חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאוריות בימוי
  Theories of Directing  
0811-1007-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1600-1800212 מכסיקושיעור מר פרלשטיין משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון. מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

מטבע הדברים, לאור השפעתם המכרעת על התיאטרון המערבי העכשווי, דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט, העומדות כשני קטבים בתיאור המפה התיאטרונית, אך לא ייפקד גם מקומם של יוצרים רבים אחרים, כפי שמפורט בנושאי הקורס. בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, או שאלות של ייצוג וגילום מול הנטייה של המפנה הפרפורמטיבי לטשטשם, ובעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?

בהתבסס על סקירת הרקע החברתי-תרבותי של כל אחד מהיוצרים, ישלב השיעור בין קריאה בכתביהם עצמם ודיון תיאורטי בה, לבין הדגמות וניתוח של תיעוד יצירותיהם. יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני, כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.

במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו. תידון גם ההשפעה העצומה שיש לתיאטרון הלא-אירופאי על התיאטרון המודרני המערבי, כמו גם מקומן של תיאוריות המשחק והבימוי בתוך זרמים אמנותיים מודרניים כללים.

כן ייבחנו ההשפעות התיאורטיות הללו על הפקות עכשוויות, בעיקר בהתאם למצאי הרפרטוארי המשתנה בתיאטרון הישראלי של שנת הלימודים.

Course description

Many leading theatre directors have developed theories about the fundamental notion of “directing”, as well as their aesthetic positions about theatre and its goals. The purpose of this course is to read into these theories, evaluate the relation between them and the productions of these directors and compare the different approaches to directing theatre.

Naturally, considering their influence on the development of modern Western theatre, Stanislavski and Brecht will be discussed thoroughly as two polarized oppositions in the theatrical map. But many other directors will also be present as described here in the course subjects. Among the other questions that will be raised: body vs. soul as the creative source of the work; presentation and representation – and the tendency of the ‘performative turn’ to blur the line between them; and the eternal question: what is theatre?

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1007-01 תיאוריות בימוי
Theories of Directing
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר פרלשטיין משה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

תיאוריות בימוי

Theories of Directing

 

סמסטר ב',  תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

 

שם המרצה: משה פרלשטיין

דואר אלקטרוני: moshe@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תאור הקורס

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון. מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

מטבע הדברים, לאור השפעתם המכרעת על התיאטרון המערבי העכשווי, דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט, העומדות כשני קטבים בתיאור המפה התיאטרונית, אך לא ייפקד גם מקומם של יוצרים רבים אחרים, כפי שמפורט בנושאי הקורס. בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, או שאלות של ייצוג וגילום מול הנטייה של המפנה הפרפורמטיבי לטשטשם, ובעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?

בהתבסס על סקירת הרקע החברתי-תרבותי של כל אחד מהיוצרים, ישלב השיעור בין קריאה בכתביהם עצמם ודיון תיאורטי בה, לבין הדגמות וניתוח של תיעוד יצירותיהם. יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני, כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.

במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו. תידון גם ההשפעה העצומה שיש לתיאטרון הלא-אירופאי על התיאטרון המודרני המערבי, כמו גם מקומן של תיאוריות המשחק והבימוי בתוך זרמים אמנותיים מודרניים כללים.

כן ייבחנו ההשפעות התיאורטיות הללו על הפקות עכשוויות, בעיקר בהתאם למצאי הרפרטוארי המשתנה בתיאטרון הישראלי של שנת הלימודים.

 

תאור הקורס באנגלית

Many leading theatre directors have developed theories about the fundamental notion of “directing”, as well as their aesthetic positions about theatre and its goals. The purpose of this course is to read into these theories, evaluate the relation between them and the productions of these directors and compare the different approaches to directing theatre.

Naturally, considering their influence on the development of modern Western theatre, Stanislavski and Brecht will be discussed thoroughly as two polarized oppositions in the theatrical map. But many other directors will also be present as described here in the course subjects. Among the other questions that will be raised: body vs. soul as the creative source of the work; presentation and representation – and the tendency of the ‘performative turn’ to blur the line between them; and the eternal question: what is theatre?

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, צפייה בקטעי וידיאו ותמונות, קריאת ביבליוגרפיה בהתאם למה שיימסר מעת לעת, מבחן סופי.

 

מרכיבי הציון הסופי

10% נוכחות.

20% השתתפות בכיתה.

70% מבחן סופי

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

מפגש

איש תאטרון

קריאת חובה (כל החומרים זמינים באתר הקורס)

1-2

קונסטנטין סטניסלבסקי

4 פרקים מתוך עבודת השחקן על עצמו

פרק ב': "מתי המשחק הוא אמנות"

פרק ג': "הפעולה"

פרק ד': "הדימיון"

פרק ט': "הזיכרון האמוציונלי"

3

ווסוולד מיירהולד

פרק לבחירה מתוך הספר של רוברט ליץ' (אנגלית)

4

יבגני וכטנגוב

הפרק "וכטנגוב והבימה" מתוך הספר של ילנה טרקובסקי

5-6

אנטונן ארטו

3 מאמרים מתוך התיאטרון וכפילו:

"התיאטרון והדבר"

"התיאטרון והאכזריות"

"על התיאטרון הבאלינזי"

7

היינריך פון קלייסט

"על תיאטרון המריונטות" (באחד התרגומים שבאתר)

7-8

גורדון קרייג

2 מאמרים:

"השחקן והאוברמריונט" (בעברית או באנגלית)

"אמנות התיאטרון - דיאלוג ראשון" (באנגלית)

9

אדולף אפייה

"אור וחלל" (אנגלית)

10

ברטולט ברכט

"האורגנון הקטן" (עמ' 100-119 בתוך על האסתטיקה של התיאטרון האפי(

מקבץ שירים כפי שמופיע באתר

"טיפוס-K וטיפוס-P בדראמה"

11

גרוטובסקי

"התיאטרון העני"

12

פיטר ברוק

פרקים מתוך החלל הריק כפי שיימסר בקורס

13

ריצ'רד שכנר

יימסר בקורס

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

הערה חשובה: במהלך הקורס יובהר אילו מהמקורות הם חובה ואילו רשות. כל חומרי החובה וחלק מהרשות נמצאים זמינים לקריאה באתר הקורס.

 

אלכסנדר, דוד.  מבוא לתולדות התיאטרון המערבי : (במאה 20-17) : ראשי פרקים נבחרים. רמת גן: בית צבי, 1983.

אויחמן, רוברט.  איחוד התיאטרון והחיים: הקונסטרוקטיביזים והתיאטרון הרוסיים בתחילת המאה ה- 20.  סטודיו , 8: 40-41, 1990.

ארטו, אנטונן.  התיאטרון וכפילומצרפתית: אוולין עמר.  תל-אביב: בבל, 1996.

ברוק, פיטר.  החלל הריק.  מאנגלית: איתן בלום ויוסף אל-דרור.  תל-אביב: אור-עם, 1991.

גץ, צליה.  תיאטרון המהפכה: התיאטרון הרוסי אחרי מהפכת אוקטובר ובשנות העשרים (מאיירהולד, וואכטנגוב, טאיירוב).  עתון 77, 94-95: 26-27, 1987.

דידרו, דני והיינריך פון קלייסט.  פארדוקס השחקן ועל תיאטרון המריונטות.  מצרפתית: אביבה ברק.  מגרמנית: נילי מירסקי.  תל-אביב: ספריית פועלים, 1983.

זוהר, אוריאל.  פגישות עם פיטר ברוק.  נתניה: זוהר, 1990.

טרטקובסקי, ילנה.  מורשת סטניסלבסקי ווכטנגוב ב"הבימה": פרק מתוך ספרתיאטרון, 34: 125-135, 2012.

מגד, מתי.   הדרמה המודרנית: מבואות ומקורות.  תל אביב: עם הספר, תשכ"ח.

סטניסלבסקי, קונסטנטין סרגביץ'.  עבודת השחקן על עצמו.  תרגום: אבי חנן הלל.  תל אביב: תרבות וחינוך, 1966.

סרבוס, נורברט.  פינה באוש: תיאטרון המחול.  מגרמנית: איה ברויר.  רמת השרון: אסיה, 2012.

פלדמן, בלהה.  מרכיבי הבימוי: במאים והצגותיהם במאה העשרים.  תל אביב: סמינר הקיבוצים, 2004/5.

פרידלנדר, גדעון.  על האסתטיקה של התיאטרון האפי: האורגנון הקטן לברטולד ברכט.  ב. צ'ריקטובר, 1969.

Barba, Eugenio and Nicola Savarese.  A Dictionary of Theatre Anthropology : the Secret Art of the Performer.  London: Routledge, 1991.

Beacham, Richard C.   Adolphe Appia, Theatre artist.  Cambridge : Cambridge University Press, 1987.

Brecht, Bertolt.  Brecht on Brecht.  trans. John Willet.  London: Methuen, 1978.

Brecht, Stefan.  The Theatre of Visions: Robert Wilson.  Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978.

Brook, Peter.  The Shifting Point: Forty years of theatrical exploration 1946-1987.  London: Methuen Drama, 1987.

Fernandes, Ciane. Pina Bausch and the Wuppertal Dance Theater : the Aesthetics of Repetition and Transformation.  New York: P. Lang, 2001.

Fuegi, John. Bertolt Brecht : Chaos, According to Plan.  Cambridge : Cambridge University Press, 1987.

Grotowski, Jerzy.  Towards a Poor Theatre.  New York: Simon and Schuster, 1968.

Innes, C.D.  Erwin Piscator’s Political Theatre : the Development of Modern German Drama.  Cambridge : Cambridge University Press, 1972.

Innes, Christopher.  Edward Gordon Craig.  Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Kantor, Tadeusz.  a Journey Through Other Spaces : Essays and Manifestos, 1944-1990.  ed. and tans. Michal Kobialka.  Berkeley : University of California Press, 1993.

Marker, Lise-Lone and Frederick J. Marker.  Ingmar Bergman: four Decades in the theatre.  Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

O’Connor, Garry.  The Mahabharata: Peter Brook’s Epic in the Making.  London: Hodder & Stoughton, 1989.

Schechner,  Richard.  Performance Theory.  New York : Routledge, 2003.

Selbourne, David.  The Making of A Midsummer Night’s Dream : an Eye-Witness Account of Peter Brooks Production from First Rehearsal to First Night.  London: Methuen, 1983.

Shyer, Laurence. Robert Wilson and his collaborators.  New York: Theatre Communications Group, 1989.

Stanislavski, Constantin.  An Actor Prepares.  trans. Elizabeth Reynolds Hapgood.  New York: Theatre Arts, 1948.

Stanislavski, Constantin. My Life in Art.  trans J.J. Robbins.  New York: Meridian Books, 1956.

Stanislavski, Konstantin.  Stanislavsky on the Art of the Stage.  trans. David Magarshack.  London: Faber and Faber, 1950

Willett, John.  The Theatre of Erwin Piscator : Half a Century of Politics in the Theatre.  London : Eyre Methuen, 1978.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת