חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  שקספיר:דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות
  Shakespeare's Characters:Acts, Images and Identity Politics                                          
0811-1078-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1400120מכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
סילבוס מקוצר
אותלו הוא מורי, שיילוק הוא יהודי וג'סיקה ביתו היא יהודיה שמתנצרת ובנוסף גם מתחפשת לנער כדי לחמוק מאביה, ובכך היא פועלת בדומה לפורציה הנוצרייה שמתחפשת לעורך-דין כדי לסייע לבסאניו אהובה. קתרין היא סוררת שיש לאלף וללמד את המקום וההתנהגות הראויה לאישה, והמלט הוא נסיך הנקרע בין מעמדו ותפקידו לבין תחושותיו ורצונותיו האישיים. אלה הן דוגמאות ספורות בלבד לשפע המפגשים הבין-תרבותיים, חילופי זהויות והתחפשויות, התלבטויות וטלטלות בין האני האישי והתדמית הציבורית, שגודשים את מחזות שייקספיר ומצביעים על חשיבות סוגיות הזהות ביצירתו ובתרבותו. בסמינר נתמקד בסוגיות אלה ובאתגר הרעיוני והדרמטי שהן מעלות. נבחן את הדרכים בהן המאפיינים, הפעולות והדימויים שהדמויות מציגות ומייצגות פורשים את המורכבות התיאטרונית והתרבותית של זהות בהקשר ללאום, גזע, מגדר ומין. במהלך הסמינר נתמקד במבחר דוגמאות מייצגות ממחזות שייקספיר כמו אותלו, המלט, הסוחר מוונציה ואילוף הסוררת, ונתייחס אליהן בהקשר לתקופתו ותרבותו כמו גם בהקשר תרבותי עכשווי ופרשנויות מודרניות, עיוניות ובימתיות, ליצירותיו.
Course description
 
Othello is a Moor, Shylock is Jewish and his daughter Jessica not only converts to Christianity but also disguises herself as a boy and thus acts like Portia and her cross-dressing performance. Katherina is a shrew who needs to be tamed in order to learn her proper place as a woman, while prince Hamlet is torn between his duties and his personal feelings and desires. These are but few examples to the wealth of intercultural encounters, disguise, cross-dressing, and the struggling between the private self and the public persona that can be found in Shakespeare’s plays. This profusion indicates the importance of self-fashioning and identity issues within both Shakespeare’s work and the Elizabethan culture. The seminar focuses on these issues and the challenges they evoke theatrically and culturally and while taking historical and modern perspectives it aims at examining the ways through which the characters’ features, actions and images complicate matters of identity in the context of nationality, race, gender and sexuality.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1078-01 שקספיר:דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות
Shakespeare's Characters:Acts, Images and Identity Politics
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
שייקספיר: דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות
Shakespeare’s Characters: Acts, Images and Identity Politics
סמסטר א, תשע"ד
4 ש"ס
סמינר
שם המרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין
דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום ג' בשעה 14:00 (לפי תיאום מראש)
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה: קריאה שוטפת וצפייה בצילומי הפקות.
הצגת רפראט בעל-פה
כתיבת עבודה סמינריונית/רפרט
 
מרכיבי הציון הסופי
10% השתתפות פעילה
10% הצגת רפרט בעל-פה
80% עבודה כתובה         
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1. הקדמות:
משחקי זהויות במחזות שייקספיר בהקשר היסטורי
עיצוב העצמי, Self-fashioning, בהיבט דרמטי, חברתי ותרבותי
 
2. אילוף הסוררת
מי הסורר/ת בעולם הזה?
זהות מגדרית, מיניות ומעמד חברתי
פרקטיקה של אילוף נשים - מופע ציבורי ועלילה דרמטית
 
3. אותלו
חיזור ואהבה בין הריאלי והמדומה
האני והאחר התרבותי
 
4. הסוחר מוונציה
כלכלת השוק וכלכלת האהבה
חילופי זהויות, מגדר, מין ומיניות
 
5. המלט
המונולוגים ונקודת הראות האישית 
המלט כמודל לתסבוכת עיצוב העצמי והבניית הזהות
 
רשימת ספרות (מבחר, נתון לשינויים)
* רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס
 
אבן זהב, ארי. "דמותו של שיילוק". תרביץ י"ג א', תש"ב: 178-190.
 
בן צור דליה. "מגדר והמרת דת ב-הסוחר מוונציה" קשת החדשה 9, 2004: 69-72.
 
גרינבלט, סטיבן. להיות או לא להיות שייקספיר. תרגום מיכל קירזנר-אפלבוים. תל אביב: ספרי עליית גג, 2010.
 
זר-ציון, שלי. "שיילוק עולה לארץ ישראל: הסוחר מוונציה לשקספיר בבימויו של לאופולד יסנר בשנת 1936. קתדרה 110, תשס"ד: 73-100.
 
פוקו, מישל. תולדות המיניות I: הרצון לדעת. תרגום גבריאל אש. תל אביב:הקיבוץ המאוחד, 2008. גרסה אלקטרונית, כותר: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96777424#6.1481.4.fitwidth
 
עוז, אברהם. שטר החידה: עיונים בסוחר מונציה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1990.
 
---. היצירה השקספירית. תל אביב: הוצאת משרד הביטחון,2006.
 
שקולניקוב, חנה. "מנערה לאלמנה: פרקי חייה של האשה במחזה השקספירי." מותר 4, 1996: 41-50.
 
---. "שקספיר פמיניסטי – אתגר לתיאטרון הישראלי." במה 153-4, 1999: 78-86.
 
 
Alexander, Catherine and Stanley Wells (eds.). Shakespeare and Race. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 
Alexander, Catherine and Stanley Wells (eds.) Shakespeare and Sexuality. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 
Aspinall, Dana (ed.). The Taming of the Shrew: Critical Essays. New York: Routledge, 2002.
 
Boose, Linda E. “Scolding Brides and Briding Scolds: Taming the woman’s Unruly  Member”. Shakespeare Quarterly 42.2 (Summer 1991): 179-213.
 
Bray, Alan. Homosexuality in Renaissance England. New York: Columbia University Press, 1995.
 
Bulman, James C. (ed.). Shakespeare Re-Dressed: Cross-Gender Casting in Contemporary Performance. New Jersey: Associated University Press, 2010.
 
Charnes, Linda. Notorious Identity: Materializing the Subject in Shakespeare. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. 
 
Drakakis, John (ed.) Alternative Shakespeares. London: Methuen, 1985.
 
Dusinberre, Juliet. Shakespeare and the Nature of Women. 2nd Ed. New York: St Martin’s Press, 1996.
 
Dutton, Richard and Jean Howard (eds.) A Companion to Shakespeare’s Works: The Comedies. Blackwell Publishing, 2003.
 
Dutton, Richard and Jean Howard (eds.) A Companion to Shakespeare’s Works: The Tragedies. Blackwell Publishing, 2003. 
 
Goodman, Elizabeth and Jane de Gay (eds.) The Routledge Reader in Gender and Performance. London: Routledge, 1998.
 
Greenblatt, Stephen. “Introduction”. Renaissance Self-Fashioning: from More to   Shakespeare. Chicago: The University of Chicago Press. 
 
Holderness, Graham. Shakespeare in Performance: The Taming of the Shrew. Manchester: Manchester University Press, 1989.
 
Howard, Jane E. The Stage and Social Struggle in Early Modern England. London and New York: Routledge, 1994.
 
Howard, Jane E. “Crossdressing, The Theatre, and Gender Struggle in Early Modern England.” Shakespeare Quarterly, 39.4
(Winter, 1988): pp. 418-440.
 
Jardine, Lisa. Still Harping on Daughters: Women and Drama in the Age of  Shakespeare. New York: Harvester Wheatsheaf, 1989.
 
Kaplan, Lindsay (ed.). The Merchant of Venice: Texts and Contexts. Boston: Bedford/St. Martin’s, 2002.
 
Kolin, Philip C. (ed.) Othello: New Critical Essays. New York: Routledge, 2010.
 
Levine, Laura. "Men in Women's Clothing: Antitheatricality and Effeminization from 1579 to 1642," Criticism 28, 1986: 121-43.
 
Lublin, Robert I. Costuming the Shakespearean Stage: Visual Codes of Representation in Early Modern Theatre and Culture.
Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2011. 
 
Mahon, John W. and Ellen Macleod Mahon (eds.). The Merchant of Venice: New   Critical Essays. New York: Routledge, 2002.
 
Metzger, Janell. “Now by My Hood, a Gentle and No Jew": Jessica, The Merchant of Venice, and the Discourse of Early Modern English Identity.” PMLA, 113.1, Special Topic: Ethnicity (Jan., 1998): 52-63.
 
Newman, Karen. Fashioning Femininity and English Renaissance Drama. Chicago:  University of Chicago Press, 1991.
 
Orgel, Stephen. Impersonations: The Performance of Gender in Shakespeare’s England. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 
Orgel, Stephen and Sean Keilen, eds. Shakespeare and Gender. New York: Garland Publishers, 1999.
 
Rackin, Phyllis. Shakespeare and Women. New York: Oxford University Press, 2005
 
Rosenberg, Marvin. The Masks of Othello: the Search for the Identity of Othello, Iago, and Desdemona by Three Centuries of Actors and Critics. Berkeley: University of California Press, 1961.
 
Shaughnessy, Robert. The Routledge Guide to William Shakespeare. London: Rotledge, 2011.
 
Smith, Bruce R. Homosexual Desire in Shakespeare’s England: A Cultural Poetics.  Chicago: University of Chicago Press, 1994.
 
Thompson, Ayanna (ed.) Colorblind Shakespeare: New Perspectives on Race and Performance. New York: Routledge, 2006.
 
Traub, Valerie. Desire and Anxiety: circulations of sexuality in Shakespearean drama. New York: Routledge, 1992.
 
Traub, Valerie, M., Lindsay Kaplan and Dympna Callaghan (eds.) Feminist Readings of Early Modern Culture: Emerging Subjects. Cambridge: Cambridge  University Press, 1996.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת