חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרון
  Dramaturgy, Program Writing, and Theatre Events  
0811-0210-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר אהרונסון-להבי שרון
סמ'  ב'1000-1200200 מכסיקושיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נעסוק בהכנת, עריכת ואוצרות של חומרים כתובים ומפגשים הנלווים להצגות תיאטרון: כתיבת תכנייה להצגות ועריכת מפגשי תיאטרון הקשורים להצגות. מקרי המבחן הממשיים עליהם נתנסה יהיו הצגות תיאטרון האוניברסיטה המועלות לאורך שנת הלימודים. תלמידי הקורס יתכננו מפגשי עיון בנושאים הקשורים למחזות, מחזאים/יות, ולהצגות שהחוג מעלה ויהיו אחראים על תכנון, עיצוב וכתיבת התכניות של ההצגות. במסגרת הקורס נלמד כיצד הדברים הללו נעשים בתיאטרון המקצועי בארץ ובעולם, נלמד כיצד עורכים וכותבים תכנייה לתיאטרון, ונעסוק ביצירות המועלות ובהקשרים הרעיוניים והתרבותיים הרלוונטיים להם. כמו כן השיעור יעסוק בתהליכי דרמטורגיה והכנה לצפייה.

Course description

In this course we will study and practice how to prepare, edit, and curate written materials and events that accompany theatre performances. We will focus on writing and editing theatre programs and planning pre-performance events. Our main test cases will be the TAU Theatre productions along the 2018-2019 academic year. Participants in the course will plan pre-performance theatre events that related to the plays, playwrights, themes, and productions and will be responsible for writing, editing, and designing the theatre programs. We will study how these practices are carried out in professional theatres in Israel and internationally, and we will study the cultural, literary, and ideological aspects of the productions.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0210-01 דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרון
Dramaturgy, Program Writing, and Theatre Events
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר אהרונסון-להבי שרון

סילבוס מפורט/דף מידע

 

שם הקורס

דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרון

שם הקורס באנגלית

Dramaturgy, Program Writing, and Theatre Events

קורס שנתי, תשע"ט

4 ש"ס

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: ד"ר שרון אהרונסון-להבי

דואר אלקטרוני: sharonlehavi@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה בתיאום מראש: 861203-640

 

תאור הקורס

בשיעור זה נעסוק בהכנת, עריכת ואוצרות של חומרים כתובים ומפגשים הנלווים להצגות תיאטרון: כתיבת תכנייה להצגות ועריכת מפגשי תיאטרון הקשורים להצגות. מקרי המבחן הממשיים עליהם נתנסה יהיו הצגות תיאטרון האוניברסיטה המועלות לאורך שנת הלימודים. תלמידי הקורס יתכננו מפגשי עיון בנושאים הקשורים למחזות, מחזאים/יות, ולהצגות שהחוג מעלה ויהיו אחראים על תכנון, עיצוב וכתיבת התכניות של ההצגות. במסגרת הקורס נלמד כיצד הדברים הללו נעשים בתיאטרון המקצועי בארץ ובעולם, נלמד כיצד עורכים וכותבים תכנייה לתיאטרון, ונעסוק ביצירות המועלות ובהקשרים הרעיוניים והתרבותיים הרלוונטיים להם. כמו כן השיעור יעסוק בתהליכי דרמטורגיה והכנה לצפייה.

 

תאור הקורס באנגלית  

In this course we will study and practice how to prepare, edit, and curate written materials and events that accompany theatre performances. We will focus on writing and editing theatre programs and planning pre-performance events. Our main test cases will be the TAU Theatre productions along the 2018-2019 academic year. Participants in the course will plan pre-performance theatre events that related to the plays, playwrights, themes, and productions and will be responsible for writing, editing, and designing the theatre programs. We will study how these practices are carried out in professional theatres in Israel and internationally, and we will study the cultural, literary, and ideological aspects of the productions.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות וקריאת חומרי הלימוד כנדרש

השתתפות פעילה בצוות כתיבת תכנייה – כתיבת  ועריכת טקסטים לתכנייה

השתתפות פעילה בצוות מפגש תיאטרון – לקיחת חלק בארגון וניהול מפגש תיאטרון

כתיבת עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

כתיבת ועריכת טקסטים לתכנייה 40%

השתתפות בארגון וניהול מפגש תיאטרון 30%

כתיבת עבודה מסכמת 30%

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

דרמטורגיה, ניתוח מחזות וניתוח מופע

אוצרות והכנת מפגש עם קהל לקראת הצגה / בעקבות הצגה

תיאטרון וחינוך

כתיבת ועריכת תכנייה לתיאטרון: בניית נושאים וראשי פרקים

חיבור בין היצירה התיאטרונית לקהל הרחב

הכנת ועריכת ריאיון עם יוצרים

חיפוש ואיתור חומרי מידע בספריה ובארכיון התיאטרון

עיצוב גרפי של תכנייה לתיאטרון

תיעוד מלאכת הכנת הצגת התיאטרון: בימוי, משחק, עיצוב

כתיבת סקירת תיאטרון (performance review)

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

תיאטרון: כתב עת לתיאטרון עכשווי. עורכים: גד קינר וחיים נגיד. איגוד כללי של סופרים בישראל. 1998 ←

http://thesegalcenter.org/

Theatre Journal

TDR: The Drama Review

Performance Research

Theatre Research International (TRI)

New Dramaturgy: International Perspectives on Theory and Practice, eds. Katalin Trencsényi and Berbadette Cochrane, Methuen/Bloomsbury, 2014.

 

Michael Mark Chemers, Ghost Light: An Introductory Handbook for Dramaturgy, Carbondale: Southern Illinois UP, 2010.

 

Festivalising! Theatrical Events, Politics, and Culture, eds. Temple Hauptfleisch et al. New York: Rodopi, 2007.

 

Willmar Sauter, The Theatrical Event: Dynamics of Performance and Perception, University of Iowa Press, 2000.

 

Helen Nicholson, Theatre and Education, New York: Palgrave Macmillan, 2009

 

*** בנוסף: רשימת קריאה מפורטת בנושא המחזות שיועלו והמחזאים/ות הרלוונטיים תימסר בתחילת הקורס

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת