהל (1966, אוסטריה)
 
אירוניה
8. שקספיר, רומאו ויוליה (1595, אנגליה)
 
מוטיב
9. לורקה, בית ברנרדה אלבה (1936, ספרד)
 
מטפורה ואלגוריה
10. בקט, מחכים לגודו (1953, צרפת)
11. פרק, העלאה במשכורת (1970, צרפת)
 
קומדיה
12. מולייר, טרטיף(1669, צרפת)
 
מחזות התרגילים (ערוך על-פי סדר ההתייחסות)
 
מושגי יסוד וזמן
1. סופוקלס, אדיפוס המלך (420 לפנה"ס, יוון)
 
מרחב
2. הנריק איבסן, רוחות (1881, נורבגיה)
3. שרה קיין, ארורים (1995, אנגליה)
 
עלילה
4. ויליאם שקספיר, מקבת (1606, אנגליה)
5. הרולד פינטר, אפר אל אפר (1996, אנגליה)
 
אפיון
6. פדריקו גרסיה לורקה, ירמה (1933, ספרד)  
 
מוסכמות
7. ברטולט ברכט, מעגל הגיר הקווקזי (1944, ארה"ב)
 
אירוניה
8. אוריפידס, אלקסטיס (438 לפנה"ס, יוון)
 
מוטיב
9. אנטון צ'כוב, גן הדובדבנים, (1904, רוסיה)
 
מטפורה ואלגוריה
10. טום סטופארד, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים (1966, אנגליה)
11. סמואל בקט, ימים מאושרים (1961, צרפת)
 
קומדיה
12. מולייר, בית ספר לנשים (1662, צרפת)
***
עבודת סמסטר א'
13. ויליאם שקספיר, המלך ליר (1605, אנגליה)
 
עבודת סמסטר ב'
14. סמואל בקט, סופמשחק (1957, צרפת)
 
 
 
מקורות
 
1. מחזות - רשימה מרוכזת לתשע"ד
הרשימה ערוכה לפי סדר הא"ב ונועדה להבהיר את פרטי המחזות לשם השגתם וקריאתם ולהפנות לתרגומם המומלץ. לעתים מופיע יותר מתרגום אחד.
חובה לקרוא, במקור או באחד התרגומים, את מחזות המבוא והתרגיל.
 
אוריפידס, אלקסטיס, תרגום: אהרן שבתאי. ירושלים: הוצאת שוקן, 1986.
איבסן, הנריק. רוחות, תרגום: גד קינר, תל אביב: אור עם, 1983.
בקט, סמואל, ימים מאושרים, בתוך: סמואל בקט, מחזות: מכלול יצירתו הדרמטית, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, אסף מחזות, 2007.
בקט, סמואל, מחכים לגודו, תרגום: מולי מלצר, תל אביב: אדם, 1985.
בקט, סמואל, מחכים לגודו, תרגום: משה שמיר, ירושלים: תרשיש, 1968.
בקט, סמואל, מחכים לגודו, בתוך: סמואל בקט, מחזות: מכלול יצירתו הדרמטית, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, אסף מחזות, 2007, עמ' 131-217.
בקט, סמואל, סופמשחק, בתוך: סמואל בקט, מחזות: מכלול יצירתו הדרמטית, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, אסף מחזות, 2007.
ברכט, ברטולט, מעגל הגיר הקווקזי, תרגום: נתן זך, תל אביב: אור-עם, 1984.
גלספל, סוזן, זוטות, תרגום: שמעון לוי, בתוך: מבחר מחזות אמריקניים בעריכת שמעון לוי ולינדה בן צבי, אוניברסיטת תל אביב, אסף: מחזות, 2004.
הארווד, רונאלד, המלביש, תרגום: ערן בניאל, תל אביב: אור עם, 1989.
הנדקה, פטר, העלבת הקהל, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אור עם, 1990.
לורקה, פדריקו גרסיה, בית ברנרדה אלבה, תרגום: רבקה משולח, תל אביב: אור עם, 1989.
לורקה, פדריקו גרסיה, ירמה, תרגום: רנה ליטוין, תל אביב: עם עובד, 1986.
לורקה, פדריקו גרסיה, ירמה, בתוך: לורקה, מחזות, תרגום: רנה ליטוין. תל-אביב: עם עובד, 2007 (הוצאה חדשה של הפריט הקודם), עמ' 345-397.
מולייר, טרטיף, תרגום: יהושוע סובול, תל אביב: אור עם, 1985.
מולייר, טרטיף, תרגום: נתן אלתרמן, בתוך מולייר, קומדיות, כרך א', תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1967 (עמ' 84-175).
מולייר, טרטיף, תרגום: נתן אלתרמן, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1979.
 
מולייר, בית ספר לנשים, תרגום: אהוד מנור, רמת גן: מרכז ישראלי לדרמה ליד "בית צבי" בית ספר לאמנות הבמה והקולנוע, 1987.
מילר, היינר, מכונת המלט, תרגום: שמעון לוי, בתוך מבעד לאלים: מחזות גרמניים בני זמננו בעריכת שמעון לוי, אוניברסיטת תל אביב, דיונון, 1988, עמ' 97-104.
סופוקלס, אדיפוס המלך, תרגום: אהרן שבתאי, ירושלים: הוצאת שוקן, 1994.
סופוקלס, אנטיגונה, תרגום: אהרן שבתאי, ירושלים: הוצאת שוקן, 1990.
סטופארד, טום, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, תרגום: ט. כרמי, תל אביב: דביר, 1990.
סטרינדברג, אוגוסט, העלמה יוליה, תרגום: טובה קשת, תל אביב: אור-עם, 1985.
פינטר, הרולד, אפר אל אפר, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: הקאמרי (עותק פנימי), 2012.
פרק, ג'ורג', העלאה במשכורת, תרגום: אירית עקרבי, תל אביב: רסלינג, 2004.
צ'כוב, אנטון פ., גן הדובדבנים, בתוך: ארבעה מחזות, תרגום: אברהם שלונסקי, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1998.
קיין, שרה, Blasted, תרגום: ניר שאולוף, אוניברסיטת תל אביב (עותק פנימי), 2012.
שקספיר, ויליאם, המלט, תרגום: ט. כרמי, תל אביב: דביר, 1990.
שקספיר, ויליאם, המלך ליר, תרגום: דורי פרנס, תל אביב: ידיעות אחרונות, 2004.
שקספיר, ויליאם, מקבת, תרגום: אברהם ברוידא, ירושלים: שוקן, 1989.
שקספיר, ויליאם, מקבת, תרגום: מאיר ויזלטיר, תל אביב: עם עובד, 1985.
שקספיר, ויליאם, רומאו ויוליה, תרגום: אברהם עוז, רמת גן: הוצאת בית צבי, 2003. או:
שקספיר, ויליאם, רומאו ויוליה, תרגום: רפאל אליעז, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1985.
 
מקורות משניים:
 
2. רקע כללי על מחזאים ותקופות (המלצה לשם מיקום המחזה במכלול עבודת המחזאי)
Barham, Martin (ed.) The Cambridge Guide to the Theatre, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Hartnoll, Phyllis (ed.) The Oxford Companion to the Theatre, London: Oxford University Press, 1983.
Rubin, Don (ed.) World Encyclopedia of Contemporary Theatre, London: Routledge, 1997.
 
3. ביסוס עיוני של עקרונות הניתוח (המלצה. יינתנו מספר הפניות ממוקדות)
אוריין, דן, ממחזה להצגה, ת"א: אור-עם, 1988.
אוריין, דן, דרמה ותיאטרון, ת"א: אור-עם, 1988.
אריסטו, פואטיקה, תרגום: יואב רינון, ירושלים: מאגנס, 2003.
[מושגי יסוד: פרקים א'-ג'; עלילה: פרק ו', פרקים ז'-י"ד; קומדיה: פרק ה']
כספי, זהבה וקינר, גד (עורכים), צפייה חוזרת: עיון מחודש במחזאות מקור, ב"ש: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2013.
רוזיק, אלי, שפת התיאטרון, ת"א: דביר, 1991.
רוזיק, אלי, יסודות ניתוח המחזה, ת"א: אור-עם, 1992.
[פרק ו', פרק י', פרקים כ-כ"א, פרק כ"ג, פרק כ"ו]
שוהם, חיים, תיאטרון ודרמה מחפשים קהל, ת"א: אור-עם, 1989.
Genette, Gerard, Narrative Discourse [Figures III], N.Y.: Cornell University Press, 1980.
Hayman, Ronald, How to Read a Play, London: Methuen, 1977.
Pfister, Manfred, The Theory and Analysis of Drama, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. [Chapters 5-7]
Vimala, Herman, Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction in Plays, London: Routledge, 1995.
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת