חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות המשחק
  Fundamentals of Acting  
0811-0223-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1700206במכסיקומעבדה גב' קרמסקי יעל
סמ'  א'1200-1500206במכסיקומעבדה
סמ'  ב'1400-1700206במכסיקומעבדה
סמ'  ב'1400-1700206במכסיקומעבדה
ש"ס:  12.0

סילבוס מקוצר
 של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר הראשון יוקדש לשיעורי משחק מעשיים, בהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית. הסמסטר השני יוקדש לפיתוח של עבודה מעשית בקבוצות.
Course description
The course will instruct skills of acting and will establish fundamental terminology and concepts from which the work of an actor is being built.
The first semester will be dedicated to acting lessons, from which will evoke professional terminology. In the second semester the students will develop practical work in groups.
 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0223-01 יסודות המשחק
Fundamentals of Acting
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' קרמסקי יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
יסודות המשחק
Fundamentals of Acting
שנתי, תשע"ה
6 ש"ס
מעבדה
 
שם המרצה: יעל קרמסקי
דואר אלקטרוני: cramskya@bezeqint.net    
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
נושאי הקורס:
 1. סיטואציה מרכזית
 2. מטרת הסצנה
 3. מטרת העל
 4. רצון / אינטרס
 5. קונפליקט/ סתירה פנימית
 6. פעולה על הפרטנר
 7. פעולה בחלל
 8. מעשים
 9. שפה גופנית
 10. מקום
 11. מכשול
 
 
דרישות הקורס
השתתפות מלאה בשיעורים.
הגשה של תרגילים במהלך השיעורים.
הגשה של תרגיל סיום.
 
מרכיבי הציון הסופי
השתתפות בשיעורים - 30%
הגשת תרגילים - 30%
תרגיל סיום - 40% 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת