חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  המיתולוגיה הקלאסית ותרבות המערב
  Classical Mythology and the Western Culture                                                          
0811-1070-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור פרופ יערי נורית
סילבוס מקוצר
המיתולוגיה הקלאסית (של יוון ורומא) היא מכלול סיפורים שהומצאו בזמנים קדומים (פרה-היסטוריים ופרה-מדעים) וסופרו על ידי משוררים ומספרי סיפורים במטרה לאפשר לקהילותיהם למפות את העולם הסובב אותם ולהבין את סדריו. הסיפורים, שסופרו בגרסאות אין ספור, תארו את התהוות היקום ובריאת האדם, מיפו את הטבע, עיצבו את האלים ותפקידם בעולם ואת פעילותה וגורלה של החברה האנושית מתוך רצון להתוות מערכות של דת, אתוס ושלטון, בחיי הפרט והקהילה. אחד המאפיינים החשובים של הסיפורהמיתולוגי הוא שפתו הפיוטית, העשירה בדימויים ובתמונות, ולכן הפכו הסיפורים חומר גלם לאמנויות – בשירה, בציורי הכדים, בפיסול ובתיאטרון - ביוון העתיקה, ברומא, ובתרבות האירופית שנבנתה בהשפעתן. 
במהלך שיעור מבואי זה נדון באופיו של הסיפור המיתולוגי מרכיביו ותפקודו בתרבות בה נוצר, תוך קריאה ודיון במיתוסים מרכזיים במיתולוגיה הקלאסית ונעקוב אחר העיצובים השונים להם זכו מיתוסים מרכזיים אלה באמנות המערבית.
 
Course description
Classical Mythology is a compilation (a corpus) of stories (myths) recounted by poets and story-tellers since pre-historic times to help their communities map and understand the world around them. Myths offer pre-scientific responses to questions concerning the meaning of our struggle to survive. These myths recount the creation of the universe, the powers of nature and the gods, the evolution of human civilizations, and they lay the groundwork for religion, ethos and government in both public and private domains. These myths, told in a complex poetic language, rich in literary and visual images, were later used as primary materials for the Arts and we can find them in poetry, plastic arts, music and drama (as well as in film and other media) in  Ancient Greece, Rome and in Western culture until today.
During this introductory course we will read examples of myths from Classical Mythology and discuss their artistic character, their cultural function and their presence in Western culture and art.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1070-01 המיתולוגיה הקלאסית ותרבות המערב
Classical Mythology and the Western Culture
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | פרופ יערי נורית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
המיתולוגיה הקלאסית ותרבות המערב
Classical mythology and the Western Culture
סמסטר א' תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: נורית יערי
דואר אלקטרוני: yaari@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, צפייה ומבחן
 
מרכיבי הציון הסופי
%100  בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
(רשימה שבועית או טבלת נושאים, חובות קריאה וכו')
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
יצירות
אוריפידס, מדאה תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1983.
אוריפידס, הבקכות תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 1994
איסכילוס, שבעה נגד תבי א. שבתאי, תל-אביב: שוקן 2011.
הומרוס, איליאדה, אודיסיאה, תרגום: שאול טשרניחובסקי, תל אביב: עם עובד 1989.
סופוקלס, אדיפוס המלך, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן 1994. 
סופוקלס, אנטיגונה, תרגוםא. שבתאי, תל-אביב: שוקן, 2002.
 
ספרי עיון
שבתאי, אהרון, המיתולוגיה היוונית,  תל-אביב: ספרי תל-אביב, 2000.
שימרון, בינימין, התרבות הקלאסית, תל אביב: פפירוס, 1993.
 
Bremmer J. (ed.), (1988)Interpretations of GreekMythology. London: Routledge.Detienne, M. (1986), The Creation of Mythology. London: University of
            Chicago Press.
Dodds, E.R. (1951) The Greeks and the Irrational. University of California Press.
Dowden, K. (1992), The Uses of Greek Mythology. New York & London: Routledge. Easterling, P.E. (1997) The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Oxford
University Press.
Edmunds L. (ed.) (1990) Approaches to Greek Myth, JohnHopkins University Press.
Segal , C. (1981) Tragedy and Civilization Harvard University Press.
Kirk, G. (1974), The Nature of Greek Myths. New York: Penguin Books.
Levi-Strauss, C. (1968), “The Structural Study of Myth”, Sebeok T., Myth: a
Symposium. Indiana University Press, 1968.
LIMC (1981-1996), Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zurich und
Munchen: Artemis.
Morford M. and R. Lenardon, (1971) Classical Mythology. New York & London:
            Longman.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת