חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בודריאר או נקמת הסימן
  Baudrillard or the Revenge of the Sign  
0810-5093-01
אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
סמ'  א'1000-1200119אמכסיקוסמינר ד"ר דותן איל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ז'אן בודריאר הוא מההוגים הצרפתיים המרכזיים של המחצית השנייה של המאה העשרים. הוא פיתח תיאוריות עצמאיות שהיוו מעין תחליף למערכת הידע הקיימת וההשפעתו נודעת בלימודי התרבות והתקשורת ובשדה האמנות. בסמינר נעסוק בתיאוריית הפיתוי שמציעה "פסיכולוגיה" של אובייקטים וסימנים. נצלול אל תיאוריית הסימולקרה והקוד המחליפה את הסוציולוגיה והמטאפיסיקה, ונחתום באסטרטגיות המאוחרות של ה"טרור", "המדיה", "הקפיטל" ו"נקמת הסימן" המערבלות את הקטגוריות המקובלות ומדגימות את ההיפר-מציאות העכשווית בשיאה ובעליבותה. הדיון בכיתה ילווה בקטעי וידיאו, עבודות אמנות וטקסטים המציעים לא רק המחשות נהדרות לרעיונותיו אלא גם ביקורת משמעותית.

Course description

Jean Baudrillard was a major French thinker of the second half of the twentieth century. Baudrillard developed a totally new system of thought and was widely acclaimed both by media studies and the art world. The course suggests keys to Baudrillard's thinking that spans over four decades and many different theories and social critique. Starting with the early critique of Marxism, we then move to seduction theory and to simulacra, and finish with current strategies of "terror", "capital" and "the revenge of the sign". Works of Art and literary texts will offer not only superb illustrations to his concepts but also a necessary critique.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
0810-5093-01 בודריאר או נקמת הסימן
Baudrillard or the Revenge of the Sign
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר דותן איל

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

 

 

 

שם קורס בעברית: בודריאר או נקמת הסימן

שם מקוצר: בודריאר

שם סמינר באנגלית: Baudrillard or the Revenge of the Sign

שם מקוצר:Baudrillard

סמסטר א תשע"ט יום ב' 10:00-12:00

2 ש"ס

 

סוג המסגרת: (סמינר מ.א.)

שם המרצה: ד"ר אייל דותן

טלפון:    0544983483

דואר אלקטרוני:    dottan@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תיאור מקוצר של הסמינר בעברית וחובותיו

 

ז'אן בודריאר הוא מההוגים הצרפתיים המרכזיים של המחצית השנייה של המאה העשרים. הוא פיתח תיאוריות עצמאיות שהיוו מעין תחליף למערכת הידע הקיימת וההשפעתו נודעת בלימודי התרבות והתקשורת ובשדה האמנות. בסמינר נעסוק בתיאוריית הפיתוי שמציעה "פסיכולוגיה" של אובייקטים וסימנים. נצלול אל תיאוריית הסימולקרה והקוד המחליפה את הסוציולוגיה והמטאפיסיקה, ונחתום באסטרטגיות המאוחרות של ה"טרור", "המדיה", "הקפיטל" ו"נקמת הסימן" המערבלות את הקטגוריות המקובלות ומדגימות את ההיפר-מציאות העכשווית בשיאה ובעליבותה. הדיון בכיתה ילווה בקטעי וידיאו, עבודות אמנות וטקסטים המציעים לא רק המחשות נהדרות לרעיונותיו אלא גם ביקורת משמעותית.

 

דרישות הקורס: נוכחות, רפרט בכיתה, כתיבת עבודה

 

Jean Baudrillard was a major French thinker of the second half of the twentieth century. Baudrillard developed a totally new system of thought and was widely acclaimed both by media studies and the art world. The course suggests keys to Baudrillard's thinking that spans over four decades and many different theories and social critique. Starting with the early critique of Marxism, we then move to seduction theory and to simulacra, and finish with current strategies of "terror", "capital" and "the revenge of the sign". Works of Art and literary texts will offer not only superb illustrations to his concepts but also a necessary critique.

 

 

מרכיבי הציון הסופי

10% רפרט בכיתה, 90% עבודה סמינריונית/רפרט

 

 

 

סדר השיעורים ורשימת קריאה (נתון לשינויים. רשימת עבודות אמנות נוספות תצורף בהמשך)

 

1-2. מבוא – המסלול של בודריאר

 

3-4. כנגד מארקס

 

Baudrillard, Jean. 1981 [1973], “Beyond Use Value,”  For a Critique of the Political Economy of the Sign, St. Louis: Telos Press, in Jean Baudrillard Selected Writing, Mark Poster (ed.) Polity Press. pp. 64-73.

 

Baudrillard, Jean. 2003 [2000], “Symbolic Exchange,” Passwords. London: Verso, pp. 15-18.

5-7. סימולקרה והיפר-מציאות

 

Baudrillard, Jean. 1993 [1976], “The Order of Simulacra,” Symbolic Exchange and Death, London: Sage, (Three orders… 50-61; Hyperrealism, 70-76.)

 

Bostrom, Nick. 2006 “Do We Live in a Computer Simulation?” New Scientist, pp. 8-9 .

Fischli & Weiss. Untitled 1994-2013. Matthew Marks Gallery.

בודריאר, ז'אן. 2007 [1981] "קדימות הסימולקרות", מתוך: סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי. הקיבוץ המאוחד, (קדימות הסימולקרות,  13-7. סימולקרות ומדע בדיוני, 122-117

אזולאי, אריאלה. 2007. "אחרית דבר: אמרו זה ממשי...", סימולקרות וסימולציה. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 176-154.

בורחס, חורחה לואיס, 1998. "טלן, אכבר, אורביס טרטיוס," בדיונות. תרגום: יורם ברונובסקי. תל-אביב: הספריה החדשה, עמ' 32-15.

בורחס, חורחה לואיס, 1998. "החורבות המעגליות," בדיונות. תרגום: יורם ברונובסקי. תל-אביב: הספריה החדשה, עמ' 56-51.

 

8-10. פיתוי

 

Baudrillard, Jean. 1990 [1979], Seduction, New York: St. Martin’s Press.

"Death in Samarkand," pp. 72-78; "The secret and the challenge", 79-84; 88-91; "The fear of being seduced", 119-128; "The passion for rules", 131-153; "The dual", 154-156; "The Ludic…", 157-163.

 

Calle, Sophie & Baudrillard, Jean. 1988. Suite vénetienne: Please Follow Me (tran: Danny Barash and Danny Hartfield). Bay Press: Seattle.

 

באומן, נד. 2015. "אור וחלל," אנגלית: מאיה פלדמן. אתר מעבורת. http://maaboret.com/he/story/2529/

 

 

 

 

11. אספנות

 

Baudrillard, Jean. 1996 [1968], “A Marginal System: Collecting,” The System of Objects, London: Verso, pp. 91-114.

צ'טווין, ברוס. אוץ. 2001. אנגלית: דורי פרנס. הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד.

 

 

12-13. טרור

 

2004 [2001] "רוח הטרור", בתוך רוח הטרור. תרגום: אמוץ גלעדי, תל-אביב: רסלינג, עמ' 28-9.

2004 [2002] "רקוויאם למגדלי התאומים", בתוך: רוח הטרור, תרגום: אמוץ גלעדי, תל-אביב: רסלינג, עמ' 39-31.

2004 [2002] "היפותזות על טרור," בתוך: רוח הטרור, תרגום: אמוץ גלעדי, תל-אביב: רסלינג,  עמ' 59-41.

דותן, אייל. 2004. "ברוכים הבאים למלחמת העולם הרביעית: אחרית דבר". בתוך: רוח הטרור. תל-אביב: רסלינג, עמ' 98-75.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת