חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  קריאת מחזות
  Play Analysis                                                                                        
0811-1149-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'0800-1000206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה נועד להקנות כלים בסיסיים להתבוננות ביקורתית במחזות. לשם כך נבחן במהלך השנה היבטים שאותם אפשר לזהות (ברוב המקרים) בכל טקסט; נבהיר מושגים מרכזיים ונמחיש את ביטוייהם הדרמטיים הקונקרטיים. ההיבטים שבהם נעסוק הם בראש וראשונה פואטיים. כלומר, אלו הם יסודות שמהם מורכב הטקסט הדרמטי ובאמצעותם נבנה עולם בדיוני. בנוסף לכך, נתייחס גם לערכם הרטורי של היבטים אלו. כלומר, ליכולתם לעצב מובן ולאופני השפעתם האפשריים על הצופה. בתוך כך תודגש כל העת העובדה, כי הטקסט מיועד למימוש בימתי. הגישה המתוארת כאן אינה היסטורית או כרונולוגית, אף כי תודגש זיקת הטקסט להקשרים היסטוריים ותרבותיים-אמנותיים.
Course description
This course acquaints students with critical approaches to plays. To this end, we will examine aspects that can (usually) be identified in every text. Central notions will be clarified and exemplified in concrete dramatic manifestations - first and foremost poetic aspects, i.e. as the components of which a dramatic text is composed and by which a fictional world is described. Furthermore, we will consider their rhetoric value, i.e. their capacity to modulate meaning and their potential effect upon the spectator. At the same time, the text's purpose to be fulfilled on stage will be stressed. The course's approach is neither historical nor chronological, yet it emphasizes the texts' affinity to historical, cultural, and artistic contexts.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1149-01 קריאת מחזות
Play Analysis
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
קריאת מחזות
Play Analysis
סמסטר ב', תשע"ו
מבוא - 2 ש"ס, תרגיל - 2 ש"ס
שיעור חובה לשנה א'
 
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
שעות קבלה: יום א' 16:00-18:00 (בניין מקסיקו, חדר 106), בתיאום מראש במייל.
תרגילים:
ניר שאולוף - nirshauloff@gmail.com
שעות קבלה: יום ג' ויום ד', בתיאום במייל.
 
הקשר בין המבוא לתרגיל
התכנית מבוססת על תיאום בין המבוא לתרגילים: מושג יוצג במבוא ויודגם באופן כללי ותמציתי. בתרגיל יושם הדגש על יישום העיקרון במחזה באמצעות קריאה משותפת, דיון וכתיבת עבודות. על-מנת להרחיב את טווח ההיכרות עם הדרמה העולמית (ובמקרה זה המערבית), נעבוד בתרגילים על מחזות שונים מאלו הנכללים במבוא.
 
דרישות
-       יש לנכוח באופן רציף במבוא ובתרגיל.
-       קריאה: יש לעקוב באופן שוטף אחר התוכנית ולקרוא לפני השיעורים את המחזות הרלוונטיים. מחזות אלו הם בגדר ביבליוגרפיה עיקרית ומחייבת (כלומר, כל המחזות של המבוא + מחזות קבוצת התרגיל הם ביבליוגרפית החובה של הקורס). בתרגיל יש להביא את הטקסט הנלמד לכיתה. שימו לב שבסוף תוכנית זו מרוכזת רשימה של מחזות המבוא והתרגילים לשנת תשע"ו, הכוללת את התרגומים המומלצים (לעתים יותר מתרגום אחד).
-       כתיבת עבודות מסכמות בכל סמסטר במסגרת התרגיל ומטלות נוספות על-פי הנחיה, ועבודה במתכונת בחינת בית במבוא בסוף שנת הלימודים.
רשימה המחזות היא גם אפשרות זמינה לתרגול הפניות אקדמיות לפרטי המקור לאחר ציטוטים. מצגת עם כללי רישום מוסכמים של מקורות אקדמיים מצויה באתר.
-       הביבליוגרפיה העיונית כוללת פריטים כלליים מומלצים לשם ביסוס והרחבה. הפניות קריאה ספציפיות נוספות יינתנו במהלך הלימוד.
 
ציון
למבוא ולתרגיל ציונים נפרדים. במבוא – בסיום הקורס תינתן עבודה (המותנית בנוכחות סדירה), ועל-פיה ייקבע הציון. עבודת הבית תכלול הסבר עיוני של מושגים ויישום על המחזות שנלמדו במבוא (ולא מחזות התרגיל). יש להכיר היטב את המחזות לשם יישום עצמאי נרחב יותר, כמו גם שונה, מן ההדגמה המתאפשרת במבוא.
בתרגיל - הציון ייקבע על-ידי העבודות ומותנה בנוכחות והשתתפות סדירה.
 
 
נושאים עיקריים על-פי סדר הלימוד (כל נושא נלמד ומיושם במקביל במבוא ובתרגיל)
 
1. פתיחה ומושגי יסוד: העולם הבדיוני וייחוד צורת הניסוח הדרמטית. (1)*
2. גורם הזמן: בנייה דרמטורגית של זמן; צורות שונות לארגון זמן. (1)
3. גורם המרחב: בניית חלל; במה וחוץ-במה; ערך רטורי של חלל. (2)
4. עלילה ופעולה: תבנית עלילה ופתיחתה לשאלות פרשניות. (2)
5. אפיון הדמות: סוגיות בהגדרת אפיון; סיווגים ואמצעים עיקריים לאפיון. (1)
6. מוסכמות דרמה ותיאטרון: היבטי המוסכמה וביטוייה; תכליות המוסכמה.(1)
7. אירוניה דרמטית: היבטי האירוניה; אופני הכוונה לפער בין צופה לדמות. (-21)
8. מוטיב דרמטי: מאפייני המוטיב וביטוייו המילוליים והלא-מילוליים. (1)
9. מטפורה ואלגוריה דרמטית: היבטי המטפורה; הקשר בין מטפורה לאלגוריה; סממנים המאפשרים קריאת מחזה כאלגוריה. (2)
10. סיכום והנחיות לעבודות הסיום. (1)
* בסוגריים מצוינים מספר השיעורים שיוקדשו לנושא, בתיאום בין המבוא לתרגיל.
 
 
מחזות המבוא(ערוך על-פי סדר ההדגמה העיקרית)
 
מושגי יסוד וזמן
1. סופוקלס, אנטיגונה (441 לפנה"ס, יוון)
 
מרחב
2. אוגוסט סטרינדברג, העלמה יוליה (1888, שוודיה)
3. סוזן גלספל, זוטות (1916, ארה"ב)
 
עלילה
4. ויליאם שקספיר, המלט (1603, אנגליה)
5. היינר מילר, מכונת המלט (1971, גרמניה)
 
אפיון
6. רונלד הארווד, המלביש (1980, אנגליה)
 
מוסכמות
7. פטר הנדקה, העלבת הקהל (1966, אוסטריה)
 
אירוניה
8. ויליאם שקספיר, רומאו ויוליה (1595, אנגליה)
 
מוטיב
9. ז'אן ז'נה, המשרתות (1949, צרפת)
 
מטפורה ואלגוריה
10. סמואל בקט, מחכים לגודו (1953, צרפת)
11. ז'ורז' פרק, העלאה במשכורת (1970, צרפת)
 
 
 
מחזות התרגילים (ערוך על-פי סדר ההתייחסות)
 
מושגי יסוד וזמן
1. סופוקלס, אדיפוס המלך (סביב 425 לפנה"ס, יוון)
 
מרחב
2. הנריק איבסן, רוחות (1881, נורבגיה)
3. שרה קיין, Blasted (1995, אנגליה)
 
עלילה
4. ויליאם שקספיר, המלך ליר (1605, אנגליה)
5. הרולד פינטר, אפר אל אפר (1996, אנגליה)
 
אפיון
6. אנטון צ'כוב, שלוש אחיות (1900, רוסיה)
 
מוסכמות
7. ברטולט ברכט, אמא קוראז' וילדיה (1939, דנמרק)
 
אירוניה
8. אוריפידס, מדיאה (431 לפנה"ס, יוון)
 
מוטיב
9. פדריקו גרסיה לורקה, ירמה (1933, ספרד)
 
מטפורה ואלגוריה
10. טום סטופארד, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים (1966, אנגליה)
11. סמואל בקט, סופמשחק (1957, צרפת)
 
***
שני מחזות נוספים ישמשו לעבודות סיכום בסמסטר א' ו-ב'.
 
 
 
 
מקורות
 
1. מחזות - רשימה מרוכזת לתשע"ה
הרשימה ערוכה לפי סדר הא"ב ונועדה להבהיר את פרטי המחזות לשם השגתם וקריאתם ולהפנות לתרגומם המומלץ. לעתים מופיע יותר מתרגום אחד.
חובה לקרוא, במקור או באחד התרגומים המומלצים, את מחזות המבוא והתרגיל:
 
אוריפידס, מדיאה, תרגום: אהרן שבתאי, ירושלים: הוצאת שוקן, 1983.
איבסן, הנריק. רוחות, תרגום: גד קינר, תל אביב: אור-עם, 1983.
בקט, סמואל, מחכים לגודו, תרגום: מולי מלצר, תל אביב: אדם, 1985.
בקט, סמואל, מחכים לגודו, תרגום: משה שמיר, ירושלים: תרשיש, 1968.
בקט, סמואל, מחכים לגודו, בתוך: סמואל בקט, מחזות: מכלול יצירתו הדרמטית, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, אסף מחזות, 2007.
בקט, סמואל, סופמשחק, בתוך: סמואל בקט, מחזות: מכלול יצירתו הדרמטית, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, אסף מחזות, 2007.
ברכט, ברטולט, אמא קוראז' וילדיה, בתוך: שלושה מחזות, תרגום: שמעון זנדבנק, תל אביב: עם-עובד, 1986.
גלספל, סוזן, זוטות, תרגום: שמעון לוי, בתוך: מבחר מחזות אמריקניים בעריכת שמעון לוי ולינדה בן צבי, אוניברסיטת תל אביב, אסף: מחזות, 2004.
הארווד, רונלד, המלביש, תרגום: ערן בניאל, תל אביב: אור-עם, 1989.
הנדקה, פטר, העלבת הקהל, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: אור-עם, 1990.
ז'נה, ז'אן, המשרתות, תרגום: עדה בן-נחום, תל אביב: אור-עם, 1981
לורקה, פדריקו גרסיה, ירמה, תרגום: רנה ליטוין, תל אביב: עם עובד, 1986.
לורקה, פדריקו גרסיה, ירמה, בתוך: לורקה, מחזות, תרגום: רנה ליטוין. תל-אביב: עם עובד, 2007. [הוצאה חדשה של הפריט הקודם]
מילר, היינר, מכונת המלט, תרגום: שמעון לוי, בתוך מבעד לאלים: מחזות גרמניים בני זמננו בעריכת שמעון לוי, אוניברסיטת תל אביב, דיונון, 1988, עמ' 97-104.
סופוקלס, אדיפוס המלך, תרגום: אהרן שבתאי, ירושלים: הוצאת שוקן, 1994.
סופוקלס, אנטיגונה, תרגום: אהרן שבתאי, ירושלים: הוצאת שוקן, 1990.
סטופארד, טום, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, תרגום: ט. כרמי, תל אביב: דביר, 1990.
סטרינדברג, אוגוסט, העלמה יוליה, תרגום: טובה קשת, תל אביב: אור-עם, 1985.
פינטר, הרולד, אפר אל אפר, תרגום: שמעון לוי, תל אביב: הקאמרי (עותק פנימי), 2012.
פרק, ז'ורז', העלאה במשכורת, תרגום: אירית עקרבי, תל אביב: רסלינג, 2004.
צ'כוב, אנטון פ., שלוש אחיות, בתוך: ארבעה מחזות, תרגום: אברהם שלונסקי, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1998.
קיין, שרה, Blasted, תרגום: ניר שאולוף, אוניברסיטת תל אביב (עותק פנימי), 2012.
שקספיר, ויליאם, המלט, תרגום: ט. כרמי, תל אביב: דביר, 1990.
שקספיר, ויליאם, המלך ליר, תרגום: אברהם שלונסקי, מרחביה: ספרית פועלים, 1971.
שקספיר, ויליאם, המלך ליר, תרגום: אברהם עוז, בני-ברק: ספרית פועלים, 2004.
שקספיר, ויליאם, המלך ליר, תרגום: דורי פרנס, תל אביב: ידיעות אחרונות, 2004.
שקספיר, ויליאם, מקבת, תרגום: אברהם ברוידא, ירושלים: שוקן, 1989.
שקספיר, ויליאם, מקבת, תרגום: מאיר ויזלטיר, תל אביב: עם עובד, 1985.
שקספיר, ויליאם, רומאו ויוליה, תרגום: רפאל אליעז, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1985.
שקספיר, ויליאם, רומאו ויוליה, תרגום: אברהם עוז, רמת גן: הוצאת בית צבי, 2003.
 

מקורות משניים:
 
2. רקע כללי על מחזאים ותקופות (המלצה לשם מיקום המחזה במכלול עבודת המחזאי)
Barham, Martin (ed.) The Cambridge Guide to the Theatre, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Hartnoll, Phyllis (ed.) The Oxford Companion to the Theatre, London: Oxford University Press, 1983.
Rubin, Don (ed.) World Encyclopedia of Contemporary Theatre, London: Routledge, 1997.
3. ביסוס עיוני של עקרונות הניתוח (המלצה. יינתנו מספר הפניות ממוקדות)
אוריין, דן, ממחזה להצגה, ת"א: אור-עם, 1988.
אוריין, דן, דרמה ותיאטרון, ת"א: אור-עם, 1988.
אריסטו, פואטיקה, תרגום: יואב רינון, ירושלים: מאגנס, 2003.
[מושגי יסוד: פרקים א'-ג'; עלילה: פרק ו', פרקים ז'-י"ד; קומדיה: פרק ה']
כספי, זהבה וקינר, גד (עורכים), צפייה חוזרת: עיון מחודש במחזאות מקור, ב"ש: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2013.
רוזיק, אלי, שפת התיאטרון, ת"א: דביר, 1991.
רוזיק, אלי, יסודות ניתוח המחזה, ת"א: אור-עם, 1992.
[פרק ו', פרק י', פרקים כ-כ"א, פרק כ"ג, פרק כ"ו]
שוהם, חיים, תיאטרון ודרמה מחפשים קהל, ת"א: אור-עם, 1989.
Genette, Gerard, Narrative Discourse [Figures III], N.Y.: Cornell University Press, 1980.
Hayman, Ronald, How to Read a Play, London: Methuen, 1977.
Pfister, Manfred, The Theory and Analysis of Drama, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. [Chapters 5-7]
Vimala, Herman, Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction in Plays, London: Routledge, 1995.
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת