חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  דמויות שיקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות
  Shakespeare?s Characters: Acts, Images and Identity Politics                                         
0811-0256-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1400002קיקואיןסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מחזות שייקספיר עשירים בשפע של מפגשים בין-תרבותיים, חילופי זהויות והתחפשויות, וקונפליקטים בין מניעים אישיים והתדמית הציבורית, שמצביעים על חשיבות סוגיות הזהות ביצירתו ובתרבותו. בסמינר נעסוק בסוגיות אלה ונתמקד בשאלות של גזענות, אנטישמיות ומיזוגניות שייבחנו מפרספקטיבה תרבותית של ראשית העידן המודרני. נתחקה אחר הדרכים בהן עיצוב הדמויות מציג ומייצג את המורכבות התיאטרונית והתרבותית של זהות בהקשר ללאום, גזע, מגדר ומין.

Course description

Shakespeare’s plays present a wealth of intercultural encounters, cross-dressing and disguises, and conflicts between personal motives and the public image, which manifest the theatrical and cultural importance of identity issues. The seminar focuses on these issues and explores problems of racism, anti-Semitism and misogyny from a cultural perspective of the early modern times. As we follow the performances of the characters, the aim is to discover how their design complicates identity issues in the context of nationality, race, gender and sexuality.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0256-01 דמויות שיקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות
Shakespeare?s Characters: Acts, Images and Identity Politics
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

דמויות שייקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות

Shakespeare’s Characters: Acts, Images and Identity Politics

סמסטר א, תשע"ז

4 ש"ס

סמינר

שם המרצה: ד"ר ליאורה מלכא ילין

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ג' שעה 16:00 לפי תיאום מראש

 

תאור הקורס

מחזות שייקספיר עשירים בשפע של מפגשים בין-תרבותיים, חילופי זהויות והתחפשויות, וקונפליקטים בין מניעים אישיים והתדמית הציבורית, שמצביעים על חשיבות סוגיות הזהות ביצירתו ובתרבותו. בסמינר נעסוק בסוגיות אלה ונתמקד בשאלות של גזענות, אנטישמיות ומיזוגניות שייבחנו מפרספקטיבה תרבותית של ראשית העידן המודרני. נתחקה אחר הדרכים בהן עיצוב הדמויות מציג ומייצג את המורכבות התיאטרונית והתרבותית של זהות בהקשר ללאום, גזע, מגדר ומין.

 

תאור הקורס באנגלית  

Shakespeare’s plays present a wealth of intercultural encounters, cross-dressing and disguises, and conflicts between personal motives and the public image, which manifest the theatrical and cultural importance of identity issues. The seminar focuses on these issues and explores problems of racism, anti-Semitism and misogyny from a cultural perspective of the early modern times. As we follow the performances of the characters, the aim is to discover how their design complicates identity issues in the context of nationality, race, gender and sexuality.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה: קריאה שוטפת וצפייה בצילומי הפקות.

הצגת רפראט בעל-פה

כתיבת עבודה סמינריונית/רפרט

 

 

 

מרכיבי הציון הסופי

10% הצגת רפרט בעל-פה

90% עבודה כתובה        

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. הקדמות:

עיצוב העצמי ומשחקי זהויות במחזות שייקספיר

תפיסת הזהות והאחר בהקשר חברתי ותרבותי

2. אילוף הסוררת

מי הסורר/ת בעולם הזה?

זהות מגדרית, מיניות ומעמד חברתי

אילוף נשים - מופע ציבורי ועלילה דרמטית

3. הסוחר מוונציה

נוצרי ויהודי במשפט ציבורי

כלכלת השוק וכלכלת האהבה

חילופי זהויות, מגדר, מין ומיניות

4. אותלו

חיזור ואהבה בין הריאלי והמדומיין

האני והאחר התרבותי

 

רשימת ספרות (מבחר, נתון לשינויים)

* רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס

אבן זהב, ארי. "דמותו של שיילוק". תרביץ י"ג א', תש"ב: 178-190.

בן צור דליה. "מגדר והמרת דת ב-"הסוחר מוונציה" קשת החדשה 9, 2004: 69-72.

גרינבלט, סטיבן. להיות או לא להיות שייקספיר. תרגום מיכל קירזנר-אפלבוים. תל אביב: ספרי עליית גג,       2010.

זר-ציון, שלי. "שיילוק עולה לארץ ישראל: הסוחר מוונציה לשקספיר בבימויו של לאופולד יסנר בשנת         1936. קתדרה 110, תשס"ד: 73-100.

פוקו, מישל. תולדות המיניות I: הרצון לדעת. תרגום גבריאל אש. תל אביב:הקיבוץ המאוחד, 2008. גרסה אלקטרונית, כותר: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96777424#6.1481.4.fitwidth

עוז, אברהם. שטר החידה: עיונים בסוחר מונציה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1990.

---. היצירה השקספירית. תל אביב: הוצאת משרד הביטחון,2006.

שקולניקוב, חנה. "מנערה לאלמנה: פרקי חייה של האשה במחזה השקספירי." מותר 4, 1996: 41-50.

---. "שקספיר פמיניסטי – אתגר לתיאטרון הישראלי." במה 153-4, 1999: 78-86.

 

 

Alexander, Catherine and Stanley Wells (eds.). Shakespeare and Race.      Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Alexander, Catherine and Stanley Wells (eds.) Shakespeare and Sexuality. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Boose, Linda E. “Scolding Brides and Briding Scolds: Taming the woman’s Unruly          Member”. Shakespeare Quarterly 42.2 (Summer 1991): 179-213.

Bulman, James C. (ed.). Shakespeare Re-Dressed: Cross-Gender Casting in          Contemporary Performance. New Jersey: Associated University Press, 2010.

Charnes, Linda. Notorious Identity: Materializing the Subject in Shakespeare.       Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.

Drakakis, John (ed.) Alternative Shakespeare. London: Methuen, 1985.

Dusinberre, Juliet. Shakespeare and the Nature of Women. 2nd Ed. New York: St Martin’s Press, 1996.

Dutton, Richard and Jean Howard (eds.) A Companion to Shakespeare’s Works: The         Comedies. Blackwell Publishing, 2003.

Dutton, Richard and Jean Howard (eds.) A Companion to Shakespeare’s Works: The         Tragedies. Blackwell Publishing, 2003.

Goodman, Elizabeth and Jane de Gay (eds.) The Routledge Reader in Gender and Performance. London: Routledge, 1998.

Greenblatt, Stephen. “Introduction”. Renaissance Self-Fashioning: from More to   Shakespeare. Chicago: The University of Chicago Press.

Holderness, Graham. Shakespeare in Performance: The Taming of the Shrew.       Manchester: Manchester University Press, 1989.

Howard, Jane E. The Stage and Social Struggle in Early Modern England. London and    New York: Routledge, 1994.

Howard, Jane E. “Cross-dressing, the Theatre, and Gender Struggle in Early Modern        England.” Shakespeare Quarterly, 39.4 (Winter, 1988): pp. 418-440.

Jardine, Lisa. Still Harping on Daughters: Women and Drama in the Age of           Shakespeare. New York: Harvester Wheatsheaf, 1989.

Kaplan, Lindsay (ed.). The Merchant of Venice: Texts and Contexts.           Boston: Bedford/St. Martin’s, 2002.

Kolin, Philip C. (ed.) Othello: New Critical Essays. New York: Routledge, 2010.

Levine, Laura. "Men in Women's Clothing: Antitheatricality and Effeminization from       1579 to 1642," Criticism 28, 1986: 121-43.

Mahon, John W. and Ellen Macleod Mahon (eds.). The Merchant of Venice: New  Critical Essays. New York: Routledge, 2002.

Metzger, Janell. “Now by My Hood, a Gentle and No Jew": Jessica, The Merchant of       Venice, and the Discourse of Early Modern English Identity.” PMLA, 113.1,           Special Topic: Ethnicity (Jan. 1998): 52-63.

Newman, Karen. Fashioning Femininity and English Renaissance Drama. Chicago:         University of Chicago Press, 1991.

Orgel, Stephen. Impersonations: The Performance of Gender in Shakespeare’s      England. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Orgel, Stephen and Sean Keilen (eds.) Shakespeare and Gender. New York: Garland        Publishers, 1999.

 

 

Rackin, Phyllis. Shakespeare and Women. New York: Oxford University Press, 2005

Rosenberg, Marvin. The Masks of Othello: the Search for the Identity of Othello, Iago,     and Desdemona by Three Centuries of Actors and Critics. Berkeley: University of California Press, 1961.

Shaughnessy, Robert. The Routledge Guide to William Shakespeare. London: Rotledge,   2011.

Smith, Bruce R. Homosexual Desire in Shakespeare’s England: A Cultural Poetics.          Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Thompson, Ayanna (ed.) Colorblind Shakespeare: New Perspectives on Race and Performance. New York: Routledge, 2006.

Traub, Valerie. Desire and Anxiety: circulations of sexuality in Shakespearean drama.     New York: Routledge, 1992.

Traub, Valerie, M., Lindsay Kaplan and Dympna Callaghan (eds.) Feminist Readings       of Early Modern Culture: Emerging Subjects. Cambridge: Cambridge            University Press, 1996.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת