חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון
  Bertolt Brecht: Drama, Theory, Theatre  
0811-0208-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'0800-1000200 מכסיקושיעור ד"ר אבנרי עירא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מעטים הטביעו חותם כה עמוק על התיאטרון המודרני כפי שעשה ברטולט ברכט. ערכו כיוצר וכתיאורטיקן גלום לא רק בערך ה'חיובי' של תורתו – גישתו החדשנית לכתיבה דרמטית, בימוי ומשחק – אלא גם בערך ה'שוללני' שלה. ברכט לא רק הציג תיזה חדשה (אם כי לא לגמרי מקורית) על אמנות התיאטרון, אלא גם התייצב כאנטיתזה לקיים וחתר תחת מוסכמות התיאטרון של תקופתו, מתוך הנחה כי התיאטרון הדרמטי ה"אריסטוטלי" (המבוסס על העקרונות שניסח אריסטו בפואטיקה) מנותק מהבעיות של הקיום האנושי בעידן המודרני. נאמן לתפיסתו שהתיאטרון צריך לכונן גישה חדשה, ביקורתית, אל החיים, ברכט שלל את עקרונות היסוד של האסתטיקה ה"אריסטוטלית", ובמיוחד את מושג הקתרזיס, בו הוא ראה מנגנון תיאטרוני שאמנם מקנה לקהל הנאה, אך לא חוויה אמיתית של לימוד. הוא עצמו חתר ליצור תיאטרון אשר יציג את פרצופה האמיתי של החברה ויעודד את הקהל לקחת חלק במאבק לשינויה.

בקורס נבחן כמה היבטים מרכזיים בתורתו של ברכט, באמצעות עיון בשירתו, מחזותיו וכתביו התיאורטיים.

Course description

Few have had such a deep effect on modern theatre as Bertolt Brecht did. His value as a theatre maker and theoretician is embodied not only in the 'positive' aspects of his doctrine – his innovative approach to dramatic writing, theatre directing, and acting – but in its 'negative' aspects as well. Brecht not only offered a new (yet not totally original) thesis on the art of theatre, but also placed his own activity as an antithesis to the theatre conventions of his era - based on the assumption that dramatic, 'Aristotelian' theatre (i.e., the kind of theatre which is based on the principles phrased by Aristotle in his Poetics) is cut off from the problems of human existence in modernity. Believing that theatre should establish a new, critical approach to life, Brecht rejected the core principles of 'Aristotelian' aesthetics, above all the notion of Catharsis, which he saw as a theatrical mechanism meant to provide the audience with pleasure, yet not with a real experience of learning. Brecht himself strove to create a kind of theatre which will uncover the true nature of society and encourage his audience to take part in the struggle to change it.

In the course, we will examine the key aspects of Brecht's doctrine by studying some of his poetry, plays, and theoretical writings.   

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-0208-01 ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון
Bertolt Brecht: Drama, Theory, Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר אבנרי עירא

סילבוס מפורט/דף מידע

 

ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון

Bertolt Brecht: Drama, Theory, Theatre

סמסטר ב', תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

 

עירא אבנרי

iravneri@gmail.com

שעות קבלה - לפי תיאום מראש במייל

 

תיאור הקורס

מעטים הטביעו חותם כה עמוק על התיאטרון המודרני כפי שעשה ברטולט ברכט. ערכו כיוצר וכתיאורטיקן גלום לא רק בערך ה'חיובי' של תורתו – גישתו החדשנית לכתיבה דרמטית, בימוי ומשחק – אלא גם בערך ה'שוללני' שלה. ברכט לא רק הציג תיזה חדשה (אם כי לא לגמרי מקורית) על אמנות התיאטרון, אלא גם התייצב כאנטיתזה לקיים וחתר תחת מוסכמות התיאטרון של תקופתו, מתוך הנחה כי התיאטרון הדרמטי ה"אריסטוטלי" (המבוסס על העקרונות שניסח אריסטו בפואטיקה) מנותק מהבעיות של הקיום האנושי בעידן המודרני. נאמן לתפיסתו שהתיאטרון צריך לכונן גישה חדשה, ביקורתית, אל החיים, ברכט שלל את עקרונות היסוד של האסתטיקה ה"אריסטוטלית", ובמיוחד את מושג הקתרזיס, בו הוא ראה מנגנון תיאטרוני שאמנם מקנה לקהל הנאה, אך לא חוויה אמיתית של לימוד. הוא עצמו חתר ליצור תיאטרון אשר יציג את פרצופה האמיתי של החברה ויעודד את הקהל לקחת חלק במאבק לשינויה.

בקורס נבחן כמה היבטים מרכזיים בתורתו של ברכט, באמצעות עיון בשירתו, מחזותיו וכתביו התיאורטיים.

.

תיאור הקורס באנגלית  

Few have had such a deep effect on modern theatre as Bertolt Brecht did. His value as a theatre maker and theoretician is embodied not only in the 'positive' aspects of his doctrine – his innovative approach to dramatic writing, theatre directing, and acting – but in its 'negative' aspects as well. Brecht not only offered a new (yet not totally original) thesis on the art of theatre, but also placed his own activity as an antithesis to the theatre conventions of his era - based on the assumption that dramatic, 'Aristotelian' theatre (i.e., the kind of theatre which is based on the principles phrased by Aristotle in his Poetics) is cut off from the problems of human existence in modernity. Believing that theatre should establish a new, critical approach to life, Brecht rejected the core principles of 'Aristotelian' aesthetics, above all the notion of Catharsis, which he saw as a theatrical mechanism meant to provide the audience with pleasure, yet not with a real experience of learning. Brecht himself strove to create a kind of theatre which will uncover the true nature of society and encourage his audience to take part in the struggle to change it.

In the course, we will examine the key aspects of Brecht's doctrine by studying some of his poetry, plays, and theoretical writings.   

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, כתיבת עבודה מסכמת.

 

מרכיבי הציון הסופי

60% עבודה מסכמת

40% השתתפות ועבודה מעשית בדיונים בכיתה                    

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

עיון בתיאוריה ובפרקטיקה של התיאטרון של ברכט.

אפקט ההזרה.

מרכיבי התיאטרון האפי.

עבודת הבמאי, השחקן והדרמטורג בתיאטרון האפי.

ביקורתו של ברכט על התיאטרון ה'אריסטוטלי' ועל תפיסת 'יצירת האמנות הכוללת' של ריכארד ואגנר.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

תימסר לתלמידים בתחילת הסמסטר.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת