חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מושגי יסוד בתרבות חזותית
  Visual Culture: Key Concepts  
0810-5080-01
אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
סמ'  ב'1000-1400209 מכסיקוסמינר ד"ר זהבי אהד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

התרבות החזותית, שבמרוצת המאה ה-20 קיבלה תשומת לב תיאורטית הולכת וגוברת, הפכה לתחום עיון בפני עצמו משעה שהדימוי החזותי, על מגוון מופעיו – לא רק ביצירות אמנות אלא גם בפרסומות, בתוכניות טלוויזיה, בתצלומי עיתונות, בצילומי בקרה ומעקב, במכשירים סלולריים, בסרטי קולנוע, בקליפים, בגרפיטי, באופנה, במוצרים מעוצבים ועוד – הפך לחלק משמעותי בחיי היומיום. בסמינר פנורמי זה נסקור תיאוריות מרכזיות המשמשות לניתוח התרבות החזותית ונחלץ מהן כלים אנליטיים שיאפשרו לנו להציב תופעות חזותיות שונות בהקשרים תיאורטיים רלוונטיים ולהעריך את כוחן ואת השפעתן על היחיד ועל החברה. נקרא מאמרי יסוד של הוגים כגון מרקס, פרויד, פוקו, בארת, מאלווי, סעיד ובודריאר, ובאמצעותם נדבר על הטרוטופיות ועל שלב המראה, על תרבות הצריכה ועל חברת הראווה, על תעשיית התרבות ועל הלא-מודע האופטי, על אידיאולוגיה קפיטליסטית ועל המבט הגברי, על סובייקטיביות ופטישיזם, על סימולציות ומיתולוגיות, על אוריינטליזם ועל גלובליזציה.

Course description

Visual culture, which had received growing theoretical attention throughout the 20th century, has evolved into a full-blown subject matter when visual imagery – created not only by works of art but also by ads and commercials, television programs, press photography, surveillance cameras and cellular phones, feature films and video clips, graffiti, fashion and design – became an integral part of everyday life. In this panoramic seminar we will survey key theories that inform the study of visual culture and draw from them analytical tools that will allow us to place various visual phenomena in relevant theoretical contexts in order to properly appreciate their effect on the individual and on society. We will read canonical texts by thinkers such as Marx, Freud, Foucault, Barthes, Mulvey, Said and Baudrillard, which will allow us to consider and employ notions such as Heterotopia and the Mirror Stage, Consumerism and Spectacle, Culture Industry and the Optical Unconscious, Capitalist Ideology and the Male Gaze, Subjectivity and Fetishism, Simulation and Mythology, Orientalism and Globalization.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
0810-5080-01 מושגי יסוד בתרבות חזותית
Visual Culture: Key Concepts
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר זהבי אהד

סילבוס מפורט/דף מידע

מושגי יסוד בתרבות חזותית

Visual Culture: Key Concepts

ד"ר אהד זהבי

סמינר, 4 ש"ס

סמסטר ב', תשע"ט, יום ה' 14-10

 

 

שעות הקבלה והמיקום: בתיאום מראש בדוא"ל

דוא"ל: ohadzehavi@hotmail.com

 

תיאור הקורס:

 

התרבות החזותית, שבמרוצת המאה ה-20 קיבלה תשומת לב תיאורטית הולכת וגוברת, הפכה לתחום עיון בפני עצמו משעה שהדימוי החזותי, על מגוון מופעיו – לא רק ביצירות אמנות אלא גם בפרסומות, בתוכניות טלוויזיה, בתצלומי עיתונות, בצילומי בקרה ומעקב, במכשירים סלולריים, בסרטי קולנוע, בקליפים, בגרפיטי, באופנה, במוצרים מעוצבים ועוד – הפך לחלק משמעותי בחיי היומיום. בסמינר פנורמי זה נסקור תיאוריות מרכזיות המשמשות לניתוח התרבות החזותית ונחלץ מהן כלים אנליטיים שיאפשרו לנו להציב תופעות חזותיות שונות בהקשרים תיאורטיים רלוונטיים ולהעריך את כוחן ואת השפעתן על היחיד ועל החברה. נקרא מאמרי יסוד של הוגים כגון מרקס, פרויד, פוקו, בארת, מאלווי, סעיד ובודריאר, ובאמצעותם נדבר על הטרוטופיות ועל שלב המראה, על תרבות הצריכה ועל חברת הראווה, על תעשיית התרבות ועל הלא-מודע האופטי, על אידיאולוגיה קפיטליסטית ועל המבט הגברי, על סובייקטיביות ופטישיזם, על סימולציות ומיתולוגיות, על אוריינטליזם ועל גלובליזציה.

Visual culture, which had received growing theoretical attention throughout the 20th century, has evolved into a full-blown subject matter when visual imagery – created not only by works of art but also by ads and commercials, television programs, press photography, surveillance cameras and cellular phones, feature films and video clips, graffiti, fashion and design – became an integral part of everyday life. In this panoramic seminar we will survey key theories that inform the study of visual culture and draw from them analytical tools that will allow us to place various visual phenomena in relevant theoretical contexts in order to properly appreciate their effect on the individual and on society. We will read canonical texts by thinkers such as Marx, Freud, Foucault, Barthes, Mulvey, Said and Baudrillard, which will allow us to consider and employ notions such as Heterotopia and the Mirror Stage, Consumerism and Spectacle, Culture Industry and the Optical Unconscious, Capitalist Ideology and the Male Gaze, Subjectivity and Fetishism, Simulation and Mythology, Orientalism and Globalization.

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת הטקסטים, הגשת שלוש תגובות קצרות בכתב על חומרי הקריאה וכתיבת עבודת גמר (סמינר או רפרט).

הציון בקורס: ייקבע על פי עבודת הגמר (סמינר או רפרט).

 

סילבוס הקורס (נתון לשינויים):

מפגש 1: מבוא – התבוננות: על מה ולמה?

Irit Rogoff, "Studying Visual Culture", in Nicholas Mirzoeff (Ed.), The Visual Culture Reader (1st Edition), London: Routledge, 1998, pp. 14-26.

"Visual Culture Questionnaire", October, Vol. 77 (Summer, 1996), pp. 25-70.

ג'ון ברג'ר, "למה להתבונן בבעלי חיים?", מתוך על ההתבוננות, תרגום: אסתר דותן, תל-אביב: פיתום, 2012, עמ' 30-8.

מרשל מקלוהן, "המדיום הוא המסר" ו"אמצעי תקשורת: חמים וקרים", מתוך להבין את המדיה, תרגום: עידית שורר, תל-אביב: בבל, 2003, עמ' 44-13.

מפגש 2: מרקסיזם – תעשיית תרבות ואידיאולוגיה

קרל מרקס, "האופי הפטישיסטי של הסחורה וסודו", מתוך הקפיטל, תרגום: צבי וויסלבסקי, תל-אביב: ספרית פועלים, 2011, עמ' 69-58.

תיאודור ו. אדורנו ומקס הורקהיימר, "תעשיית תרבות: נאורות כהונאת המונים", מתוך אסכולת פרנקפורט (מבחר), עורכים: מיכאל מי-דן ואברהם יסעור, תרגום: דוד ארן, תל-אביב: ספרית פועלים, 1993, עמ' 198-158.

לואי אלתוסר, על האידיאולוגיה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל-אביב: רסלינג, 2003, עמ' 59-35.

ולטר בנימין, "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני", מתוך: מבחר כתבים, כרך ב: הרהורים, תרגום: דוד זינגר, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996, עמ' 176-158.

מפגש 3: סמיוטיקה – סימנים, דימויים ומיתולוגיות

פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית, תרגום: אבנר להב, תל-אביב: רסלינג, 2005, עמ' 55-44, 123-117, 196-177.

רולאן בארת, "הרטוריקה של הדימוי", תרגום: אורית פרידלנד, מתוך תמר ליבס ומירי טלמון (עורכות), תקשורת כתרבות: מקראה, כרך א', תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ' 271-259.

רולאן בארת, "אבקות כביסה וחומרי ניקוי", "פוטוגניות אלקטורלית", "המשפחה הגדולה של בני האדם" ו"המיתוס היום", מיתולוגיות, תרגום: עידו בסוק, תל-אביב: בבל, 1998, עמ' 50-48, 200-198, 216-213, 294-233.

ארווין פאנופסקי, "איקונוגרפיה ואיקונולוגיה: מבוא לחקר אמנות הרנסנס", תרגום: אביעד שטיר, המדרשה 12 (2009), עמ' 81-69.

מפגש 4: פסיכואנליזה – דימוי ומיניות

זיגמונד פרויד, "הערות אחדות על מושג הלא-מודע בפסיכואנליזה", מתוך כתבי זיגמונד פרויד, כרך רביעי, תרגום: חיים איזק, תל-אביב: דביר, 1968, עמ' 94-89.

זיגמונד פרויד, "המיניות הילדית" ו"פטישיזם", מתוך מיניות ואהבה, תרגום: דוד זינגר, תל-אביב: עם עובד, 2002, עמ' 71-48, 199-195.

זיגמונד פרויד, "זכרון-ילדות של ליאונרדו דה וינצ'י", מתוך מעשה היצירה בראי הפסיכואנליזה, תרגום: אריה בר, תל-אביב: דביר, 1988, עמ' 166-111.

ז'אק לאקאן, "שלב המראה כמעצב הפונקציה של האני", מתוך כתבים, כרך א', תרגום: נועם ברוך, תל אביב: רסלינג, 2015, עמ' 94-87.

מפגש 5: מרחבי מבט, שדות שיח ויחסי כוח

מישל פוקו, "על מרחבים אחרים", מתוך הטרוטופיה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל-אביב: רסלינג, 2003, עמ' 19-7.

מישל פוקו, סדר השיח, תרגום: נעם ברוך, תל-אביב: בבל, 2005.

מישל פוקו, לפקח ולהעניש: הולדת בית הסוהר, תרגום: דניאל יואל, תל-אביב: רסלינג, 2015, עמ' 254-248.

פייר בורדייה, "אבל מי יצר את ה'יוצרים'?", תרגום: ניצה בן-ארי, מתוך שאלות בסוציולוגיה, תל-אביב: רסלינג, 2005, עמ' 205-193.

מפגש 6: פמיניזם – ביקורת המבט הגברי

לורה מאלווי, "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי", תרגום: רועי רוזן, מתוך ללמוד פמיניזם: מקראה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 133-118.

נעמי וולף, מיתוס היופי, תרגום: דרור פימנטל וחנה נוה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 26-18, 144-124.

קתרין מקינון, "מיניות, פורנוגרפיה ושיטה: 'הנאה תחת הפטריארכיה'", תרגום: מריאנה בר ודלית באום, מתוך ללמוד פמיניזם: מקראה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 414-376.

ג'ודית באטלר, "צרות של מיגדר", מתוך דרכים לחשיבה פמיניסטית: מקראה, כרך ב', תרגום: דפנה רז, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2007, עמ' 351-337.

מפגש 7: פוסט-קולוניאליזם – ביקורת המבט האירופי

אדוארד סעיד, "מבוא", מתוך אוריינטליזם, תרגום: עתליה זילבר, תל-אביב: עם עובד, 2000, עמ' 32-11.

פרנץ פנון, עור שחור, מסכות לבנות, תרגום: תמר קפלנסקי, עמ' 32-14, 108-83.

הומי ק' באבא, "החומר הלבן (היבט פוליטי של לובן)", תרגום: איה ברויר, תיאוריה וביקורת 20 (2002), עמ' 288-283.

שרה חינסקי, "'עיניים עצומות לרווחה': על תסמונת הלבקנות הנרכשת בשדה האמנות הישראלית", תיאוריה וביקורת 20, 2002, עמ' 86-57.

מפגש 8: פוסטמודרניזם – גלובליזציה וראווה, דימוי והדמיה

גי דבור, חברת הראווה, תרגום: דפנה רז, תל-אביב: בבל, 2001, פרקים 2-1.

ז'אן בודריאר, "קדימות הסימולקרות", מתוך סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007, עמ' 46-7.

פרדריק ג'יימסון, "פוסטמודרניזם וחברת הצריכה", תרגום: יפעת הר אבן, מתוך המפנה התרבותי, תל-אביב: רסלינג, 2009, עמ' 36-13.

סלבוי ז'יז'ק, "להגיע לסוף העולם" ו"המיסוך של הממשי", מתוך מטריקס: האחר הגדול והמציאות הווירטואלית, תרגום: יאיר אור, תל-אביב: רסלינג, 2003, עמ' 15-10, 37-28.

מפגש 9: מתרבות חזותית לתרבות דיגיטלית

לב מאנוביץ', "האוואנגרד כתוכנה", תרגום: בשמת אלון, מתוך: יעל אילת ון-אסן (עורכת), תרבות דיגיטלית: וירטואליות, חברה ומידע, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2002, עמ' 198-173.

דניאל רובינשטיין, "דימוי דיגיטלי", מפתח 7, 2014, עמ' 54-39.

Jay David Bolter and Richard Grusin, "Immediacy, Hypermediacy, and Remediation", Ch. 1 in Remediation: Understanding New Media, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 21-50.

Paul Frosh & Amit Pinchevski, "Media Witnessing and the Ripeness of Time", Cultural Studies 28:4, 2014, pp. 594-610.

מפגש 10: במקום סיכום – הסטות מבט

Gilles Deleuze & Félix Guattari, "Introduction: Rhizome", in A Thousand Plateaus, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, pp. 3-25.

Jacques Rancière, "The Emancipated Spectator", in The Emancipated Spectator, London: Verso, 2009, pp. 1-23.

Irit Rogoff, "Looking Away: Participations in Visual Culture", in Gavin Butt (ed.), After Criticism: New Responses to Art and Performance, Oxford, UK: Blackwell, 2005, pp. 117-134.

מפגשים 13-11: הצגת רפרטים

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת