חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני
  Introduction to the Israeli and Palestinian Theatre                                                  
0811-1134-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400001קיקואיןשיעור ד"ר ירושלמי דורית
סילבוס מקוצר

מבוא בסיסי לתקופות ולז'אנרים טיפוסיים בדרמה ובתיאטרון הישראליים מאז הקמת המדינה, ודיון בסיסי במגמות יסוד בתיאטרון הפלסטיני. בין היתר ייבחנו טקסטים מן המחלקות האלה: מיתוס השואה; מיתוס המלחמה; השלום והבטחוניזם; מיתוסים חברתיים ועדתיים; המחזה המיתופואטי; המיתוס הפמיניסטי; המיתוס הפלסטיני והיחס לאחר (במחזה העברי); דגמים במחזה הזיכרון הפלסטיני.

Course description

The course is a basic introduction to the major periods and genres in the genealogy and evolution of the Israeli stage-drama and major trends in the Palestinian theatrical text. The course will investigate the various structural and rhetorical features of the plays and the theatrical texts derived from the following categories: the Holocaust theatre; the dramaturgy of war and peace; social and ethnic drama; Feminist drama; Israeli theatre and the Palestinian problem. 

 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1134-01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני
Introduction to the Israeli and Palestinian Theatre
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר ירושלמי דורית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתיאטרון ישראלי ולתיאטרון פלסטיני
Introduction to the Israeli and Palestinian Theatre
סמסטר ב' תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר ירושלמי דורית
dorit100@walla.coדואר אלקטרוני:
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
דרישות הקורס
  • יש לנכוח באופן רציף בשיעורים
  • קריאה – יש לעקוב באופן שוטף אחר התוכנית ולקרוא לפני השיעורים את המחזות והמאמרים הרלוונטיים    
  • בחינת בית: בבחינה שני חלקים, החלק הראשון כולל עבודה עם חומרים ארכיוניים, החלק השני מתייחס למחזות ולמאמרים.             
מרכיבי הציון
90% מבחן מסכם
10% בחני בקיאות
 
תוכנית השיעורים
עיר מקימה תיאטרון – היסטוריוגרפיה של תיאטרון מקומי
תיאטרון ושליחות חברתית: התיאטרון של נולה צ'ילטון  
התיאטרון הפוליטי של יהושע סובול
מחזאות שואה
השואה ו'האחרות' ב Arbeit Macht Frei של קבוצת התיאטרון בעכו
'ספרות ההתנגדות', ז'אנר מחזה הזיכרון והפוליטיקה של הטראומה  
מלחמת ששת הימים בסאטירות של חנוך לוין
 
 
ביבליוגרפיה (חלקית)
 
על יהושע סובול ויצירתו
אופנהיימר יוחאי, "התיאטרון הפוליטי של יהושע סובול",  בתוך: ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה : מאמרים מוגשים לגרשון שקד, עורכים, יהודית בר-אל, יגאל שוורץ ותמר ס. הס (בני-ברק: הקיבוץ המאוחד; ירושלים : כתר, 2000), עמ' 363־380.
אוריין דן, "הפולמוס על "נפש יהודי"". במה: רבעון לדרמה, חוב' 100 (תשמ"ה), עמ' 78־87.
אוריין דן ונורית יערי, "גטו" - ממחזה להצגה", במה: רבעון לדרמה, גל' 98־99 (תשמ"ה), עמ' 116־136.
לוי שמעון, "סינדרום סובול, זהות הישראלי הבימתי ומה חושבת הביקורת", מותר, חוב' 12 (תשס"ה), עמ' 119־127.
רוקם פרדי, "תיאטרון הגטו של יהושע סובול", מחניים: במה למחקר, להגות ולתרבות יהודית, כרך 9 (תשנ"ה), עמ' 304־311.
 
על חנוך לוין ויצירתו
יערי נורית, לוי שמעון (עורכים), חנוך לוין: האיש עם המיתוס באמצע: עיונים ביצירתו התיאטרונית של חנוך לוין, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשס"ד.
יצחק לאור, ספר חנוך לוין הצעיר, תל אביב : מטעם, ספטמבר 2009) <גיליון מיוחד של 'מטעם' (גל' 19) במלאת עשור למותו של חנוך לוין
יבין עמרי, בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו: מרחב ומקום במחזותיו של חנוך לוין, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ט 2009.
כספי זהבה, היושבים בחושך: עולמו הדרמטי של חנוך לוין: סובייקט, מחבר, צופים, ירושלים: כתר מרכז הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2005.
 
 
על ארבאייט מאכט פראיי מטויטלנד אירופה
רוקם פרדי, "ארבאייט מאכט פראיי מטויטלנד אירופה", תיאוריה וביקורת 50 ל-48. עמ' 389 – 399.
 
 


 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת