חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרויקט בתאטרון קהילתי
  Theatre in the community - project  
0811-1091-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1800-2100 מעבדה ד"ר אלון חן
סמ'  ב'1800-2100 מעבדה
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
הקורס הינו פרויקט הפקה המשלב תהליך למידה התנסותי שבסיומו אירוע/מופע בקהילה. בפרויקט סטודנטים לתיאטרון ואסירים, חווים וחוקרים את חוויית היצירה התיאטרונית המשותפת כפעילים בקהילה וכ"לא-שחקנים". התהליך התאטרוני מבוסס על מפגש עם ה"אחר" –האינדיבידואלי והקולקטיבי – ובמהלכו מתהוות מערכות יחסים, מתגבשים נרטיבים, טקסטים ו"תפקידים" המוצאים את דרכם למפגש חי, דיאלוגי, עם קהילת בית הסוהר ועם קהילות צופים/ות שונות.
הקורס יתקיים בשני שלבים:
בסמסטר א', יתמקדו ההתנסויות במפגש הבין-אישי, בתהליך בו משתתפות שתי אוכלוסיות מקוטבות. תהליך העבודה יתמקד בשימוש בכלי תאטרון לגיבוש קבוצה ויצירת אמון, ובשלב השני בתרגום חומרים אישיים ובין-אישיים לשפת התיאטרון. התהליך יפגיש את הסטודנטים/ות והאסירים עם מלאכת העיבוד של חומרים אישיים וחוויות אוטוביוגרפיות לכדי גיבוש שפה תיאטרונית ובימתית של חומרים אלה. הקורס יתבסס על אסטרטגיות וטכניקות משחקיות שונות מ'תיאטרון המדוכאים' של אוגוסטו בואל: בניית וגיבוש קבוצה ויצירת חלל בטוח, תיאטרון דימוי, קשת התשוקה, תיאטרון שקוף, תיאטרון מחוקק, תיאטרון פורום, עבודת ה"ג'וקר" ועוד. הקורס יעסוק במקביל בשני היבטים מקבילים הקשורים לתהליך היצירתי: מחד באישי מול הקבוצתי, ומאידך בתהליך התיאטרוני אל מול התוצאה התיאטרונית.
בסמסטר ב' יתנסו המשתתפים/ות בעבודה קבוצתית, ויחקרו את מערכת היחסים הבין-קבוצתית. המשתתפים/ות יתנסו ביצירת תכנים מתוך המפגש באמצעות אימפרוביזציה, תאטרון פורום, כתיבה משותפת ונטילת אחריות על תהליכי בימוי והפקת אירוע תאטרוני כולל חזרות מרוכזות ומספר הצגות.
Course description
The project is based on experiential learning; theatre students and prisoners will collaborate and research their joint experiences. Meeting with "others" generates narratives that then become dramatic texts for performance and dialogue with the community audience.
The course will emphasize particular processes in each semester:
The first semester will emphasize the inter-subjective process.
The participants will create dramatic materials from personal and inter-personal exercises. The course will emphasize various techniques and methods from Drama Therapy and Augusto Boal's Theatre of the Oppressed. 
The second semester will emphasize the intergroup process, the participants will be create dramatic narratives using improvisation and forum technique, writing scenes and taking responsibility for directing and producing a theatrical event.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1091-01 פרויקט בתאטרון קהילתי
Theatre in the community - project
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר אלון חן

סילבוס מפורט/דף מידע
פרויקט התנסות בתיאטרון בקהילה 
Theatre in the community - project
 שנתי, תשע"ה
3 ש"ס
מעבדה
 
שם המרצה: ד"ר חן אלון
טלפון: 052-8313134
דואר אלקטרוני: chenya.chenya@gmail.com
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, הכנת תרגילים, קריאה, כתיבת עבודה.
 
מרכיבי הציון הסופי
% 70 השתתפות ועמידה במשימות הכוללות הכנת תרגילים למליאה, וכן בפרזנטציה/יות בסיומו
30% הגשת עבודה המנתחת את התהליך.
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
-          הקבוצה בתיאטרון הקהילתי / חברתי ובתאטרון המדוכאים.
-          שימוש במדיום התיאטרוני לחקר והתמודדות עם קונפליקטים.
-          התמודדות באמצעים תיאטרוניים במפגש עם ה"אחר".
-          שימוש בתכונות המרחב הדרמטי והמדיום התיאטרוני לעיבוד והתמודדות דעות קדומות, סטריאוטיפים ועוד.
-          יצירה מתוך תכנים אישיים וקבוצתיים.
-          התנסות ביצירת דיאלוג, פעולה, שינוי בקהילה, על ידי שימוש בכלי התאטרון.
-          הפקת אירוע תאטרוני.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
אלפי, יוסי, 1983 התיאטרון הקהילתי, ירושלים: דומינו,.
טסלר, איריס פיטר האריס וחן אלון, נובמבר 2006 "תיאטרון אסירים וסטודנטים בבית הסוהר", צוהר לבית הסוהר, גליון מס' 10, רמלה: שירות בתי הסוהר.
יאלום ארווין, 2006 טיפול קבוצתי תאוריה ומעשה, ירושלים: הוצאת כנרת זמורה ביתן.
רודנוסר נאוה, 1997 הנחיית קבוצות, ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי.
Bennis, W.G. & H.A. Shepard), "תיאוריה של התפתחות הקבוצה"(
 
Balfour Michael (Ed.) (2004), Theatre in Prison, Intellect, Bristol UK
Boal Augusto (1985), Theatre of the Oppressed, New York: Theatre Communications Group.
––––––––––– (1992), Games for Actors and Non Actors, London and New York: Routledge.
___________ (1995), The Rainbow of desire, Routledge.
Nicholson Helen (2005), Applied Drama, Palgrave: Macmillan.
Pettigrew, Thomas, F. (1998), “Intergroup Contact Theory”, Annual Rreview of Psychology, (49)
Stephan, W.G. & Stephan, C.W. (1996) Intergroup Relations, Westview press.
Thompson, J. (2002), “Motivating Offenders to Change through Participatory Theatre”, in McMurran Mary (Ed.), Motivating Offenders to Change, John Wiley & Sons Ltd.
Thompson, James (2006), Applied Theatre Bewilderment and Beyond, Peter Lang.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת