חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  משחק למתקדמים חד-חוגי
  Advanced Acting Course  
0811-1087-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1300-1600207אמכסיקומעבדה מר רול גד
סמ'  ב'1300-1600207אמכסיקומעבדה
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
 ותובנה משחקית. הקורס מושתת על יסודות ״השיטה״ על פי סטניסלבסקי בפיתוחה של אוטה האגן והוא יתבסס על הגשת תרגלים מעשיים במשחק.
Course description
A practical acting course aims to establish the professional toolbox of the student and enable development and understanding of acting techniques. The course is based on presentations of practical acting exercises by the student in accordance with the Method by Stanislavsky as developed by Utah Hagen.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1087-01 משחק למתקדמים חד-חוגי
Advanced Acting Course
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר רול גד

סילבוס מפורט/דף מידע

משחק למתקדמים

Advanced Acting Course

שנתי, תשע"ה

מעבדה

3 ש"ס

 

שם המרצה: גדי רול

דואר אלקטרוני: gadiroll@netvision.net.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

דרישות הקורס

נוכחות

השתתפות והגשת תרגילים לכל תלמיד יהיה לפחות תרגיל אחדד בעבודה לאורך כל שנת הלימודים. התרגילים יהיו גם אינדיבידואליים וגם עם פרטנר. כל תלמיד ידרש להגיש תרגיל אחת לשבועיים לפחות.

 

מרכיבי הציון הסופי

20% נוכחות

10% השתתפות

70% עבודה מעשית במסגרת תרגילים

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטרה, מכשול חיצוני ופנימי, נסיבות, מניעים, מערכות יחסים, פעולה פיזיות ופעולה ורבלית, מטען רגשי, תפישת חלל ומרחב, יסודות מזנסצניים, שפות תאטרוניות, סגנונות במשחק, ניתוח פיענוח וחלוקה של טקסט ויישומם.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת