חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קולני יותר ממילים
  Louder Than Words  
0810-8002-01
אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
סמ'  א'0800-1000121 מכסיקוסמינר גב' בדש רינה
סמ'  א'1000-1200209 מכסיקוסמינר
סמ'  ב'1200-1400207אמכסיקוסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

מעבדת חקר שבועית המציעה הרפתקה מעשירה למשתתפיה. במהלכה נקשור בין חוויה פעילה ולמידה שיתופית ובינן לבין ביטוי אמנותי והבעת עמדה בנושאי זהות, התנגדות, גבולות ומגבלות, למשל. בכל התכנסות נשלב התנסויות בתהליכי יצירה תוך חילוץ עצמות, שחרור הגוף והנעת איבריו. ההתנסויות יתקדמו תוך התייחסות להיבטים ממגוון שיחים עיוניים ולעקרונות מגישות אסתטיות מעשיות, שמשפיעים על פרקטיקות יצירתיות, מצד אחד, ועל אופני התבוננות ביצירות קיימות, מצד שני. 

 

 הרצון לחקור איך מרגיש הגוף כשהיד, הרגל או המותניים מתחילים לזוז, למשל, הסקרנות לנוכח התחושות שמעוררת תנועה ספונטנית כשהיא מלווה במלל וצליל, כמו גם העצמת נוכחותו של כל משתתף בהתכנסות לצד טיפוח רגשות האמון בין המשתתפים וחידוד הכרתם בחשיבות שיתוף הפעולה ביניהם לגיבוש הביטוי האישי והקבוצתי, יעמדו בבסיס ההתנסויות בגווני הפרקטיקה המעשית ויתוו את רשת הקשרים בינן לבין היבטים מטקסטים עיוניים שיידונו בצוותא. מושגים מגישות אסתטיות ותיאוריות ביקורתיות ישולבו בשיח הרפלקטיבי החווייתי של משתתפי מעבדת החקר. הם ילוו גם את הצפייה של המשתתפים כחוקרים שמתנסים ביצירות בין-תחומיות, ויפרשו בפניהם מתווה עקרונות ליצירה אישית.

 

Course description

A weekly research lab offering an enriching adventure for its participants. In the meetings, we will connect between an active experience and collaborative learning to an artistic expression of identity, resistance, boundaries and limitations, for example. In each gathering, while extracting bones, releasing the body and moving its organs, we will knit experiences in creative processes until they become a complete artistic expression. The experiences will progress with reference to aspects from a variety of theoretical discourse and principles from practical aesthetic approaches, which affect creative practices, on the one hand, and ways of looking at existing works, on the other hand.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
0810-8002-01 קולני יותר ממילים
Louder Than Words
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' בדש רינה

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס:

קולני יותר ממילים

Louder than Words

 

שנתי, תשע"ט

6 ש"ס

סמינר יישומי

 

ד"ר רנה בדש

טלפון:

0524472020 

 

דואר אלקטרוני:

rinmat@013.net.il

 

 

שעות קבלה:  12:00-13:00 

יום: 

רביעי           

בניין: מכסיקו  

 

 

 

לפי תאום טלפוני מראש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור הקורס

מעבדת חקר שבועית המציעה הרפתקה מעשירה למשתתפיה. במהלכה נקשור בין חוויה פעילה ולמידה שיתופית ובינן לבין ביטוי אמנותי והבעת עמדה בנושאי זהות, התנגדות, גבולות ומגבלות, למשל. בכל התכנסות נשלב התנסויות בתהליכי יצירה תוך חילוץ עצמות, שחרור הגוף והנעת איבריו. ההתנסויות יתקדמו תוך התייחסות להיבטים ממגוון שיחים עיוניים ולעקרונות מגישות אסתטיות מעשיות, שמשפיעים על פרקטיקות יצירתיות, מצד אחד, ועל אופני התבוננות ביצירות קיימות, מצד שני. 

 

 הרצון לחקור איך מרגיש הגוף כשהיד, הרגל או המותניים מתחילים לזוז, למשל, הסקרנות לנוכח התחושות שמעוררת תנועה ספונטנית כשהיא מלווה במלל וצליל, כמו גם העצמת נוכחותו של כל משתתף בהתכנסות לצד טיפוח רגשות האמון בין המשתתפים וחידוד הכרתם בחשיבות שיתוף הפעולה ביניהם לגיבוש הביטוי האישי והקבוצתי, יעמדו בבסיס ההתנסויות בגווני הפרקטיקה המעשית ויתוו את רשת הקשרים בינן לבין היבטים מטקסטים עיוניים שיידונו בצוותא. מושגים מגישות אסתטיות ותיאוריות ביקורתיות ישולבו בשיח הרפלקטיבי החווייתי של משתתפי מעבדת החקר. הם ילוו גם את הצפייה של המשתתפים כחוקרים שמתנסים ביצירות בין-תחומיות, ויפרשו בפניהם מתווה עקרונות ליצירה אישית.

 

 

A weekly research lab offering an enriching adventure for its participants. In the meetings, we will connect between an active experience and collaborative learning to an artistic expression of identity, resistance, boundaries and limitations, for example. In each gathering, while extracting bones, releasing the body and moving its organs, we will knit experiences in creative processes until they become a complete artistic expression. The experiences will progress with reference to aspects from a variety of theoretical discourse and principles from practical aesthetic approaches, which affect creative practices, on the one hand, and ways of looking at existing works, on the other hand.

 

 

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה

השתתפות פעילה

יצירת תרגילים על פי נושאי הדיון, והצגתם

הצגת רפרט

הגשת דפי עמדה 

 

מרכיבי הציון הסופי

חיבור תרגילים והצגתם  60%

רפרט 20%

דפי עמדה 20%

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים):

דיוקן עצמי

חובת קריאה:

גופמן, ארווין. (1980). הצגת האני בחיי היום-יום, תרגום: שלמה גונן, דביר: תל אביב.

הררי, דרור. (2014). מופע העצמי, רסלינג: תל אביב. עמ' 82-21

 

טקסים כאירועים פרפורמטיבים מכונני זהות

חובת קריאה:

אזולאי-צייכנר, שרון ואפרת שוהם. (2008). זהות מקועקעת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

 

אחרות

חובת קריאה:

נגר, נעמה. (21.12.2015). "בין אברג׳יל לאופנהיימר: מבט על הסרטונים הנפיצים של הציונות הדתית. עיון   בסרטונים המדוברים של חברת הנדל״ן באמונה ועמותת קרוב ללב, חושף ברית בין אליטות. למי אפשר אולי לפתוח את הדלת, אבל לא את הלב?"  העוקץ

סארטר, ז'אן-פול. (2007).  המבט. תרגום: אבנר להב. רסלינג: תל-אביב (עמודים ימסרו במשך)

 

גבולות ומגבלות

חובת קריאה:

גורביץ, זלי. (2007). על המקום, עם עובד: תל אביב

 

מעורב ישראלי, אמנים מקומיים כסוכני אמירה

 

רשימת ספרות

*קריאת חובה 

(נתון לשינויים ולהפניות נוספות בהתאם לנושאי הדיון וההתנסויות)

 

 • אדורנו, ו. תיאודור. (1992). "התיאוריה האסתטית" (מתוך הפרק הראשון), תיאוריה וביקורת 2,                עמ' 128-119*
 • אזולאי-צייכנר, שרון ואפרת שוהם. (2008). זהות מקועקעת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • ביזאוי, איל שגיא. "הקיסרית הגדולה של "ערס-פואטיקה": עדי קיסר היא המשוררת המשפיעה והבולטת ביותר כיום", הארץ (מהדורה אלקטרונית),  פורסם: 10.9.2015, נדלה 12.2.2016

            http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2727123*

 • בן-שאול, דפנה. (2014). "משחק-תפקידים. ,"Role-playing מפתח. כתב עת לקסיקאלי למחשבה פוליטית, גיליון מס' 8, עמ' 179-153   
 • גופמן, ארווין. (1980). הצגת האני בחיי היום-יום, תרגום: שלמה גונן, דביר: תל אביב.
 • גורביץ, זלי. (2007). על המקום, עם עובד:תל אביב*
 • גיל, שי. (1.4.2006). "מחולי למחול- סיפורו של הקבצן חסר הרגלים על פי "מעשה בשבעה קבצנים" לרבי נחמן מברסלב, מנקודת מבטו של מטפל בתנועה", פסיכולוגיה עברית,   http://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=715
 • גירץ, קליפורד. (1990). פרשנות של תרבויות, תרגום: יואש מייזלר, הוצאת כתר: תל אביב
 • דובב, לאה. (2000). אמנות בשדה הכוח, סל תרבות ארצי-החברה למתנ"סים, תל אביב (עמודים ימסרו בהמשך)*
 • הררי, דרור. (2014). מופע העצמי, רסלינג: תל אביב. עמ' 82-21*
 • זיו, אפי. (2012). "טראומה עיקשת", מפתח. כתב עת לקסיקאלי למחשבה פוליטית, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, גיליון מס' 5, עמ' 73-55.*
 • חבר, חנן. (2011). "שיר פוליטי", מפתח. כתב עת לקסיקאלי למחשבה פוליטית, מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, גיליון מס' 4, עמ' 240-219.
 • כהן, אבנר. (1979). "האדם כהומו סימבוליקוס", מחשבות 48, עמ' 29-18*
 • מרקוזה, הרברט. (2005). המימד האסתטי. התמדת האמנות, תרגום ועריכה: צבי טאובר ולאה דובב, הקיבוץ המאוחד: תל אביב (עמודים ימסרו בהמשך)*
 • נגר, נעמה. (21.12.2015). "בין אברג׳יל לאופנהיימר: מבט על הסרטונים הנפיצים של הציונות הדתית. עיון   בסרטונים המדוברים של חברת הנדל״ן באמונה ועמותת קרוב ללב, חושף ברית בין אליטות. למי אפשר אולי לפתוח את הדלת, אבל לא את הלב?"  העוקץ, נדלה 12.2.2016 http://www.haokets.org/2015/12/21/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%B3%D7%99%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99
 • סארטר, ז'אן-פול. (2007).  המבט. תרגום: אבנר להב. רסלינג: תל-אביב
 • פוקו, מישל. (2003). הטרוטופיה. תרגום: אריאלה אזולאי, רסלינג: תל אביב, עמ' 19-7*
 • פימנטל, דרור. (2008). "מתנת המקום: מהלדרלין לאבידן", ימין, שמאל ורוח הקודש, גיליון מס' 10, היחידה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל.
 • צדרבוים, נורית. 2013. "כל פנים עולם אחר" - להמשיך ולגלות מה עוד אומרות הפנים. על עוד ציור דיוקן עצמי של אסתר ויתקון",  'בכיוון הרוח' – במה מכוונת ספרות – הגות ותרבות, נדלה 12.2.2016  http://bkiovnhroh1.com/PAGE583.asp
 • צוואיץ', בויאנה.(2017). כוריאוגרפיה של בעיות, תרגום: מיכל שליו, אסיה: רמת השרון
 • שחר-לוי, יונה. (2004). מהגוף הגלוי לסיפור הנפש הסמוי. פרדיגמה תנועתית-נפשית לטיפול בתנועה ולניתוח שפת התנועה הרגשית. הוצאה עצמאית: ירושלים*

 

 

 • Fischer-Lichte, Erika. (2015). "Approaches to Inter-art Aesthetics", Inter-Art Journey: Exploring the Common Grounds of the Arts – Studies in Honor of Eli Rozik. Editor:  Nurit Yaari, Eastbourne, Chicago and Toronto: Sussex Academic Press, pp. 11-26
 • Levinson, Jerrold. (1984), "Hybrid Art Form", Journal of Aesthetic Education,                     vol. 18: 4, pp.5-13*
 • Novack, J. Cynthia. (1990). Sharing the Dance, Contact Improvisation and American Culture, University of Wisconsin Press: Wisconsin*

 

 

 

הערות:

יש להגיע לשיעור בבגדים נוחים לתנועה ולהתנסויות בפעולות מעשיות

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת