חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה
  Towards Performance: Research, Dramaturgy, and the Program  
0811-0228-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200120 מכסיקושיעור מר אבנרי עירא
סמ'  ב'1200-1400213 מכסיקושיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מלווה את ההפקות שיתקיימו בחוג לאמנות התיאטרון בשנת הלימודים תשע"ח. נלמד כיצד לקיים מחקר לקראת הצגה, תוך התמקדות בסוגיות כגון: הרקע לכתיבת המחזה; שאלות תמטיות וסגנוניות הנבחנות בו; היכרות עם עולמם היצירתי של המחזאי/ת; מיקומו של המחזה הנדון בתוך מכלול יצירתם; תרגומים של המחזה לעברית; והפקות קודמות של המחזה בארץ ובעולם.

במהלך שנת הלימודים, הסטודנטים יחולקו לקבוצות עבודה אשר כל אחת מהן תלווה הפקה ספציפית. כל קבוצה תהיה אחראית לערוך מחקר על המחזה והמחזאי/ת, אשר יוצג תחילה בכיתה בצורת פרזנטציה, ובהמשך יהווה בסיס לכתיבת התוכניה להצגה, לדיון עם במאי/משתתפי ההפקות, ולפעילויות נוספות. בנוסף, נצפה בהצגות עצמן ונקיים דיון עליהן, על-מנת לבחון את הזיקה בין נושאי המחקר המקדים שלנו לבין הבחירות הספציפיות והפרשנות הדרמטורגית שיוצעו בהצגה עצמה. 

ההתנסות במחקר לקראת כתיבת התוכניה תהיה מלווה בדיון בתוכניה ככלי פדגוגי-קומוניקטיבי שנועד לתווך בין הקהל להצגה, וכן ככלי פרפורמטיבי שנועד לחולל אפקט מסוים באמצעות אופן עיצובו ועריכתו. בהקשר זה, נחקור תוכניות של הצגות מהארץ ומהעולם, וכן נבקר במרכז הישראלי תיעוד אמנויות הבמה כדי לבדוק תוכניות מההיסטוריה של התיאטרון הישראלי בכלל ושל תיאטרון האוניברסיטה בפרט.

Course description

The course accompanies the theatre productions that are about to take place in the Department of Theatre Arts, TAU, during the 2017-2018 academic year. We will learn how to conduct preliminary, pre-production, research towards performance, focusing on such issues as the context of the composition of the play; the thematic and stylistic questions involved; the creative world of its writer; the specific place of the given play within the writer's entire corpus of works; its various translations into Hebrew; and notable past productions of the play in Israel and abroad.

The students will be divided into small work-groups, each accompanying a specific production. Every group will be responsible for conducting research of the chosen play and its writer. This research will be presented in class, and will later serve as the basis for composing the official program-notes to be handed to the production's spectators. This activity will involve a discussion of the program as a pedagogical-communicative tool, meant to mediate the performance to the spectators, as well as a performative tool, meant to achieve a specific effect by the way it is edited and designed. Moreover, we will watch the performances and discuss them, to examine how the themes of our preliminary research coincide with the specific choices and dramaturgical interpretation offered in the TAU production.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0228-01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה
Towards Performance: Research, Dramaturgy, and the Program
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר אבנרי עירא

סילבוס מפורט/דף מידע

 

לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה ותוכניה

Towards Performance: Research, Dramaturgy, and the Program

סמסטר א'+ב', תשע"ח

4 ש"ס

שיעור שנתי

 

עירא אבנרי

iravneri@gmail.com

שעות קבלה - לפי תיאום מראש במייל

 

תאור הקורס

 

הקורס מלווה את ההפקות שיתקיימו בחוג לאמנות התיאטרון בשנת הלימודים תשע"ח. נלמד כיצד לקיים מחקר לקראת הצגה, תוך התמקדות בסוגיות כגון: הרקע לכתיבת המחזה; שאלות תמטיות וסגנוניות הנבחנות בו; היכרות עם עולמם היצירתי של המחזאי/ת; מיקומו של המחזה הנדון בתוך מכלול יצירתם; תרגומים של המחזה לעברית; והפקות קודמות של המחזה בארץ ובעולם.

במהלך שנת הלימודים, הסטודנטים יחולקו לקבוצות עבודה אשר כל אחת מהן תלווה הפקה ספציפית. כל קבוצה תהיה אחראית לערוך מחקר על המחזה והמחזאי/ת, אשר יוצג תחילה בכיתה בצורת פרזנטציה, ובהמשך יהווה בסיס לכתיבת התוכניה להצגה, לדיון עם במאי/משתתפי ההפקות, ולפעילויות נוספות. בנוסף, נצפה בהצגות עצמן ונקיים דיון עליהן, על-מנת לבחון את הזיקה בין נושאי המחקר המקדים שלנו לבין הבחירות הספציפיות והפרשנות הדרמטורגית שיוצעו בהצגה עצמה. 

ההתנסות במחקר לקראת כתיבת התוכניה תהיה מלווה בדיון בתוכניה ככלי פדגוגי-קומוניקטיבי שנועד לתווך בין הקהל להצגה, וכן ככלי פרפורמטיבי שנועד לחולל אפקט מסוים באמצעות אופן עיצובו ועריכתו. בהקשר זה, נחקור תוכניות של הצגות מהארץ ומהעולם, וכן נבקר במרכז הישראלי תיעוד אמנויות הבמה כדי לבדוק תוכניות מההיסטוריה של התיאטרון הישראלי בכלל ושל תיאטרון האוניברסיטה בפרט.

 

תאור הקורס באנגלית  

 

The course accompanies the theatre productions that are about to take place in the Department of Theatre Arts, TAU, during the 2017-2018 academic year. We will learn how to conduct preliminary, pre-production, research towards performance, focusing on such issues as the context of the composition of the play; the thematic and stylistic questions involved; the creative world of its writer; the specific place of the given play within the writer's entire corpus of works; its various translations into Hebrew; and notable past productions of the play in Israel and abroad.

The students will be divided into small work-groups, each accompanying a specific production. Every group will be responsible for conducting research of the chosen play and its writer. This research will be presented in class, and will later serve as the basis for composing the official program-notes to be handed to the production's spectators. This activity will involve a discussion of the program as a pedagogical-communicative tool, meant to mediate the performance to the spectators, as well as a performative tool, meant to achieve a specific effect by the way it is edited and designed. Moreover, we will watch the performances and discuss them, to examine how the themes of our preliminary research coincide with the specific choices and dramaturgical interpretation offered in the TAU production.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה.

במהלך הסמסטר יתבקשו הסטודנטים להשתתף בפרויקט דרמטורגי של מחקר לקראת כתיבת תוכנייה להצגות החוג.

בסוף הסמסטר יתבקשו הסטודנטים להגיש עבודה מסכמת.

 

מרכיבי הציון הסופי

 

% 50 נוכחות, נטילת חלק בדיון בשיעורים, והשתתפות בפרויקט הדרמטורגי בצוות

% 50 עבודה מסכמת       

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

מהי דרמטורגיה, ליווי דרמטורגי של הפקות תיאטרון האוניברסיטה, מחקר מקדים לקראת הצגה, שאלות תמטיות וסגנוניות במחזות הנידונים, מחזה מול הצגה, התנסות בכתיבת תוכניה, תוכניה ככלי פדגוגי-קומוניקטיבי וככלי פרפורמטיבי.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

תינתן לתלמידים בתחילת שנת הלימודים, ואח"כ באופן ספציפי בהתייחס לכל אחת מההפקות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת