חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שיטות מחקר של האירוע התאטרוני
  Performance Analysis  
0811-1193-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400211 מכסיקושיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה מציע היכרות עם היבטים של התבוננות ביקורתית במופע התיאטרון. עיקריו הם מיקום ניתוח ההצגה בתחום הרחב של לימודי מופע, הבנה סוציו-תרבותית של האירוע התיאטרוני, תפקידו של הבמאי, המעתק ממחזה להצגה ופונקצית הדרמטורג והיבטיה המרכזיים של המיזנסצנה המרחבית והמשחקית. היבטים אלו ייבחנו גם לאור חריגות פרפורמטיביות מן ההגדרות המסורתיות של מרכיבי המופע. במהלך הקורס יצפו המשתתפים בהצגות חיות בתוספת המחשות מוקרנות ויישמו בעקבות הצפייה את נקודות הראות הנלמדות. 
Course description
This course acquaints the students with methodology of performance analysis. It offers a critical view of the theatrical event: locating performance analysis in the vast field of performance studies, a socio-cultural understanding of the theatrical event, the role of the director, the functions of dramaturgy, and main aspects of staging – space and acting. These factors will also be examined in light of performance modes that clearly deviate from traditional definitions of dramatic components. Throughout the course participants will attend theatrical events and apply their acquired perspectives respectively.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1193-01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני
Performance Analysis
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני
Performance Analysis
סמסטר ב', תשע"ו
2 ש"ס
שיעור חובה לשנה א'
 
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
שעות קבלה: יום א'16-18(בניין מקסיקו, חדר 106), בתיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות מלאה בקורס ובהצגות שנכללות בתוכניתו, קריאה בהתאם לנושאים ועבודה מסכמת.
 
ציון
עבודה מסכמת בסוף הסמסטר.
שני חלקי העבודה:
חלק א' (50%): מענה על שאלה עיונית הקשורה בחומר הנלמד תוך שימוש פעיל ועצמאי בביבליוגרפיה והמחשה מתוך מופעים והצגות שהובאו כדוגמה בקורס ו/או אחרות.
חלק ב' (50%): מיקוד בניתוח הצגה (performance analysis) חיה מתוכנית הקורס.
 
ההצגות ומועדיהן יפורסמו בהמשך.
 
הבהרות בנוגע להצגות:
הכניסה להצגות במחירי סטודנטים, שאינם אחידים בכל תיאטרון והפקה.
יש להגיע לכל הצגה לפחות 15 דקות לפני הכניסה לשם רישום וקבלת הכרטיס. מאחרים אינם יכולים לקבל את כספם בחזרה שכן המקום כבר נקנה.
אנחנו הולכים כקבוצה לתאריכים שנקבעו וגובים את הכסף מראש בסיוע מתנדבים מהקורס. אם יש בודדים שחייבים ללכת במועד אחר וסמוך, עליהם לתאם זאת בטלפון לתיאטרון: יש למסור את שם המרצה, להזמין מקום באופן עצמאי ולשלם את מחיר הסטודנטים.
 
נושאי הקורס
1. המופע כאירוע
1.1 שייכות התיאטרון ללימודי מופע (performance studies) ותכונותיו הכלליות כמופע
1.2. מופע התיאטרון ומרכיביו: טיפולוגיות להבנה ביקורתית של מיזנסצנה
1.3. הבנת הצגה כאירוע תיאטרוני ומיקומה בשדה התרבותי
 
2. תפקיד הבמאי
2.1. צמיחת הבמאי המודרני וסוגים שונים של בימוי
2.2 תפקיד הדרמטורג
2.3 מודלים חלופיים לבמאי כאוטר (Auteur, Author)
 
3. חלל תיאטרוני ומופעי
3.1 קטגוריות של חלל: סצנוגרפיה, במה וחוץ-במה, חלל משחקי
3.2 מופע במרחב ספציפי
 
4. שחקן ומבצע
4.1 סוגי יחסים בין שחקן לדמות
4.2 בין שחקן למבצע, בין אני להוא/היא
 
ביבליוגרפיה (פריטים סרוקים מצוינים בכוכבית)
 
אביגל, שוש, "רפרטוארים 2001-2002: מדרג הסיכונים", בתוך שוש אביגל: עיונים בתיאטרון, בעריכת שמעון לוי וגד קינר, תל אביב: אסף, 2005, עמ' 202-214.[חובה]*
 
אהרונסון-להבי, שרון, מגדר ופמיניזם בתיאטרון המודרני, האוניברסיטה הפתוחה, 2013.
 
אוריין, דן, דרמה ותיאטרון, תל אביב: אור-עם, 1988 ("הבמאי", עמ' 185-206).*
 
----------, " "גן הדובדבנים" בלבן, נוסח גיאורגיו שטרלר", במה 79-80 (1959-1979), עמ' 138-144.*
 
----------, ממחזה להצגה, תל אביב: אור-עם, 1988 ("מערכות הסימנים במחזה", עמ' 95-114). [חובה]*
 
בורדייה, פייר, שאלות בסוציולוגיה, תל אביב: רסלינג, 2005.
 
בן-שאול, דפנה, "לא הייתה זו אלא העמדת פנים": בעקבות האשליה בחאן בבימויו של יוסי יזרעאלי", תיאטרון 12 (2004), עמ' 20-25.
 
ברכט, ברטולד, "על תיאטרון של יומיום", בתוך גלות המשוררים, תרגום: ה. בנימין, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1978, עמ' 110-115.[חובה]*
 
דידרו, דני, פרדוקס השחקן, תרגום: אביבה ברק, תל אביב: ספרית פועלים (סדרת טעמים), 1983, עמ' 19-83.
 
הייזר, זמירה וחזקיה, קרין, החוויה התיאטרונית: מבוא לדרמה ותיאטרון, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2006 (חלק א': "מושגי יסוד בדרמה ותיאטרון").
 
הררי, דרור, מופע-העצמי, תל אביב: רסלינג, 2014.
 
זקס, אריה, מהות התיאטרון, תל אביב: אוניברסיטה משודרת, 1989 (פרק א': "מהו תיאטרון?").*
 
ירושלמי, דורית, "מי צריך תיאטרון מסחרי? קווים לביקורת שדה התיאטרון הציבורי בישראל", תיאטרון 19 (2007), עמ' 4-7.*
 
ירושלמי, דורית, דרך הבימוי: על במאים בתיאטרון הישראלי, אוניברסיטת בן גוריון, הקשרים, דביר, 2013.
 
נגיד, חיים, הדרמטורגים – הרחק מאור הזרקורים, תיאטרון 02, יוני 2000, עמ' 36 – 45. [חובה]*
 
פראל, ז'וזט, "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית", תרגום: הילה קרס, מכאן כרך ז' (2006), עמ' 205-218. *
 
קינר, גד, "דרמטורגיה מעשית: טקסט כקונטקסט כטקסט", תיאטרון 20 (2007), עמ' 50-58.*
 
 
Bennett, Susan, Theatre Audience: A Theory of Production and Reception, London and New York: Routledge, 1990 ("Culture and the Idea of the Theatrical Event", pp. 92-114).*
 
Carlson, Marvin, "Invisible Presences – Performance Intertextuality", Theatre Research International, Vol. 19, No. 2, pp. 90-97.
 
-----------, Performance, a critical introduction, London and New York: Routledge, 1996 (ch. 5: "Performance Art", pp. 100-120).
 
Issacharoff, Michael, "Space and Reference in Drama", Poetics Today, 2.3 (1981), pp. 211-224.*
 
Kaynar, Gad, "Applied Dramaturgy: The Conception behind the Conception", in Yaari Nurit (ed.), On Interpretation in the Arts, Tel Aviv: Tel Aviv University, 2000, pp. 221-242.
 
Kwon, Miwon, "One Place after Another: Notes on Site-Specificity, October 80 (Spring 1997), pp. 85-110.*
 
McAuley, Gay, Space in Performance: making Meaning in the Theatre, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999 ("Introduction", pp. 17-23; ch. 5: "Objects in Performance", pp. 169-209; ch. 7: "The Spectator in the Space", pp. 235-277).*
 
McAuley, Gay, "Place in the Performance Experience", Modern Drama 46:4 (2003), pp. 599-613.*
 
Pavis, Patrice, Analyzing Performance, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003. (“Conclusions: Which Theories for Which Mise-en-Scenes”, pp. 303-327).
 
Rozik, Eli, Generating Meaning: A Theory and Methodology of Performance Analysis, Brighton: Sussex Academic press, 2008.
 
Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, London & New York: Routledge, 2002 (ch. 2: "What is Performance?", pp. 22-44) [[חובה*
 
States, Bert. O., "The Actor's Presence: Three Phenomenal Modes", in Zarrilli, Phillip B. (ed.), Acting (Re)Considered, London and New York: Routledge, 1985, pp. 22-42. [[חובה*
 
Taylor, Don, Directing Plays, London & New York: Routledge, 1996 (ch. 1: "What is a Director", pp. 1-45). [חובה]*
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת