חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בין משחק למשחקיות באמנות ובתרבות
  Culture & In between games and plays in Art  
0810-5090-01
אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
סמ'  ב'1400-1600209 מכסיקוסמינר ד"ר בליך בן ברוך
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
0810-5090-01 בין משחק למשחקיות באמנות ובתרבות
Culture & In between games and plays in Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר בליך בן ברוך

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

טופס סילבוס

 

הנחיות: חובה למלא את כל הסעיפים למעט סעיפים שמופיע לידם "(במידה ויש)" אותם יש למלא או למחוק. במידה ואין תוכן מהותי להכניס לסעיף חובה כלשהו יש לנמק מדוע (למשל: העדר רשימת קריאה בסדנה או סמינר ניתן לנמק כך: ""החומר לקריאה ייקבע לפי נושא עבודת הסטודנט/ית").

(יש למחוק הנחיות אלו עם הגשת הסילבוס)

 

שם הקורס בעברית 

שם הקורס באנגלית

סמסטר ב' 2 ש"ס יום ד' 14:00-16:00

 

סוג המסגרת: סמינר מחלקתי

שם המרכז: דר' בן ברוך בליך

טלפון:    0545988699

דואר אלקטרוני: baruchbl@013.net.il  

שעות קבלה:    14 -16

יום:           ד  

בניין:      מקסיקו     

חדר:  00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס: הסמינר המחלקתי מיועד לסטודנטים לתואר שני ולתלמידי מחקר. מטרתו לדון באספקטים שונים ומנקודות מבט מגוונות ככל האפשר בנושא הגג של הסמינר. השנה נבחר מושג 'המשחק' על צורותיו השונות כנושא המוביל של הסמינר, והוא היבטים שונים של המושג, החל ממשחקי ילדים, משחקי מחשב (המשחק הוירטואלי), המחשק בתיאטרון, משחקי אמנות, ולצד אלה דיון תיאורטי במשחק, הצדדים ההגותיים של המושג (האדם המשחק, החיים כמשחק), תאוריית המשחק בכלכלה ובתורת המדינה ועוד. הסמינר יארח מרצים מתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.

The seminar is addressed to research students in their master and ph.d. degrees. The purpose of the seminar is to debate and discuss concepts and ideas vis-a-vis the arts and beyond. The 'game' was chosen as the leading subject of the seminar. We will examine games from all possible angles – starting with children games, theater plays, art as a game, virtual games etc. In between we will put emphasis on the theoretical side of the concept, such as the Homo Luden, life as a game, language games, game theory in economics, etc. The seminar intends to host lecturers from the Tel Aviv U. campus as well as quests from 'the real world…'   

  

דרישות הקורס

נוכחות חובה בכל פגישות הסמינר, השתתפות – קריאה של חומר רלוונטי, נטילת חלק בדיונים.  

רשימת ספרות (נתון לשינויים) – חומרי קריאה יפורסמו בסמוך לתחילת סמסטר ב'. כ"כ תפורסם רשימת אורחים-מרצים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת