חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאטרון משנה מציאות
  Radical Theatre  
0811-0246-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1400201 כיתות דן דודסמינר ד"ר הררי דרור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה סוקר תחנות מרכזיות בצמיחתו של תיאטרון רדיקלי במאה ה-20 - תיאטרון שביקש להשפיע ולשנות את פני המציאות והחברה - למן האוונגרד של ראשית המאה ועד לתיאטרונים האלטרנטיביים בארה"ב בשנות ה-60. נסיים בשאלה, מדוע נעלם התיאטרון הרדיקלי?

Course description

This course surveys key stages in the evolution of radical theatre in the twentieth century: from the historical avant-garde to the alternative manifestations of theatre in the 1960s in the USA. We will end up by asking: why radical theatre has disappeared?

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0246-01 תיאטרון משנה מציאות
Radical Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הררי דרור

סילבוס מפורט/דף מידע

 

תיאטרון משנה מציאות

Radical Theatre

סמסטר ב תשע"ט

4 ש"ס

 

סמינר

 

 

שם המרצה: ד"ר דרור הררי

דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

קורס זה סוקר תחנות מרכזיות בצמיחתו של תיאטרון רדיקלי במאה ה-20 - תיאטרון שביקש להשפיע ולשנות את פני המציאות והחברה - למן האוונגרד של ראשית המאה ועד לתיאטרונים האלטרנטיביים בארה"ב בשנות ה-60. נסיים בשאלה, מדוע נעלם התיאטרון הרדיקלי?

 

This course surveys key stages in the evolution of radical theatre in the twentieth century: from the historical avant-garde to the alternative manifestations of theatre in the 1960s in the USA. We will end up by asking: why radical theatre has disappeared?

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות. קריאה, צפייה, רפראט, כתיבת עבודה

 

מרכיבי הציון הסופי

100% עבודת סמינר

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 • תיאוריית הצמה של ריצ'רד שכנר: בין הקוטב הבידורי לקוטב האפקטיבי.
 • קלייר בישופ: Participatory Art
 • אריקה פישר-ליכטה: הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של המופע ופרפורמנס כאוטופיה חברתית.
 • תיאטרון כחוויה פולחנית, כפעילות תרבותית לימינלית וכאקט של תיקון חברתי.
 • ריכרד וגנר: "אמנות ומהפיכה" ו"עבודת האמנות של העתיד".
 • מהמלך אובובתיאטרון הסימבוליסטי אל האוונגרד ההיסטורי.
 • ארטו (כי אי אפשר בלי)
 • הפנינג, תיאטרון סביבתי ומופע של ממשות
 • התיאטרון האלטרנטיבי האמריקאי
 • תיאטרון גרילה.
 • אוגוסטו בואל ותיאטרון המדוכאים
 • חזרה לשכנר: עלייתו ונפילתו של תיאטרון האוונגרד (האמריקאי)

 

רשימת ספרות חלקית (נתון לשינויים)

חובה

-אנטונן ארטו, התיאטרון וכפילו (תל-אביב: בבל, 1995).

-ז'ארי אלפרד, המלך אובו (תל-אביב: אור-עם, 1987).

-עמוסי רות וירון איריס, דאדא וסוריאליזם בצרפת (הקיבוץ המאוחד, 1992).

-שונמי גדעון, אוונגרד ומהפיכה בדרמה של המאה העשרים (אור-עם: 1992).

 

-     Bishop Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (London and New York: Verso, 2012).

-     Brecht, Bertolt. Brecht on the Theatre. Trans. and Ed. John Willett. N.Y.: Hill and Wang, 1964.

-     Fischer-Lichte, Erika, The Transformative Power of Performance (NY and London: Routledge, 2008)

 • Grotowski Jerzy, Towards a Poor Theatre (NY, 1968).

-     Innes Christopher, Avant Garde Theatre 1892-1992 (NY and London:     Routledge, 1993.

 • Schechner Richard, Environmental Theatre (NY: Hawthorn Books, 1973).

The End of Humanism (NY: PAJ Publications, 1981).

, Performance Theory (NY and London: Routledge, 1988).

 • Shank, Theodor, American Alternative Theatre (Palgrave-MacMillan, 1988).

 

 

 

רשות

 

ברטון אנדרה, המניפסטים של הסוריאליסטים (תל-אביב: ספריית הפועלים והקיבוץ המאוחד, 1986).

 

Berghaus, Günter. Theatre, Performance, and the Historical Avant-Garde. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.

 

Boal Augusto. Theatre of the Oppressed, trans. C.A and M.A. McBride (NY: Theatre Communications Group, 1985)

Goldberg RoseLee. Performance Art: from Futurism to the Present (Thames and Hudson, 1988).

Gordon Mel (ed.). Dada Performance (NY: PAJ Publications, 1987).

Kirby Michael and Victoria. Futurist Performance (NY:PAJ Publications, 1986).

The Living Theatre. Paradise Now. NY: Random House, 1971).

Richter Hans. Dada: Art and Anti-Art (London: Thames and Hudson, 1965).

Wagner, Richard. The Artwork of the Future and Other Works. Translated by William Ashton Ellis. Lincoln and London: U of Nebraska P, 1993.

 

 

 

 

הערות

העדרות של למעלה משלושה שיעורים תמנע קבלת ציון בקורס.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת