חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הרעיון והדימוי של הסצנה הביתית באיורי ספרות ילדים
  The Idea and the Image of the Domestic Sphere in Children's Book Illustrations  
0810-5092-01
אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
סמ'  ב'1400-1600212 מכסיקוסמינר ד"ר קרייזברג מיכל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יציג את רעיון הפְנים הביתי כתמה מרכזית והתמורות שחלו בו, מראשית התפתחותו במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ועד זמננו היום, באמצעות מקרי בוחן מעולם התרבות החזותית, ובאופן ספציפי מעולם האיור בספרות ילדים ובהרחבה גם מעולם הקולנוע (קרי סרטי מצוירים, דיסני). במובן זה, הקורס אינו עוסק בתחום הספרות שלעצמו, אלא בוחן סוגיות של המרחב הפרטי כגון יחסי אדם עם סביבתו הקרובה וכן יחסים בינאישיים המתקיימים בבית.

באמצעות ניתוח הדימויים הויזואליים המלווים את הטקסט, נבחן את התמורות בייצוגי המרחב הביתי וסביבתו הקרובה, המהווה הרחבה של הבית. שימת לב מיוחדת תינתן לפרקטיקות ולפעילויות, לחפצים אישיים כמאפיינים את חיי היומיום הדומסטיים, המזוהים עם הדייר השוכן בפְנים. כמו כן יידונו מערכות היחסים המתקיימים במרחב הפרטי, ולפיכך ייבחנו ערכים רגשיים-מנטליים נוספים, הקושרים בין האדם לסביבתו הקרובה כגון: משפחה, אינטימיות, אהבה, נוחות ונינוחות, המזוהים עם הבית כזירה הולמת להתקיימותם. מושגי היסוד והנושאים ייבחנו באמצעות הקשרים היסטוריים-תרבותיים וחברתיים וישלבו תיאוריות וביקורת מתחומי המגדר, הפסיכואנליזה ותיאוריות העוסקות בפְנים הביתי.

Course description

 

 

The seminar will present the idea and the emergence of ​​the domestic Sphere as a central theme, from its beginning in the second half of the nineteenth century till the twenty first century. The seminar will examine case studies from the world of visual culture, specifically from children's literature's illustrations as well as animated cinema (such as Disney). In that sense, the course will not explore children's literature as a studied field per-se, but rather explore issues such as human relations within the immediate environment.

By analyzing the visual images (illustrations) accompanying the text, we will examine the changes in representations of the idea of 'home' and its surroundings, which function as an extension of the private Sphere. Special attention will be given to the practices, activities and personal objects that characterize the domestic daily life, and identified with the resident living in the interior. In addition, we will discuss the personal relationships existing within the private sphere. Therefore, we shell also examine emotional and mental values linking the individual to his immediate environment, such as family, familiarity, intimacy, love, comfort and ease, all considered to be identified with the 'home' as an appropriate arena.

 

The seminar will present an interdisciplinary approach which incorporate theories from the fields of gender criticism, psychoanalysis and history and theory of the domestic sphere.

 
 

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
0810-5092-01 הרעיון והדימוי של הסצנה הביתית באיורי ספרות ילדים
The Idea and the Image of the Domestic Sphere in Children's Book Illustrations
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קרייזברג מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

טופס סילבוס

 

סמינר: הרעיון והדימוי של הספירה הביתית באיורי ספרות ילדים

 

The Idea and the Image of the Domestic Sphere in Children's Books Illustrations

 

 

סמסטר ב' תשס"ט - 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר מיכל קרייזברג

שעות קבלה בתיאום מראש ל: דוא"ל: kraizberg@post.tau.ac.il

 

 

 

תאור הקורס  :

 

הסמינר יציג את רעיון הפְנים הביתי כתמה מרכזית והתמורות שחלו בו, מראשית התפתחותו במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ועד זמננו היום, באמצעות מקרי בוחן מעולם התרבות החזותית, ובאופן ספציפי מעולם האיור בספרות ילדים ובהרחבה גם מעולם הקולנוע (קרי סרטי מצוירים, דיסני). במובן זה, הקורס אינו עוסק בתחום הספרות שלעצמו, אלא בוחן סוגיות של המרחב הפרטי כגון יחסי אדם עם סביבתו הקרובה וכן יחסים בינאישיים המתקיימים בבית.

באמצעות ניתוח הדימויים הויזואליים המלווים את הטקסט, נבחן את התמורות בייצוגי המרחב הביתי וסביבתו הקרובה, המהווה הרחבה של הבית. שימת לב מיוחדת תינתן לפרקטיקות ולפעילויות, לחפצים אישיים כמאפיינים את חיי היומיום הדומסטיים, המזוהים עם הדייר השוכן בפְנים. כמו כן יידונו מערכות היחסים המתקיימים במרחב הפרטי, ולפיכך ייבחנו ערכים רגשיים-מנטליים נוספים, הקושרים בין האדם לסביבתו הקרובה כגון: משפחה, אינטימיות, אהבה, נוחות ונינוחות, המזוהים עם הבית כזירה הולמת להתקיימותם. מושגי היסוד והנושאים ייבחנו באמצעות הקשרים היסטוריים-תרבותיים וחברתיים וישלבו תיאוריות וביקורת מתחומי המגדר, הפסיכואנליזה ותיאוריות העוסקות בפְנים הביתי.

 

באנגלית :

 

The seminar will present the idea and the emergence of ​​the domestic Sphere as a central theme, from its beginning in the second half of the nineteenth century till the twenty first century. The seminar will examine case studies from the world of visual culture, specifically from children's literature's illustrations as well as animated cinema (such as Disney). In that sense, the course will not explore children's literature as a studied field per-se, but rather explore issues such as human relations within the immediate environment.

By analyzing the visual images (illustrations) accompanying the text, we will examine the changes in representations of the idea of 'home' and its surroundings, which function as an extension of the private Sphere. Special attention will be given to the practices, activities and personal objects that characterize the domestic daily life, and identified with the resident living in the interior. In addition, we will discuss the personal relationships existing within the private sphere. Therefore, we shell also examine emotional and mental values linking the individual to his immediate environment, such as family, familiarity, intimacy, love, comfort and ease, all considered to be identified with the 'home' as an appropriate arena.

The seminar will present an interdisciplinary approach which incorporate theories from the fields of gender criticism, psychoanalysis and history and theory of the domestic sphere.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה בדיונים, קריאת טקסטים, צפייה וניתוח סרטים, פרזנטציה, כתיבת עבודה (רפרט / סמינר)

 

מרכיבי הציון הסופי: הציון ייקבע על פי:      

 עבודת סמינר/רפרט - 80%

                                       הצגת רפרט בכיתה  - 20%                        

 

 

נושאי הקורס:

שיעור 1: מבוא- מושגי יסוד של הפְנים הביתי

 

אנגלס, פרידריך, 1957 (1884). "מוצא המשפחה, הקניין הפרטי והמדינה", בתוך: מארקס קרל ופרידריך אנגלס, כתבים נבחרים, כרך ב', ספרית פועלים מרחביה, עמ' 129- 250.

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך המקור המצוין.

 

בארת, רולאן, 2007 (1957), "המשפחה הגדולה של בני האדם", בתוך מיתולוגיות, תרגום: עידו בסוק, הוצאת בבל, תל אביב, עמ' 217-213.

 

 

שיעור 2: היבטים היסטוריים של רעיון הפְנים הביתי

 

Rice, Charles, 2007. The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity, Routledge, London and New York, pp 9- 37

 

Rybczynski, Witold, 1987. Home: A Short History of an Idea, Penguin, Harmondsworth, New York, pp 1- 20, 197- 214

 

 

שיעורים 4-3: זמנים מודרניים- הציבורי והפרטי, ה'משוטט העירוני' והספירה הביתית

 

Bachelard, Gaston, 1994. The Poetic of Space, Beacon Press, Boston, MA

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך הפרק השני.

 

Benjamin, Walter, 2006 (1940). The writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire, Jennings, Michael W., (ed.), The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, pp 38-39.

 

שיעור 5: הבנאליות של חיי היום יום – פרקטיקות וחפצים אישיים במרחב הביתי

 

דה סרטו, מישל, 2012 (1984). המצאת היומיום, תרגום: אבנר להב, רסלינג, תל-אביב, עמ' 35- 57.

 

 

שיעור 6: של מי הפנים הזה? – שאלות של מגדר וחלוקת תפקידים בין המינים

 

Kinchin, Juliet, 1996. “Interiors: Nineteenth–Century Essay on the ‘Masculine’ and the

‘Feminine’ Room”, in Pat Kirkham, (ed.), The Gendered Object, Manchester University Press, pp 12- 29.

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך המקור המצוין.

 

 

Oakley, Ann, 1974. Woman’s Work: the House wife: High Value – Low Cost, Random House-Pantheon Books, New York, pp 156- 186

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך המקור המצוין.

 

 

שיעור 7: הביתי והאלביתי – אינטימיות וניכור

 

פרויד, זיגמונד, 2012 (1919). האלביתי, בתוך: מבחר כתבים, כרך ח, תרגום: רות גינזבורג, רסלינג, תל-אביב, עמ' 7- 20, 43 – 54.

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך המקור המצוין.

 

Vidler, Anthony, 1992. The Architectural Uncanny: Essays in Modern Unhomely, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp 3- 14

 

שיעורים 11-8: משפחה  - "יחסים מסוכנים":

 

שיעור 8: דיוקנאות משפחתיים

 

נוה, חנה, 2004. " לב הבית, לב האור: דיוקן המשפחה בספרות העברית החדשה ", על אהבת אם ועל מורא אב – מבט אחר על המשפחה, הוצאת כתר, ירושלים, עמ' 105- 176

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך המקור המצוין.

 

Poster, Mark, 1978. Critical Theory of the Family, The Seabury Press, New York, pp 1- 41

  • קריאת קטעים נבחרים מתוך המקור המצוין.

 

 

שיעור 9: ילדים וילדוּת

 

בארת', רולאן, 2007 (1957). "צעצועים", מיתולוגיות,  תרגום: עדו בסוק, הוצאת בבל, תל אביב, עמ' 75 – 77.

 

שביט, זהר,  1996. מעשה ילדות – מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים,  הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, עמ' 15- 26.

 

 

שיעור 10 : יחסי אחים  

 

אברמוביץ, הנרי,  2016. אחים ואחיות: פסיכולוגיה, מיתוס, מציאות, הוצאת רסלינג, תל אביב, עמ' 35- 46

 

שיעור 11: משפחות 'אחרות' בעידן הפוסט מודרני

 

רחמימוב, איריס,  "היסטוריה קווירית: אי- קונפורמיות מינית ומגדרית", כתב העת זמנים,  גיליון 131, קיץ 2015, עמ' 37-34.

 

מקרי בוחן אפשריים:

שתי אמהות: גולדברג, תהילה,  2014. הסיפור על תכלת הצב ועל ילד מחמד, הוצאת "פשוש"

שני אבות: פנקס, שוש, 2012. האבאים של גל ונועה, הוצאת רימונים

*הערה: מקרי הבוחן עשויים להשתנות

 

סיכום

 

שיעורים 13-12: פרזנטציות

 

קריאה נוספת:

 

בורדייה, פייר, 1998. השליטה הגברית,  תרגום: אבנר להב, רסלינג, תל-אביב.

 

גופמן, אירווינג, 1898 (1959). הצגת האני בחיי היומיום, תרגום: שלמה גונן, הוצאת ספרים רשפים, תל-אביב

 

דה בובואר, סימון, 2001 (1949). המין השני: העובדות והמיתוסים, תרגום: שרון פרמינגר, הוצאת בבל, תל אביב.

 

דנינו-יונה, גילה, 2017. ילדות טובות: הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הישראלית הקנונית, רסלינג, תל אביב.

 

וולף, וירג'יניה, 2004 (1929). חדר משלך, תרגום: יעל רנן, הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, תל אביב.

 

מטרי, יעקב, 2005. בית לנפש: החיפוש אחר העצמי האמיתי והמרחב הנפשי, הוצאת מודן, מושב בן שמן.

 

מיל, סטיוארט, 2009 (1869). שעבוד האשה, תרגום: שונמית ליפשיץ, הוצאת רסלינג, תל אביב.

 

נוה, חנה, 2006. "המיטה הזוגית", יודעים ושותקים: מנגנוני השתקה בחברה הישראלית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, בני – ברק, עמ' 99-89.

 

רנן, יעל, 2007. התפוח המורעל: הגיבורה באגדות האירופאיות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, קו אדום, בני- ברק.

 

 

 

 

Benjamin, Walter, 2002 (1927). The Arcades Project, [Translated by Howard Eiland and Kevin McLaughin], The Belknap Press of Harvard University Press, London.

 

Benjamin, Walter, 1997 (1955). Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, [Translated by Harry Zohan], Verso Publication, London and New York.

 

Borden, Iain & Penner, Barbara, & Rendell, Jane, (ed.), 1993.Gender, Space, Architecture: An Interdisciplinary Introduction, London, USA & Canada.

 

Cooper Marcus, Clair, 1995. House as a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home, Conari Press, Berkeley, California.

 

Csikszentmihalyi, Mihaly, Eugene, Rochberg-Halton, 1981. The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self, Cambridge University press, New York.

 

Dorfman, Eran, 2014. Foundations of the Everyday; Shock, Deferral, Repetition, Rowman Littlefield International, London and New York.

 

Firestone, Shulamith, 1970. The Dialectic of Sex: The case for Feminist Revolution, Bantam, New York.

 

Graham, Allan, Graham, Crow, (eds.), 1989. Home and Family: Creating the Domestic Sphere, University of Southampton, Macmillan Press LTD, Basingstoke, London

 

Kinchin, Juliet, 1996. “Interiors: Nineteenth–Century Essay on the ‘Masculine’ and the ‘Feminine’ Room”, in Pat Kirkham, (ed.), The Gendered Object, Manchester University Press, pp 12- 29.

 

McDowell, Linda, 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies, Polity Press, Cambridge.

 

Mitchell, Juliet, 1973 (1971). Woman’s Estate, Penguin, Harmondsworth, London.

 

Mitchell, Juliet, 2003. Siblings: Sex and Violence, Polity Press, Cambridge.

 

Munro, Moira, Madigan, Ruth, 1999. “Negotiating Space in the Family Home”, in Irene Cieraad, (ed.), At Home: An Anthropology of Domestic Space, Syracuse University Press, New York.

 

Prager, Karen J., 1995. The Psychology of Intimacy, The Guilford Press, New York.

 

Rice, Charles, 2007. The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity, Routledge, London and New York.

 

Rubin, L. B. 1983. Intimate Strangers: Men and Women Together, New York: Harper &Row.

 

Rybczynski, Witold, 1987. Home: A Short History of an Idea, Penguin, Harmondsworth, New York.

 

Steichen, Edward, 2002 (1955), The Family of Man (Cat.). The Museum of Modern Art, New York, Reissue edition.

 

Val, Gillies, 2003. Family and Intimate Relationships: A Review of the Sociological Research, South Bank University, London, pp

 

Vidler, Anthony, 1992. The Architectural Uncanny: Essays in Modern Unhomely, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 

 

הערות: רשימת הספרות המחקרית אינה סופית ויתכנו בה שינויים.

לאתר הקורס יועלו מאמרים שאינם מצויים בספריות האוניברסיטה. 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת