חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  ייצוגי האחר בתאטרון הישראלי
  The Other's Representation in The Israeli Mainstream Theatre                                         
0811-1079-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1400213מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר שם טוב נפתלי
סילבוס מקוצר
הסמינר עוסק ביצוג של הערבי, הדתי והמזרחי על הבמה העברית בזרם המרכזי. הקורס בנוי בשני צירים מרכזיים משלימים: ציר היסטורי-תמטי וציר מתודולוגי-תיאורטי. בציר ההיסטורי יבחנו שלושת הייצוגים של הערבי, הדתי והמזרחי בתיאטרון הממוסד לאורך שנות קיומו של תיאטרון עברי-ישראלי. בחינת הייצוגים תעשה על ידי מודל ההיבטים החברתיים שפיתח דן אוריין, היוצא מהמציאות החברתית ומתמקד בטקסט התיאטרוני והתקבלותו בחזרה על ידי מציאות זו. מודל זה מכיל את המרכיבים הבאים: קונטקסט חברתי, רפרטואר, שדה, התכוונות, אינטרטקסטואליות, דמויות (סטריאוטיפ, טיפוס, דמות ריאליסטית), סוציו-נרטיב, סוציו-סמיוטיקה, סוציו-לינגוויסטיקה והתקבלות. הסמינר יציע ידע היסטורי נרחב של תיאטרון ישראלי לצד מסגרת מתודולוגית-תיאורטית לבחינת היבטים חברתיים של טקסט תיאטרוני, ובכך יכוון את הסטודנט לעבודת חקר.
Course description
The seminar deals with the Arabic, Jewish and Mizrahi Representations on the mainstream Hebrew stage.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1079-01 ייצוגי האחר בתאטרון הישראלי
The Other's Representation in The Israeli Mainstream Theatre
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר שם טוב נפתלי

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
ייצוג "האחר" בתיאטרון הישראלי הממוסד
The Other's Representation in The Israeli Mainstream Theatre
סמסטר ב, תשע"ד
4 ש"ס
סמינר
שם המרצה: ד"ר נפתלי שם טוב
דואר אלקטרוני: naphtalysh@openu.ac.il 
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות חובה – היעדרות מעל 3 חיסורים אסורה
הגשת רפרט בכיתה
הגשת עבודה סמינריונית
 
מרכיבי הציון הסופי
רפרט 20%
עבודה סמינריונית 80%
 
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
נושאים ומחזות/מופעים מרכזיים לפי שלושת הייצוגים:
 
ייצוג הערבי
אללה כרים/ אריאלי
הם יגיעו מחר/ נתן שחם
משלי ערב/ חיים חפר ודן בן אמוץ
דו-קיום/ מוחמד וותד ונולה צ'ילטון
מלכת אמבטיה/ לוין
פלשתינאית/ סובול
פלונטר/ יעל רונן
 
ייצוג הדתי ויהדות על הבמה
דתיאדה/ מועדון התיאטרון
איש חסיד היה/ יזרעאלי
סטטוס קוו ודיס/ סובול
החילוני האחרון/ הספרי
פליישר/ יגאל אבן אור
תיקון חצות/ אמנון לוי ורמי דנון
הרב קמע/ הספרי
מניין נשים/ נעמי רגן
 
ייצוג המזרחי
קזבלן/ יגאל מוסינזון
בוסתן ספרדי/ יצחק נבון
קריזה/נולה צ'ילטון
מי תהום/ מיטלפונקט
מלך מרוקאי/ גבי בן שמחון
סלאח שבתי/ קישון
המלך/ הספרי
הצמה של אבא/ אמנון לוי ורמי דנון
יש לי כנרת/ חיים אידיסיס
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
אוריין, ד. (1996) דמות הערבי בתיאטרון הישראלי. תל אביב: אור עם
אוריין, ד. (1998) יהדותו של התיאטרון הישראלי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד
אוריין, ד. (2004) הבעיה העדתית בתיאטרון הישראלי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה
אוריין, ד. (2008) תיאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת