חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  קריאה ביצירות מופת
  Reading Dramatic Masterpieces                                                                        
0811-1073-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1600-1800212מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
סילבוס מקוצר
בקורס זה נבקש להשתהות, להתעכב, ולקרוא מקרוב טקסטים קלאסיים של הדרמה המערבית. ביסודו של הקורס עומדת האמונה כי ככל שנחפור בטקסטים אלה יותר – כך הם יניבו יותר פירות. לכל מחזה יוקדשו מספר מפגשים, בניסיון לאפשר קריאה מלאה, צמודה, ועשירה ככל הניתן. דרך היצירות נעקוב, בין השאר, אחר גילומו של הקונפליקט הדרמטי בטקסט המיועד לבמה; אחר פיתוחים של דימויים ומוטיבים במחזה; אחר עיצוב הדמות הדרמטית; ואחר ההדים והגלגולים שיש למחזות מופת בתרבות המערב לאחר מכן. אולם בראש ובראשונה נחזור ונשאל כיצד מתמודדות היצירות עם קונפליקטים אנושיים, חברתיים, ופוליטיים – וכיצד אנחנו קוראים אותן מהרגע ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים.
Course description
This course is an attempt to stall and allow a close reading of some key texts in Western drama. Underlying the course is the belief that the deeper we delve into these texts – the more fruit they will yield. We will devote several sessions to each play, in an attempt to allow as thorough, close, and rich reading of them as possible. Through the plays we will explore, among other things, the configuration of dramatic conflict in a text written for the stage; the development of images and motifs; the construction of dramatic characters; and the echoes and traces of these plays in subsequent Western culture. But first and foremost we will repeatedly ask how these plays tackle personal, social, and political conflicts – and how we read them from the historical moment which we inhabit.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1073-01 קריאה ביצירות מופת
Reading Dramatic Masterpieces
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
קריאה ביצירות מופת
Reading Dramatic Masterpieces
סמסטר א, תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ
דואר אלקטרוני: yair.lipshitz@gmail.com
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, תרגילי קריאה, עבודה מסכמת
 
מרכיבי הציון הסופי
20% תרגילי קריאה
80% עבודה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
-          מושג "יצירת המופת", וכיצד ניגשים אליו היום.
-          "היפוליטוס" \ אוריפידס
-          "הסוחר מוונציה" \ שקספיר
-          "דון ז'ואן" \ מולייר
-          "הדה גאבלר" \ איבסן
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
אוריפידס. היפוליטוס. תרגום אהרון שבתאי. תל אביב: שוקן, 1992.
שקספיר, ויליאם. הסוחר מונציה. תרגום אברהם עוז. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989.
מולייר. דון ז'ואן, או משתה הפסל. תרגום מרים יחיל-וקס. תל אביב: זמורה-ביתן, 2000.
איבסן, הנריק. הדה גאבלר. תרגום טובה קשת. תל אביב: אור עם, 1983.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת