חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיטות מחקר של האירוע התאטרוני
  Performance Analysis                                                                                 
0811-1193-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מציע התנסות בניתוח מופע והיכרות עם אופני התבוננות ביקורתית במופע התיאטרון. נצפה בו בהמחשות באמצעות תיעוד, ונסתמך גם על צפייה חיה בהצגות עכשוויות, שעליהן נקיים דיונים עם יוצרי ההצגה ובמסגרת הקורס. העקרונות המרכזיים שבהם נעסוק הם מיקום ניתוח ההצגה בתחום הרחב של לימודי מופע, הבנה סוציו-תרבותית של האירוע התיאטרוני, תפקיד הבמאי, המעבר ממחזה להצגה, פונקצית הדרמטורג והיבטיה המרכזיים של המיזנסצנה המרחבית והמשחקית.

Course description

This course acquaints the students with a methodology of performance analysis. Throughout the course we shall watch documented as well as live shows followed by discussions with the creators and/or in class. The central principles whill offer a critical view of the theatrical event: locating performance analysis in the vast field of performance studies, a socio-cultural understanding of the theatrical event, the role of the director, the functions of dramaturgy, and main aspects of staging – space and acting.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1193-01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני
Performance Analysis
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

החוג לאמנות התיאטרון

שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני

Performance Analysis

סמסטר א', תשע"ט (2 ש"ס)

שיעור חובה לשנה א'

 

שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול

bensha@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ד', 12:00-14:00 (בניין מכסיקו, חדר 106), בתיאום מראש במייל.

 

 

תיאור הקורס

קורס זה מציע התנסות בניתוח מופע והיכרות עם אופני התבוננות ביקורתית במופע התיאטרון. נצפה בו בהמחשות באמצעות תיעוד, ונסתמך גם על צפייה חיה בהצגות עכשוויות, שעליהן נקיים דיונים עם יוצרי ההצגה ובמסגרת הקורס. העקרונות המרכזיים שבהם נעסוק הם מיקום ניתוח ההצגה בתחום הרחב של לימודי מופע, הבנה סוציו-תרבותית של האירוע התיאטרוני, תפקיד הבמאי, המעבר ממחזה להצגה, פונקצית הדרמטורג והיבטיה המרכזיים של המיזנסצנה המרחבית והמשחקית.

 

This course acquaints the students with a methodology of performance analysis. Throughout the course we shall watch documented as well as live shows followed by discussions with the creators and/or in class. The central principles whill offer a critical view of the theatrical event: locating performance analysis in the vast field of performance studies, a socio-cultural understanding of the theatrical event, the role of the director, the functions of dramaturgy, and main aspects of staging – space and acting.

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה בקורס, נוכחות חובה בהצגות, קריאת מקורות על פי הנחיה ובהתאם לנושאים, הגשת עבודה מסכמת (יינתנו הנחיות מפורטות).

 

 

 

 

קביעת ציון

הציון ייקבע על פי עבודה מסכמת בסוף הסמסטר, כשנוכחות בשיעורים ובהצגות היא תנאי סף להגשתה.

עיקר העבודה הוא ניתוח עצמאי של הצגה חיה מתוכנית הקורס על פי הנחיות, תוך שימוש במושגים ובמקורות עיוניים רלוונטיים.

 

מועדי ההצגות שנכללות בקורס, המועלות בחוג ומחוצה לו (במחיר סטודנט) יפורסמו בהמשך.

יש להזמין מקום להצגות החוג (בממשק הדיגיטלי) מייד עם פרסום ההצגה

 

נושאי הקורס

1. המופע כאירוע

1.1 שייכות התיאטרון ללימודי מופע (performance studies) ותכונותיו הכלליות של מופע

1.2. הבנת הצגה כאירוע תיאטרוני ומיקומה בשדה הסוציו-תרבותי

1.3. מופע התיאטרון ומרכיביו: הבנה ביקורתית של מיזנסצנה

 

2. תפקיד הבמאי

2.1. צמיחת הבמאי המודרני

2.2 תפקיד הדרמטורג

2.3 מודלים שונים של בימוי ויצירה בימתית

 

3. חלל תיאטרוני

3.1 קטגוריות של חלל וסצנוגרפיה

3.2 חלל משחקי ובמה וחוץ-במה

 

4. שחקן ומבצע

4.1 סוגי יחסים בין שחקן לדמות

4.2 בין שחקן למבצע

 

לעיסוק בנושאים אלו יתווספו שיעורים המוקדשים לדיונים המוקדשים להצגות החיות

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה (פריטים סרוקים מצוינים בכוכבית)

אביגל, שוש, "רפרטוארים 2001-2002: מדרג הסיכונים", בתוך שוש אביגל: עיונים בתיאטרון, בעריכת שמעון לוי וגד קינר, תל אביב: אסף, 2005, עמ' 202-214. [חובה]*

 

אהרונסון-להבי, שרון, מגדר ופמיניזם בתיאטרון המודרני, האוניברסיטה הפתוחה, 2013.

 

אוריין, דן, דרמה ותיאטרון, תל אביב: אור-עם, 1988 ("הבמאי", עמ' 185-206).*

 

----------, " "גן הדובדבנים" בלבן, נוסח גיאורגיו שטרלר", במה 79-80 (1959-1979), עמ' 138-144.*

 

----------, ממחזה להצגה, תל אביב: אור-עם, 1988 ("מערכות הסימנים במחזה", עמ' 95-114). [חובה]*

 

בורדייה, פייר, "על תכונות השדה", שאלות בסוציולוגיה, תל אביב: רסלינג, 2005. [חובה]*

 

בן-שאול, דפנה, "במה לבליעת האדמה: על דיוניסוס בסנטר של קבוצת רות קנר", זמנים 99 (2007), עמ' 94-105.*

 

----------, "איתותים מעולם (ישראלי) מינורי: ריכוז שליטה ריבונית בדימוי מרחבי", תיאטרון 40 (2016), עמ' 65-70.*

 

ברכט, ברטולד, "על תיאטרון של יומיום", בתוך גלות המשוררים, תרגום: ה. בנימין, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1978, עמ'  110-115.[חובה]*

 

דידרו, דני, פרדוקס השחקן, תרגום: אביבה ברק, תל אביב: ספרית פועלים (סדרת טעמים), 1983, עמ' 19-83.

 

הייזר, זמירה וחזקיה, קרין, החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ותיאטרון, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2006 (חלק א': "מושגי יסוד בדרמה ותיאטרון").

 

הררי, דרור, מופע-העצמי, תל אביב: רסלינג, 2014.

 

זקס, אריה, מהות התיאטרון, תל אביב: אוניברסיטה משודרת, 1989 (פרק א': "מהו תיאטרון?").*

 

ירושלמי, דורית, "מי צריך תיאטרון מסחרי? קווים לביקורת שדה התיאטרון הציבורי בישראל", תיאטרון 19 (2007), עמ' 4-7.*

 

ירושלמי, דורית, דרך הבימוי: על במאים בתיאטרון הישראלי, אוניברסיטת בן-גוריון, הקשרים, דביר, 2013.

 

נגיד, חיים, הדרמטורגים – הרחק מאור הזרקורים, תיאטרון 02, יוני 2000, עמ' 36 – 45.*

 

פראל, ז'וזט, "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית", תרגום: הילה קרס, מכאן כרך ז' (2006), עמ' 205-218. *

 

 

 

קינר, גד, "דרמטורגיה מעשית: טקסט כקונטקסט כטקסט", תיאטרון 20 (2007), עמ' 50-58.*

 

Bennett, Susan, Theatre Audience: A Theory of Production and Reception, London and New York: Routledge, 1990 ("Culture and the Idea of the Theatrical Event", pp. 92-114).*

 

Ben-Shaul, Daphna, "Potential Life: Modeling the Void in Two Productions of The Cherry Orchard." Theatre Research International 34.2 (July 2009), pp. 146-152.*

 

Carlson, Marvin, "Invisible Presences – Performance Intertextuality", Theatre Research International, Vol. 19, No. 2, pp. 90-97.

 

-----------, Performance, a critical introduction, London and New York: Routledge, 1996 (ch. 5: "Performance Art", pp. 100-120).

 

Issacharoff, Michael, "Space and Reference in Drama", Poetics Today, 2.3 (1981), pp. 211-224.*

 

Kaynar, Gad, "Applied Dramaturgy: The Conception behind the Conception", in Yaari Nurit (ed.), On Interpretation in the Arts, Tel Aviv: Tel Aviv University, 2000, pp. 221-242.

 

McAuley, Gay, Space in Performance: making Meaning in the Theatre, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999 ("Introduction", pp. 17-23; ch. 5: "Objects in Performance", pp. 169-209; ch. 7: "The Spectator in the Space", pp. 235-277).*

 

McAuley, Gay, "Place in the Performance Experience", Modern Drama 46:4 (2003), pp. 599-613.*

 

Pavis, Patrice, Analyzing Performance, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003. (“Conclusions: Which Theories for Which Mise-en-Scenes”, pp. 303-327).

 

Rozik, Eli, Generating Meaning: A Theory and Methodology of Performance Analysis, Brighton: Sussex Academic press, 2008.

 

Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, London & New York: Routledge, 2002 (ch. 2: "What is Performance?", pp. 22-44) [[חובה*

 

States, Bert. O., "The Actor's Presence: Three Phenomenal Modes", in Zarrilli, Phillip B. (ed.), Acting (Re)Considered, London and New York: Routledge, 1985, pp. 22-42. [[חובה*

 

Taylor, Don, Directing Plays, London & New York: Routledge, 1996 (ch. 1: "What is a Director", pp. 1-45). [חובה]*

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת