חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית
  Myth, Space, Body: Classical Tragedy and Biblical Drama  
0811-0808-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1800201 כיתות דן דודסמינר ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המיתוסים המכוננים של התרבות מעצבים את האופנים שבהם אדם מתייחס לעצמו, לזולתו, לחברה שבה הוא חי, ולעולם שבתוכו הוא מתקיים. כאשר מיתוסים אלו הופכים מסיפור לתיאטרון, הם זוכים לפרשנות מחודשת המדגישה דרך הביצוע יסודות כמו גוף, חלל, וקונפליקט דרמטי. כך, נחשפים במיתוס רבדים ומשמעויות המאפשרים למבצעת להתמקם בתוך המיתוס ונגדו; לבחון אותו, לשחק איתו, ולפרק אותו. במהלך הסמינר, נבדוק תהליכים אלו דרך מיתוסים יווניים ותנ"כיים ודרך המחזות שנכתבו בעקבותיהם באתונה הקלאסית ובישראל המודרנית. במקביל, יבחרו הסטודנטים מיתוס שאחריו יעקבו באופן עיוני ומעשי, יחקרו את משמעויותיו וכיצד אפשר לפרש אותו מחדש דרך ביצוע בגוף ובחלל.

Course description

Any given culture’s foundational myths shape the ways in which one relates to oneself, to the other, to society and the world at large. When these myths transform from storytelling to theatre, they are reinterpreted through performance, emphasizing elements such as body, space, and dramatic conflict. Thus, new layers and meanings are revealed in the myth, which allow the performer to situate herself within the myth and against it; to explore it, play with it, and deconstruct it. During this seminar, we will trace these processes through Greek and Biblical myths and through plays that adapted them in Classical Athens and modern Israel. The students will also choose a myth which they will follow both theoretically and practically, examine its meanings, and study how it may reinterpreted through embodied and spatialized performance.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0808-01 מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית
Myth, Space, Body: Classical Tragedy and Biblical Drama
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית

Myth, Space, Body: Classical Tragedy and Biblical Drama

סמסטר א, תשע"ט

4 ש"ס

סמינר

 

שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ

דואר אלקטרוני: yairlip@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

תאור הקורס

המיתוסים המכוננים של התרבות מעצבים את האופנים שבהם אדם מתייחס לעצמו, לזולתו, לחברה שבה הוא חי, ולעולם שבתוכו הוא מתקיים. כאשר מיתוסים אלו הופכים מסיפור לתיאטרון, הם זוכים לפרשנות מחודשת המדגישה דרך הביצוע יסודות כמו גוף, חלל, וקונפליקט דרמטי. כך, נחשפים במיתוס רבדים ומשמעויות המאפשרים למבצעת להתמקם בתוך המיתוס ונגדו; לבחון אותו, לשחק איתו, ולפרק אותו. במהלך הסמינר, נבדוק תהליכים אלו דרך מיתוסים יווניים ותנ"כיים ודרך המחזות שנכתבו בעקבותיהם באתונה הקלאסית ובישראל המודרנית. במקביל, יבחרו הסטודנטים מיתוס שאחריו יעקבו באופן עיוני ומעשי, יחקרו את משמעויותיו וכיצד אפשר לפרש אותו מחדש דרך ביצוע בגוף ובחלל.

 

תאור הקורס באנגלית  

Any given culture’s foundational myths shape the ways in which one relates to oneself, to the other, to society and the world at large. When these myths transform from storytelling to theatre, they are reinterpreted through performance, emphasizing elements such as body, space, and dramatic conflict. Thus, new layers and meanings are revealed in the myth, which allow the performer to situate herself within the myth and against it; to explore it, play with it, and deconstruct it. During this seminar, we will trace these processes through Greek and Biblical myths and through plays that adapted them in Classical Athens and modern Israel. The students will also choose a myth which they will follow both theoretically and practically, examine its meanings, and study how it may reinterpreted through embodied and spatialized performance.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, הגשת עיוניות ומעשיות לאורך הסמסטר, עבודה סמינריונית.

 

מרכיבי הציון הסופי

30% השתתפות והגשות במהלך הסמסטר; 70% עבודה סמינריונית.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 • מקומו של מיתוס בתרבות: תיאוריות מרכזיות.
 • מיתוס, פוליס וחברה.
 • קריאה תיאטרונית של טקסטים מיתולוגיים.
 • מיתוס וגוף: תשוקה, אלימות וכוח.
 • מיתוס, חלל ומגדר.
 • מדרש וטרגדיה – אופני פרשנות של מיתוס.
 • ביצועים דרמטיים ופוסט-דרמטיים לטרגדיה ולתנ"ך.
 • הדהודיו של המיתוס כדימוי תיאטרוני.

 

יצירות:

מחזות קלאסיים: "פרומתיאוס הכבול" \ מיוחס לאייסכילוס; "פילוקטטס" ו"נשי טרכיס" \ סופוקלס; "איפיגניה באוליס" ו"איפיגניה בארץ הטאורים" \ אוריפידס.

יצירות על בסיס המקרא: "אכזר מכל המלך" \ נסים אלוני; "הפרוטוקולים הפרסיים" / ישראל אלירז; "אוכלים" \ יעקב שבתאי; "רחם פונדקי" \ שולמית לפיד; "יהוא" \ גלעד עברון; "ויאמר וילך" ו"וישתחו וירא" \ רינה ירושלמי; "שרה Take 2" ו"אלף אסתר והסתר" \ קבוצת התיאטרון הירושלמי; "ותהר ותלד" \ רחל קשת.

 

רשימת קריאה – ספרות מחקרית:

 • אוארבך, אריך. "צלקתו של אודיסיאוס." מימזיס: התגלמות המציאות בספרות המערב. תרגום ברוך קרוא. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969. עמ' 3-19.
 • אררט, ניסן. הדרמה במקרא. ירושלים: המרכז העולמי לתנ"ך, תשנ"ז.
 • בן-מאיר, אורנה. "'‫שמלה לכה קצין תהיה לנו': על סוגיית התלבושת המקראית בתיאטרון העברי." מותר 15 (תשס"ח), עמ' 107 – 118.
 • לוי, שמעון. התנ"ך כתאטרון. תל אביב: ספרא, 2013. עמ' 23-40.
 • לוינסון, יהושע. הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל. ירושלים: מאגנס, 2005.
 • ליפשיץ, יאיר. "'מה תחזו בשולמית?': תיאטרון, פסטורלה, ומרחוב שיר השירים בתרבות הציונית." תיאוריה וביקורת 43 (2014), עמ' 157-181.
 • סגל, רוברט. תיאוריות של מיתוס. תרגום תמי אילון-אורטל. תל אביב: רסלינג, 2007.
 • קורצווייל, ברוך. "איוב ואפשרות הטראגדיה התנ"כית." במאבק על ערכי היהדות. ירושלים: שוקן, 1969. עמ' 3-25.
 • קינר, גד. "האסטרטגיה הרטורית של 'אכזר מכל המלך'." על מלכים, שחקנים וצוענים: על יצירתו התאטרונית של נסים אלוני. עורכת נורית יערי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2005. עמ' 166–181.
 • רוזיק, אלי. "סיפור בת יפתח: שבירת תבניות ב'ויאמר וילך' לרינה ירושלמי." מותר 10 (2002), עמ' 43–50.
 • שוהם, חיים. "יעקב ורחל: בדרך ליצירת תיאטרון עברי ותרבות עברית מקורית בארץ-ישראל." במה 119 (תש"ן), עמ' 62 – 84.

 

 • Abramson, Glenda. "Israeli Drama and the Bible: Kings on the Stage." AJS Review 28:1 (2004), pp. 63-82.
 • Aronson-Lehavi, Sharon and Nissim Gal. "Wholly Unholy: Religious Iconography in Israeli Art and Performance." Performance Research 13:3 (2009), pp. 154-162.
 • Burian, Peter. “Myth into muthos: The Shaping of the Tragic Plot.” The Cambridge Companion to Greek Tragedy. Ed. P.E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. pp. 178-208.
 • Campbell, Peter A. “Postdramatic Greek Tragedy.” Journal of Dramatic Theory and Criticism 25:1 (2010), pp. 55-74.
 • Doan, William and Terry Giles. Prophets, Performance, and Power: Performance Criticism of the Hebrew Bible. New York: T&T Clark, 2005.
 • Dillon, John and Stephen Wilmer (eds.). Rebel Women: Staging Ancient Greek Drama Today. London: Methuen, 2005.
 • Hall, Edith. Adventures with Iphigenia in Tauris: a Cultural History of Euripides’ Black Sea Tragedy. Oxford: Oxford University Press, 2012.
 • Levinson, Joshua. "An-other Woman: Joseph and Potiphar’s Wife – Staging the Body Politic." JQR 87:3-4 (1997), pp. 269-301.
 • Lipshitz, Yair. "The Jacob Cycle in Angels in America: Re-Performing Scripture Queerly." Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History 32:2 (2012), pp. 208-238.
 • Mathews, Jeanette. Performing Habakkuk: Faithful Re-enactment in the Midst of Crisis. Eugene: Pickwick Publications, 2012.
 • Rehm, Rush. The Play of Space: Spatial Transformation in Greek Tragedy. Princeton: Princeton University Press, 2002.
 • Rokem, Freddie. "The Bible and the Avant-Garde: The Search for a Classical Tradition in the Israeli Theatre." European Review 9 (2001), pp. 305-317.
 • Taplin, Oliver. Greek Tragedy in Action. Oxford: Oxford University Press, 1978.
 • Taplin, Oliver. The Stagecraft of Aeschylus: the Dramatic Use of Exits and Entrances in Greek Tragedy. Oxford: Clarendon Press, 1977.
 • Vernant, Jean-Pierre, and Pierre Vidal-Naquet. "The Historical Moment of Tragedy in Greece: Some Social and Psychological Conditions." Myth and Tragedy in Ancient Greece. Trans. Janet Lloyd. New York: Zone Books, 1994. pp. 23-28.
 • Yaari, Nurit. “Tragedy as Performance: the Mise en espace of Aeschylus’ Agamemnon". Assaph Section C 11 (1995), pp. 99-116.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת