חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיתוח קול
  Vocal Expression and Singing Developing  
0811-0225-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1600-1800207אמכסיקומעבדה גב' רייזמן שוש
סמ'  ב'1200-1400207אמכסיקומעבדה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בחלקו הראשון של השיעור נתמקד בתרגילים קבוצתיים. הקול הוא ביטוי לאינטגרציה גופנית– נפשית, ועל כן נטפל במכלול המרכיבים הפיזיולוגיים: יציבה, פעילות שרירים, נשימה ודיקציה, והנפשיים: ספונטאניות וריכוז, כוונה, דמיון, רגש וביצוע.
חלקו השני של השיעור יוקדש לעבודה אינדיבידואלית. נאבחן את הנושאים הדורשים שיפור אצל כל אחד מהסטודנטים כשהמטרה היא יכולת השירה וההבעה הקולית. בכל שיעור ידרשו מספר סטודנטים להופיע בפני הכיתה.
Course description
The first part of the lesson will focus on group exercises. The voice is the expression of the physical - mental integration; therefore the need to treat the physiological components - body, mussels, breathing and diction, as well as the mental: spontaneity, concentration, intention, imagination, feeling and performance.
The second part will be individual work, diagnosing the students' needs of improvement in order to achieve the goal of vocal expression in singing. Each lesson some of the students will perform for the class.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0225-01 פיתוח קול
Vocal Expression and Singing Developing
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' רייזמן שוש

סילבוס מפורט/דף מידע
 
פיתוח קול
Vocal Expression and Singing Developing
שנתי, תשע"ה
2 ש"ס
מעבדה
 
שם המרצה: שוש רייזמן
טלפון: 0544245128
דואר אלקטרוני: shoshri@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, תרגול ביתי, האזנה, הכנת טקסטים ושירים בעל-פה.
 
דרישות קדם/תנאי השתתפות
יכולת הפקה קולית ושליטה בשרירים.
 
מרכיבי הציון הסופי
% 50נוכחות והשתתפות
% 50 מבחן בע"פ
                                 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת