חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שיח מחנכים בעקבות שאלת הזהות הישראלית
  following the discussion israeli identity question  
0769-7095-01
חינוך
סמ'  ב'1815-1945324 שרתשיעור ות ד"ר מיכאלי יעקובוביץ רגב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נזמן שיח בין מורים-מחנכים שנכון לבחון את השקפת העולם ההומניסטית בהקשר לשאלת הזהות הישראלית. הנחת היסוד היא שתפקיד בית-הספר אינו מצטמצם בהוראה בלבד אלא גם בחינוך, וכי ההוראה היא חלק אינטגרלי של המעשה החינוכי.

מכאן נעמיק בחקירת כוחו של הדיאלוג על פי מרטין בובר תוך התמקדות בשני המתחים-שסעים המרכזיים בחברה הישראלית: הראשון הפרטיקולרי המכונה דתי-חילוני, המחייב את בחינת המתח של הזהות היהודית-מסורתית וכתביה בעת החדשה. השני האוניברסלי שמכונה יהודי-ערבי ומזוהה עם השיח הליברלי-דמוקרטי, ומחייב את בחינת המתחים שבין נרטיבים תרבותיים ולאומיים שונים במדינת ישראל.

Course description
In this course, we will invite teachers-educators to a dialogue that is willing to examine the humanist worldview in the context of Israeli identity. The premise is that the role of school is not limited only to teaching but also to educating, and that teaching is an integral part of the educational act. From here we will deepen investigation into the power of dialogue, according to Martin Buber focusing on two main divisions-tensions in Israeli society. The first, the particular, known as religious-secular, requires the examination of the tension of the traditional Jewish identity and writings in modern times. The second, the universal, known as the Arab-Jewish and identified with the liberal-democratic discourse, requires the examination of the tensions between national and cultural narratives and differences in Israel.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת