חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הגיה ודיבור
  The Art of Speech  
0811-0226-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200207אמכסיקומעבדה ד"ר כהן בן שאול דפנה
סמ'  ב'1200-1400206במכסיקומעבדה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתמקד בהכרת הקול והדבור על מרכיביו ככלי וכאמצעי מוביל עבור השחקן, הן בידע תיאורטי והן באימון מעשי. הבנת הזיקה בין צורה ותוכן תוך פיתוח מיומנויות תעשה על בסיס עבודה על טקסטים תיאטרליים ופואטיים. טיפול בבעיות קול ודבור אישיות יטופלו במידת הצורך.

Course description

The course will provide its participants with knowledge on the physiology of voice and speech and will train them towards the professional use of voice and speech as a major tool for the actor. It will focus on the link between form and content in voice and speech use through theatrical texts and poetry. Individual voice and speech problems will be treated if and when needed.   

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0226-01 הגיה ודיבור
The Art of Speech
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר כהן בן שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
אמנות הדבור
The Art of Speech
קורס שנתי, תשע"ה
2 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר דפנה כהן בן שאול (ליכט)
דואר אלקטרוני: dcl@netvision.net.il 
שעות קבלה לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות פעילה, הכנת תרגילים באופן שותף
 
מרכיבי הציון הסופי
50% פרויקט מסכם
25% הגשת תרגילים
25% נוכחות והשתתפות בשיעורים           
 
 
 
 
נושאי הקורס
נושאים עיוניים:
אנטומיה ופיזיולוגיה של הקול
מבוא לפונטיקה
סוגיות בהגיית השפה העברית
מרכיבי צורה ותוכן בדבור ושלבי עבודה טכנית על טקסט
היגיינה קולית
 
עבודה מעשית:
  1. עבודה גופנית על יציבה ונשימה
  2. הכרת מסלול הקול ופיתוח הפקה קולית אפקטיבית ואיכותית
  3. עבודה על מרכיבי הדבור
  4. תרגול קול והגיה בעזרת טקסטים פשוטים ובהמשך, שירה וטקסטים תיאטרליים
  5. מושגים ראשוניים בהכלת הצורה על התוכן בדבור
  6. הכנת טקסט להגשה לקראת פרויקט סוף שנה
 
קריאת מומלצת  (מטלות קריאת חובה יינתנו במהלך הקורס)
Linklater, Kristin, Freeing the Natural Voice, NY: Drama Book Publishers, 1976
Davies, D. Garfield and Jahn, F. Anthony, Care of the Professional Voice, a Management Guide for Singers, Actors and Professional Voice Users, Oxford: Butterwoth Heinemann, 1999
 Sataloff R.T., (2005).”Special Considerations” in: Professional Voice: The Science and Art of Clinical Care . Plural Pub., Inc., Part IX.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת