חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  משחק למתקדמים-סוגיות במעבר מטקסט דרמטי לפעולה בימתית
  Advance Acting-Issues in Transformation of Dramatic Text                                             
0811-1082-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1300-1600207אמכסיקו - אומנויותמעבדה גב' קרמסקי יעל
סמ'  ב'1300-1600207אמכסיקו - אומנויותמעבדה
סילבוס מקוצר
השיעור יעסוק במיומנויות של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר יוקדש לשיעורי משחק מעשיים, שבהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית. נתמקד במחזה פר גינט – מאת הנריק איבסן. נעסוק בניתוח של המחזה ובסוגיות של אינטרפרטציה שיבואו לידי ביטוי דרך עבודת השחקן .
Course description
The course will deal with skills of acting and will establish the basics of fundamental concepts from which the work of an actor is being built. The will be dedicated to acting lessons, in which will evoke professional terminology. We will deal with the play Peer Gynt by Henrik Ibsen. We will analyze the play and deal with issues of interpretations that will realize through acting and performance.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1082-01 משחק למתקדמים-סוגיות במעבר מטקסט דרמטי לפעולה בימתית
Advance Acting-Issues in Transformation of Dramatic Text
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | גב' קרמסקי יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
 

 

משחק למתקדמים

Advance Acting

שנתי, תשע"ד

3 ש"ש

מעבדה

שם המרצה: יעל קרמסקי

דואר אלקטרוני: cramskya@bezeqint.net    

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

דרישות הקורס

לקרוא את המחזה פר גינט מאת הנריק איבסן לפני תחילת הקורס.

השתתפות מלאה בשיעורים.

הגשה של תרגילים במהלך השיעורים.

הגשה של תרגיל סיום.

 

מרכיבי הציון הסופי

השתתפות בשיעורים - 30%

הגשת תרגילים - 30%

תרגיל סיום - 40% 

 

נושאי הקורס

 1. מפגש עם טקסט
 2. חלוקה ליוניטים
 3. פעולה
 4. שפה גופנית
 5. מטרת על  
 6. סיטואציה
 7. אינטרס
 8. סתירה פנימית/קונפליקט
 9. ניתוח טקסט ומעבר לבמה דרך סוגיות משחקיות כמו:

      סמוי - גלוי , נוכח- נעדר , פעולה נגדית , כניסות ויציאות.

 

 

 

 

 

 

Advance Acting
___________________________________________________
3 ש"ש
שיעור
יעל קרמסקי
 
cramskya@bezeqint.net    
 
תאור הקורס:
השיעור יעסוק במיומנויות  של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר יוקדש לשיעורי משחק מעשיים , שבהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית. נתמקד במחזה פר גינט – מאת הנריק איבסן. נעסוק בניתוח של המחזה ובסוגיות של אינטרפרטציה שיבואו לידי ביטוי דרך עבודת השחקן .
The course  will deal with  skills of acting and will establish the basics of fundamental concepts from which the work of an actor is being built. The will be dedicated to acting lessons, in which will evoke professional terminology. We will deal with the play Peer Gynt by Henrik Ibsen. We will analyze the play and deal with issues of interpretations that will realize through acting and performance.
 
נושאי הקורס:
 1. מפגש עם טקסט
 2. חלוקה ליוניטים
 3. פעולה
 4. שפה גופנית
 5. מטרת על   
 6. סיטואציה
 7. אינטרס
 8. סתירה פנימית/קונפליקט
 9. ניתוח טקסט ומעבר לבמה דרך סוגיות משחקיות כמו:
      סמוי - גלוי , נוכח- נעדר , פעולה נגדית , כניסות ויציאות.
 
 
 
דרישות הקורס :
לקרוא את המחזה פרגינט מאת הנריק איבסן לפני תחילת הקורס.
השתתפות מלאה בשיעורים.
הגשה של תרגילים במהלך השיעורים.
הגשה של תרגיל סיום.
מרכיבי הציון הסופי :
השתתפות בשיעורים - 30%
הגשת תרגילים - 30%
תרגיל סיום - 40% 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת