חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  קריאה בקלאסיקות של הדרמה
  Reading Dramatic Classics  
0811-1073-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200213 מכסיקושיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נבקש להשתהות, להתעכב, ולקרוא מקרוב טקסטים קלאסיים של הדרמה המערבית. ביסודו של הקורס עומדת האמונה כי ככל שנחפור בטקסטים אלה יותר – כך הם יניבו יותר פירות. לכל מחזה יוקדשו מספר מפגשים, בניסיון לאפשר קריאה מלאה, צמודה, ועשירה ככל הניתן. דרך היצירות נעקוב, בין השאר, אחר גילומו של הקונפליקט הדרמטי בטקסט המיועד לבמה; אחר פיתוחים של דימויים ומוטיבים במחזה; אחר עיצוב הדמות הדרמטית; ואחר ההדים והגלגולים שיש למחזות מופת בתרבות המערב לאחר מכן. אולם בראש ובראשונה נחזור ונשאל כיצד מתמודדות היצירות עם קונפליקטים אנושיים, חברתיים, ופוליטיים – וכיצד אנחנו קוראים אותן מהרגע ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים.
השנה נעסוק בדרמה המתמודדת עם אזרחות והמרחב העירוני.
Course description
This course is an attempt to stall and allow a close reading of some key texts in Western drama. Underlying the course is the belief that the deeper we delve into these texts – the more fruit they will yield. We will devote several sessions to each play, in an attempt to allow as thorough, close, and rich reading of them as possible. Through the plays we will explore, among other things, the configuration of dramatic conflict in a text written for the stage; the development of images and motifs; the construction of dramatic characters; and the echoes and traces of these plays in subsequent Western culture. But first and foremost we will repeatedly ask how these plays tackle personal, social, and political conflicts – and how we read them from the historical moment which we inhabit.
This year, we will focus on plays that deal with citizenship and urban space.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1073-01 קריאה בקלאסיקות של הדרמה
Reading Dramatic Classics
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

קריאה בקלאסיקות של הדרמה

Reading Dramatic Classics

סמסטר א, תשע"ו

2 ש"ס

שיעור

 

שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ

דואר אלקטרוני: yairlip@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות. קריאה, עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

-        "אנטיגונה" / סופוקלס

-        "הסוחר מונציה" / ויליאם שקספיר

-        "מדה כנגד מדה" / ויליאם שקספיר

-        "הנפש הטובה מסצ'ואן" / ברטולד ברכט

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

סופוקלס. אנטיגונה. תרגום אהרן שבתאי. ירושלים: שוקן, 2002.

שקספיר, ויליאם. הסוחר מונציה. תרגום אברהם עוז. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989.

שקספיר, ויליאם. מדה כנגד מדה. תרגום ט. כרמי. תל אביב: ספרית הפועלים, 1979.

ברכט, ברטולט. "הנפש הטובה מסצ'ואן." בתוך: שלושה מחזות. תרגום: שמעון זנדבנק. תל אביב: עם עובד, 1991. עמ' 81­-175.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת